Lecţia 11. A test részei. Părţile corpului.


În această lecţie învăţăm o mulţime de cuvinte noi: numele părţilor corpului. Totodată, vom vedea cum se exprimă în maghiară relaţiile de posesie.

Să începem cu părţile corpului. Am scris numele lor pe cele două imagini de mai jos, a unei statui şi a unui portret cunoscut. Am adunat cuvintele în tabelele de lângă imagini.

fejcap
hajpăr
arcfaţă
nyakgât
vállumăr
mellpiept
karbraţ
könyökcot
kézmână
csuklóîncheietura mâinii
kézfejdosul mâinii
ujjdeget
hátspate
hasabdomen
deréktalie
csípőşold
combcoapsă
térdgenunchi
lábpicior
lábfejlaba piciorului
bokagleznă
lábujjdeget de la picior
homlokfrunte
fülureche
szemochi
szemöldöksprânceană
orrnas
szájgură
állbărbie
hüvelykujjdeget mare
mutatóujjdeget arătător, din mutatni "a arăta"
középsőujjdeget mijlociu, din középső "mijlociu"
gyűrűsujjdeget inelar, din gyűrű "inel"
kisujjdeget mic, din kis "mic"
Alte cuvinte
nyelvlimbă
fog1.dinte; 2.măsea
ajakbuză
tenyérpalmă
ökölpumn
talptalpă
sarokcălcâi
sursa imagini: Wikipedia

Să încercăm să ne obişnuim cu aceste cuvinte, punându-le în formele deja învăţate. De exemplu, cunoaştem deja formele de plural:

kézkezek
láblábak
fejfejek
orrorrok
bokabokák
ajakajkak

...Sau formele de acuzativ:

kézkezet
láblábat
fejfejet
orrorrot
bokabokát
ajakajkat

...Sau formele de acuzativ plural:

kézkezeket
láblábakat
fejfejeket
orrorrokat
bokabokákat
ajakajkakat

Exemple:

arcot mosni "a spăla faţa"
hajat fésülni "a pieptăna părul"
orrot fújni "a sufla nasul"
Mária kezet mos. "Mária îşi spală mâna" (lit. "Mária mână (acuzativ) spală")
István és Péter kezet fognak. "István şi Péter îşi strâng mâna" (lit. "... mână (acuzativ) prind" )
Kezeket a levegőbe! "Mâinile în aer!" (de ex. la un concert)
Szemeket behunyni! "Ochii închişi!"

De asemenea, putem alipi şi acestor cuvinte sufixele deja cunoscute referitoare la relaţii în spaţiu:

kézben "în mână"
lábakra "pe picioare"
fülbe "în ureche", de exemplu fülbevaló "cercel"
fejből "din cap", în sensul de "din memorie".

Un alt sufix important este -val, -vel, care înseamnă "cu". Dacă acest sufix este alipit unui cuvânt care se termină în consoană, litera "v" de obicei se transformă în consoana de la sfârşitul cuvântului, care devine astfel consoană dublă. Iată câteva exemple:

csukló - a csuklóval "cu încheiătura"
boka - a bokával "cu glezna"
kéz - a kézzel "cu mâna"
láb - a lábbal "cu piciorul"
fej - a fejjel "cu capul"
orr - az orral "cu nasul"
kéz - kezek - a kezekkel "cu mâinile"
láb - lábak - a lábakkal "cu picioarele"
István - Istvánnal "cu István"
Eszter - Eszterrel "cu Eszter"Să vedem acum cum se exprimă posesia. Deja nu este nici o surpriză că şi de această dată folosim sufixe. Spre deosebire de limba română, în maghiară posesia este marcată în primul rând la obiectul posedat.

De exemplu:
"Capul meu", în maghiară este simplu a fejem, adică cuvântul fej "cap", cu sufixul specific posesiei la persoana I.
"Capul tău", este a fejed, de această dată cu sufixul persoanei a II-a, ş.a.m.d.
Propoziţia "Mă doare capul" este Fáj a fejem, tradus literal: "Doare -ul cap-meu".

