Comunicare în limba maghiară

 

Această parte a lui Nebuló.ro completează lecțiile cu enunțuri comunicative și cu exerciții referitoare la acestea. Vă permite pe de o parte să recapitulați enunțurile comunicative întâlnite în lecții, pe de altă parte să vă îmbogățiți repertoriul de asemenea enunțuri. De la această pagină puteți accesa articole care conțin fiecare o listă bilingvă pe o anumită temă, urmată de legături către exerciții.

Studiați mai întâi o listă de enunțuri străduindu-vă să le rețineți. Verificați măsura în care le-ați reținut acoperind partea maghiară și reconstituind-o pornind de la echivalentele românești. Faceți apoi exercițiile atașate la lista studiată.

 

Abrevieri și semne

 

(fam.) – registru de limbă familiar

(iron.) – ironic

(el.) – registru de limbă elevat

/ – Delimitează două părți de enunț interschimbabile.

| | – Conțin două sau mai multe părți de enunț interschimbabile.

( ) – Conține o parte de enunț care poate fi omisă.

[ ] – Conține traducerea literală a enunțului maghiar.

cu caractere cursive subliniate – părți de enunț cu rol de exemplu, înlocuibile

 

Cuprins

 

Admirație

Cerere

Conversație, cuvânt

Dorință / lipsa dorinței

Evaluare

Felicitare, urări

Indicație spațială

Interdicție

Interes / lipsa interesului

Invitație

Opinie

Ordin

Permisiune

Plăcere – neplăcere

Prezentare

Propunere

Regret

Reproș, iertare

Rezumare

Salut

Satisfacție / insatisfacție

Sfat

Starea fizică

Starea psihică

 

Exerciții complexe (fiecare cu enunțuri ce țin de mai multe teme din cele de mai sus)

Atitudini personale 1 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce l-ați decomprimat, deschideți fișierul „index”.)

Atitudini personale 2

A face / A nu face 1 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce l-ați decomprimat, deschideți fișierul „index”.)

A face / A nu face 2

Contacte sociale 1 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce l-ați decomprimat, deschideți fișierul „index”.)

Contacte sociale 2

Sentimente

 Pagina principală: curs online de limba maghiară | Comunicare
Comentarii şi întrebări