Prezentare

 

CEREREA PREZENTĂRII

 

 

 

Hogy hívják?

Cum vă numiți? [Cum vă cheamă?]

Ki maga?

Cine sunteți dv. / Cine ești dumneata?

Ki ön? (mai politicos decât „Ki maga?”)

Cine sunteți dv.?

Kihez van szerencsém?

Cu cine am onoarea? [La cine am noroc?]

Megismételné a nevét, kérem?

Vă repetați numele, vă rog?

 

 

PREZENTAREA PROPRIEI PERSOANE

 

 

 

introducere

 

 

 

Azt hiszem, nem ismerjük egymást.

Cred că nu ne cunoaștem.

Még nem mutatkoztam be.

Încă nu m-am prezentat.

Még nem ismerjük egymást.

Încă nu ne cunoaștem.

 

 

prezentare propriu-zisă

 

 

 

Fehér Péter a nevem.

Numele meu este Péter Fehér.

Engedje meg, hogy bemutatkozzam. ...

Dați-mi voie să mă prezint. ...

...nek hívnak.

Mă numesc ... [Mă cheamă …].

Hadd mutatkozzam be. ...

Să mă prezint. ...

... vagyok.

Sunt ...

 

 

PREZENTAREA UNEI TERȚE PERSOANE

 

 

 

introducere

 

 

 

Azt hiszem, nem ismeri Fehér urat / kisasszonyt.

Cred că | nu-l cunoașteți pe d. Fehér / nu o cunoașteți pe d-ra Fehér.

Azt hiszem, nem ismerik egymást.

Cred că nu vă cunoașteți. (adresare cu „dv.”)

Azt hiszem, nem ismeritek egymást.

Cred că nu vă cunoașteți. (adresare cu „tu”)

Hadd mutassalak be egymásnak.

Să vă fac cunoștință. (adresare cu „tu”)

Hadd mutassam be önöket egymásnak.

Să vă fac cunoștință. (adresare cu „dv.”)

Ismeri ...t?

Îl/O cunoașteți pe ...?

Ismerik egymást?

Vă cunoașteți? (adresare cu „dv.”)

Ismeritek egymást?

Vă cunoașteți? (adresare cu „tu”)

Még nem mutattalak be egymásnak.

Încă nu v-am făcut cunoștință. (adresare cu „tu”)

Még nem mutattam be önöket egymásnak.

Încă nu v-am făcut cunoștință. (adresare cu „dv.”)

 

 

prezentare propriu-zisă

 

 

 

Bemutatom Fehér urat / kisasszonyt.

Vi-l prezint pe d. Fehér / V-o prezint pe d-ra Fehér.

Engedje meg, hogy bemutassam (önnek) ...t.

Dați-mi voie să | vi-l / v-o | prezint pe ...

Ismerjétek meg egymást!

Faceți cunoștință! (adresare cu „tu”)

Ismerjék meg egymást!

Faceți cunoștință! (adresare cu „dv.”)

Szeretném bemutatni ...t.

Aș vrea să | vi-l / v-o | prezint pe ...

Szeretném, ha megismerné ...t.

Aș vrea | să-l / s-o | cunoașteți pe ...

Van szerencsém bemutatni ...t.

Am plăcerea să | vi-l / v-o | prezint pe ... [Am norocul …]

 

 

RĂSPUNS LA PREZENTARE

 

 

 

Örülök, hogy megismerhetem.

Mă bucur să vă cunosc.

Örvendek.

Îmi pare bine.

Örvendek, hogy megismerhetem.

Mă bucur să vă cunosc.

 

Exercițiul 1

Exercițiul 2Pagina principală: curs online de limba maghiară | Comunicare
Comentarii şi întrebări