Un alt exemplu:
"Câinele lui István latră" este István kutyája ugat, tradus literal: "István câine-său latră". În acest exemplu putem observa şi că ordinea cuvintelor din propoziţie este inversă în maghiară faţă de limba română: posesorul apare de obicei înaintea obiectului posedat.

În următorul tabel rezumăm variantele sufixelor posesive la fiecare persoană.

Singular
persoana I-m, -am, -om, -em, -öm
persoana II-d, -ad, -od, -ed, -öd
persoana III-ja, -je, -a, -e
Plural
persoana I-nk, -unk, -ünk
persoana II-tok, -tek, -tök, -otok, -atok, -etek, -ötök
persoana III-juk, -jük, -uk, -ük

Varianta exactă a sufixului se alege în funcţie de cuvântul de bază, ea depinzând de sunetul cu care se termină cuvântului de bază (vocală sau consoană), şi de vocalele din interiorul cuvântului, conform armoniei vocalice. Tabelul este deci doar orientativ, în loc să înşiruim lista completă de reguli şi excepţii, e mai bine să vedem câteva exemple la fiecare persoană.


Persoana I singular:

kéza kezemmâna mea
lába lábampiciorul meu
feja fejemcapul meu
orraz orromnasul meu
bokaa bokámglezna mea
ajakaz ajkambuza mea

Persoana a II-a singular:

kéza kezedmâna ta
lába lábadpiciorul tău
feja fejedcapul tău
orraz orrodnasul tău
bokaa bokádglezna ta
ajakaz ajkadbuza ta

Persoana a III-a singular:

kéza kezemâna lui/ei
lába lábapiciorul lui/ei
feja fejecapul lui/ei
orraz orranasul lui/ei
bokaa bokájaglezna lui/ei
ajakaz ajkabuza lui/ei

Observaţi că la fel ca în limba română, obiectul posedat apare (de cele mai multe ori) cu articol:
a kezem "mâna mea",
a kezed "mâna ta",
a keze "mâna lui/ei".

Dacă vrem să accentuăm persoana posesoare, putem spune:

az én kezem "mâna mea",
a te kezed "mâna ta",
az ő keze "mâna lui/ei", ş.a.m.d.

Să trecem acum la celelalte persoane, adică la "noi", "voi" şi "ei/ele". Aici e mai puţin natural să vorbim despre părţi ale corpului, aşa că vom folosi exemplele ház "casă", szék "scaun" şi bicikli "bicicletă".

Persoana I plural:

háza házunkcasa noastră
széka székünkscaunul nostru
biciklia biciklinkbicicleta noastră

Persoana a II-a plural:

háza házatokcasa voastră
széka széketekscaunul vostru
biciklia biciklitekbicicleta voastră

Persoana a III-a plural:

háza házukcasa lor
széka székükscaunul lor
biciklia biciklijükbicicleta lor

Şi aici se poate accentua persoana, spunând:
a mi házunk "casa noastră",
a ti házatok "casa voastră",
az ő házuk "casa lor", ş.a.m.d.

Observaţie: În mod excepţional, aici, în locul formei de plural a pronumelui personal de persoana a III-a (ők) se foloseşte forma de singular a acestuia, ő.

Sufixul posesiv se poate combina cu toate celelalte sufixe învăţate până acum. Astfel avem:

a kezemben "în mâna mea"
a kezedből "din mâna ta"
a kezére "pe mâna lui/ei"
a házunkból "din casa noastră"
az autótokat "maşina voastră - acuzativ"
az autótokkal "cu maşina voastră"
a városukba "în oraşul lor".

În toate exemplele de până acum obiectul posedat a fost la singular. Aşa cum bine ştim, în maghiară pluralul se marchează cu -k. Iată prima (şi ultima) excepţie: când e vorba de posesie (adică dacă sunt mai multe obiecte posedate), semnul pluralului este -i. Astfel, toate sufixele de mai sus se transformă în felul următor:

Singular
persoana I-im, -aim, -eim
persoana II-id, -aid, -eid
persoana III-i, -ai, -ei
Plural
persoana I-ink, -aink, -eink
persoana II-itok, -itek, -aitok, eitek
persoana III-ik, -aik, -eik

Exemple:
a kezeim "mâinile mele"
a lábaid "picioarele tale"
a fülei "urechile lui/ei"
a házaink "casele noastre"
az autóitok "maşinile voastre"
a gyerekeik "copiii lor"

Mai multe exemple:
Fáj a fogam. "Mă doare dintele", lit. "Doare -le dinte-meu."

