Comunicare în limba maghiară

 

Această parte a lui Nebuló.ro completează lecțiile cu enunțuri comunicative și cu exerciții referitoare la acestea. Vă permite pe de o parte să recapitulați enunțurile comunicative întâlnite în lecții, pe de altă parte să vă îmbogățiți repertoriul de asemenea enunțuri. De la această pagină puteți accesa articole care conțin fiecare o listă bilingvă pe o anumită temă, urmată de legături către exerciții.

Studiați mai întâi o listă de enunțuri străduindu-vă să le rețineți. Verificați măsura în care le-ați reținut acoperind partea maghiară și reconstituind-o pornind de la echivalentele românești. Faceți apoi exercițiile atașate la lista studiată.

 

Abrevieri și semne

 

(fam.) – registru de limbă familiar

(iron.) – ironic

(el.) – registru de limbă elevat

/ – Delimitează două părți de enunț interschimbabile.

| | – Conțin două sau mai multe părți de enunț interschimbabile.

( ) – Conține o parte de enunț care poate fi omisă.

[ ] – Conține traducerea literală a enunțului maghiar.

cu caractere cursive subliniate – părți de enunț cu rol de exemplu, înlocuibile

 

Cuprins

 

Csodálat Admirație
Kérés Cerere
Beszélgetés, szó Conversație, cuvânt
Kivánás / nem kívánás Dorință / lipsa dorinței
Értékelés Evaluare
Gratulálás, jókívánság Felicitare, urări
Térbeli tájékoztatás Indicație spațială
Tiltás Interdicție
Érdekeltség / érdektelenség Interes / lipsa interesului
Meghívás Invitație
Vélemény Opinie
Parancs Ordin
Megengedés Permisiune
Élvezet – élvezet hiánya Plăcere – neplăcere
Bemutatás, bemutatkozás Prezentare
Javaslat Propunere
Sajnálat Regret
Szemrehányás, megbocsátás Reproș, iertare
Összegzés Rezumare
Köszöntés Salut
Elégedettség / elégedetlenség Satisfacție / insatisfacție
Tanács Sfat
Testi állapot Starea fizică
Lelkiállapot Starea psihică

 

Exerciții complexe (fiecare cu enunțuri ce țin de mai multe teme din cele de mai sus)

 

Személyes attitűdök 1 Atitudini personale 1 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce l-ați decomprimat, deschideți fișierul „index”.)
Személyes attitűdök 2 Atitudini personale 2
Tenni / nem tenni valamit 1 A face / a nu face 1 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce l-ați decomprimat, deschideți fișierul „index”.)
Tenni / nem tenni valamit 2 A face / a nu face 2
Társasági kapcsolatok 1 Contacte sociale 1 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce l-ați decomprimat, deschideți fișierul „index”.)
Társasági kapcsolatok 2 Contacte sociale 2
Érzelmek Sentimente


Pagina principală: curs online de limba maghiară | Comunicare
Comentarii şi întrebări