-Hol a sapkád? "Unde ţi-e şapca?", lit. "Unde -a şapcă-ta?"
-Miért nincs a fejeden? "De ce nu este pe capul tău?"

Ismered a feleségemet? "O cunoşti pe soţia mea?"
Milyen színű az autód? "Ce culoare are maşina ta?"
Mikor lesz kész a házunk? "Când va fi gata casa noastră?"
Hol van az iskolátok? "Unde este şcoala voastră?"
Ez az én házam. "Aceasta este casa mea", lit. "Aceasta -a eu casă-mea".
Ez a templom udvara. "Aceasta este curtea bisericii."
Ezek az ő autóik. "Acestea sunt maşinile lor."

-Mivel mész haza, az autóddal? "Cu ce mergi acasă, cu maşina ta?"
-Nem, biciklivel megyek, az autóm a fiamnál van, a garázsában. "Nu, merg cu bicicleta, maşina mea este la fiul meu, în garajul lui."

-Hol vannak a füzeteid? "Unde sunt caietele tale?"
-A szekrényemben, a könyveim alatt. "În dulapul meu, sub cărţile mele."Exerciţii

1. Traduceţi în maghiară (substantivele sunt date în paranteză):

părul meu (haj)
oraşul tău (város)
strada noastră (utca)
capul ei (fej)
sâmburele mărului (mag, alma)
numele meu (név)
şapca lui Feri (sapka)
problema voastră (probléma)
casa lor (ház)
capitala ţării (főváros, ország)
faţa ta (arc)
urechile pisicii (fül, macska)
zilele săptămânii (nap, hét)

2. Traduceţi propoziţiile în maghiară (folosind un dicţionar dacă este nevoie):

Unchiul meu este medic.
Ce mai fac (cum sunt) copii tăi?
Bărbatul este în casa lui.
Aici sunt sandvişurile tale.
Cartea ta şi caietul tău sunt pe masa lui Péter.
Fata mea şade pe scaunul ei.
Feri nu are şapcă, dar are palton.
Te duci în satul bunicului tău?
Maşina voastră este în faţa casei noastre.
Nepoţii lor merg la şcoală.Trecem acum la exemple în care în română exprimăm posesia cu verbul "a avea". În aceste cazuri, în maghiară folosim pur şi simplu verbul "a fi" (van). Vedeţi următoarele exemple:

românămaghiarătraducere literală
Am casă.Van házam.Este casă-mea.
Ai bani?Van pénzed?Este ban-tău?
István are casă.Istvánnak van háza.István-lui este casă-sa.

În ultimul exemplu observaţi sufixul -nak, -nek alipit substantivului "István" (posesorul). Acest sufix are aproximativ acelaşi înţeles ca pronumele personal în dativ "lui" în română, dar este folosit puţin diferit. În expresiile din prima parte a lecţiei, de genul "caietul lui Péter", folosirea acestui sufix este opţională. Astfel, putem spune Péter füzete, sau Péternek a füzete, fără vreo diferenţă în înţeles (de aceea, am şi omis acest sufix în toate exemplele de până acum). În schimb, în propoziţii de genul "Péter are un caiet", sufixul alipit posesorului nu mai este opţional, astfel spunem Péternek van egy füzete.

Sufixul -nak, -nek exprimă în principal cazul dativ, la fel ca "lui/ei" în română. Un exemplu: Adok egy almát Péternek "Îi dau un măr lui Péter".

Întrebări referitoare la posesie:

Kié ...?Al/a cui este ...?
Ez/Az/Ezek/Azok kinek a(z) ...?Al/A/Ai/Ale cui ... este/sunt ...?

De exemplu, putem întreba Kié ez az autó? "A cui e maşina asta?" (lit. "A cui această -a maşină?"), sau Ez kinek az autója?, tradus cuvânt cu cuvânt: "Această cine-lui -a maşină-sa?". Când posesorul nu este o fiinţă, ci un obiect, întrebările sunt mié? şi minek a ...? folosite în mod similar.

La asemenea întrebări se poate răspunde cu propoziţii similare cu exemplele de mai sus, de ex. Ez Eszter autója "Aceasta (este) maşina lui Eszter". Mai simplu însă putem răspunde într-un singur cuvânt Az Eszteré, folosind sufixul care înseamnă "al său/a sa", respectiv sufixul "-éi" care înseamnă "ai săi/ale sale/ai lor/ale lor". De asemenea, putem răspunde Ez az én autóm "Aceasta (este) maşina mea", sau mai simplu, folosind un pronume posesiv: Az enyém "al meu/a mea", sau Ez az autó az enyém "Această maşină (este) a mea".

În următoarul tabel listăm pronumele posesive.

un posesor/un obiect posedat
az enyémal meu/a mea
a tiédal tău/a ta
az övéal său/a sa
mai mulţi posesori/un obiect posedat
a miénkal nostru/a noastră
a tiétekal vostru/a voastră
az övékal lor/a lor
un posesor/mai multe obiecte posedate
az enyéimai mei/ale mele
a tieidai tăi/ale tale
az övéiai săi/ale sale
mai mulţi posesori/mai multe obiecte posedate
a mieinkai noştri/ale noastre
a tieitekai voştri/ale voastre
az övéikai lor/ale lor

Pentru informaţii mai detaliate despre regulile gramaticale referitoare la exprimarea posesiei, recomandăm articolele următoarele. În română: 1. În engleză: 1, 2, 3.
Exerciţii

3. Întrebaţi cui aparţin următoarele obiecte, şi răspundeţi corespunzător, folosind cuvintele din paranteze.

(labda, Éva)-Kié ez a labda? -Az Éváé.
(kerék, autó)-Minek a kereke ez? -Az autóé.
(játék, gyerekek) 
(körte, Edit) 
(szék, ő) 
(ruhák, Ágnes) 
(bicikli, Ervin) 
(cipő, én) 
(ablak, barátaim) 
(héj, krumpli) 
(gyerekek, ők) 
(pénz, ti) 

4. Traduceţi propoziţiile în maghiară (folosind un dicţionar dacă este nevoie):

Anna are o pălărie galbenă.
Ai un foc?
Nu-i văd pe copiii noştri.
În grădină avem zece pomi.
Eszter şi Judit au examene.
Florile sunt din grădina noastră.
Aveţi chef să veniţi?
Vii cu prietenii tăi?
Avem noroc cu vremea frumoasă.
Este benzină în rezervorul maşinii voastre?
Banana nu are sâmburi, dar are coajă. Mărul are sâmburi şi are şi coajă.

5. Vocabular: cuvintele referitoare la părţile corpului se folosesc şi în sens figurat. Oare ce înseamnă următoarele? Daţi traducerea lor:

a szék háta
az asztal lába
a csésze füle
a kabát ujja
a szoba sarka
a robot karja
a káposzta feje

6. Traduceţi următorul dialog.

-Jó napot doktor úr.
-Jó napot Kovács úr, hogy van?
-Sajnos nem túl jól.
-Miért, fáj a feje?
-Nem, a fülem fáj.
-Melyik füle fáj, a jobb vagy a bal?
-Mindkettő. És a fogam is fáj. Mi bajom lehet?
-A torka is fáj?
-Nem, a torkom rendben van.
-Láza van?
-Igen, 38.
-Megvizsgálom, es meglátjuk, mi baja van.

Observaţi că persoanele vorbesc în mod politicos, de aceea folosesc modul de adresare la persoana a III-a. Astfel, şi formele posesive sunt la persoana a III-a ("feje", "füle", etc.). Cum ar suna acelaşi dialog între persoane care se cunosc bine şi se tutuiesc? Transformaţi-l în acest sens.Pagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări