Adjective formate prin sufixare

 

-i

Acest sufix foarte productiv se adaugă deseori la nume de ocupații (orvosi „medical”, tanári „profesoral, de profesor”) și de continente, țări, regiuni și localități (amerikai „american”, magyarországi „din Ungaria”, budapesti „budapestan, din Budapesta”, bukaresti „bucureștean, din București”). Mai rar, formează adjective de la adverbe, de exemplu további „complementar, suplimentar, următor, ulterior”.

Același sufix poate fi adăugat și la unele postpoziții. Adjectivele astfel formate se plasează după un substantiv cu care formează atributul altui substantiv, acesta urmând după postpoziție: az ablak előtti szék „scaunul dinaintea ferestrei”, a baleset utáni óra „ora de după accident”, a fák közötti ház „casa dintre copaci”, a ház körüli kert „grădina din jurul casei”.

-s/-os/-as/-es/-ös

Adăugat la substantive, acest sufix formează în principal adjective cu sensul „care deține sau este prevăzut cu ceea ce denumește cuvântul bază”. Exemple: szilvás „cu prune” (de la szilva „prună”, cu schimbarea a > á), hibás „greșit” (de la hiba „greșeală”, cu schimbarea a > á), súlyos „grav” (de la súly „greutate”), dühös „furios” (de la düh „furie”), mérges „supărat” (de la méreg 1. „otravă; 2. mânie”, cu căderea vocalei dinaintea consoanei finale), kedves „amabil, drăguț” [de la kedv „1. dispoziție; 2. chef (de a face ceva)”], aranyos cu același sens, în limbajul familiar (de la arany „aur”).

-ú/-ű

Acest sufix se adaugă la substantivul unui grup nominal, acesta devenind astfel adjectiv. Uneori se scrie într-un singur cuvânt:

rossz „rău” + kedv „dispoziție” > rosszkedvű „prost dispus”;
közép „mijloc” + termet „înălțime” > középtermetű „de înălțime medie”;
négy „patru” + láb „picior” > négylábú „patruped”;
„bun” + szív „inimă” > jószívű „inimos, cu inimă bună”.

Alte formațiuni de acest gen se scriu în două cuvinte:

barna „brun” + haj „păr” > barna hajú „brunet”;
kék „albastru” + szem „ochi” > kék szemű „cu ochi albaștri”.

-atlan/-etlen

Acesta este un sufix numit „privativ”. Se folosește mai ales la formarea, de la verbe, a perechii negative a participiului lor prezent: olvas „a citi” > olvasott „citit” ≠ olvasatlan „necitit”, ismer „a cunoaște” > ismert „cunoscut” ≠ ismeretlen „necunoscut”, elad „a vinde” > eladott „vândut” ≠ eladatlan „nevândut”, fizet „a plăti” > fizetett „plătit” ≠ fizetetlen „neplătit”.

-cska/-ocska/-acska/-cske/-ecske/-öcske

Acest sufix, ale cărui variante se repartizează la fel ca variantele sufixului de plural (vezi Pluralul substantivelor, adjectivelor și pronumelor de persoana a III-a) servește la formarea de diminutive de la substantive, dar și de la adjective: nagy > nagyocska „mărișor”, szép „frumos” > szépecske „frumușel”.

-ka/-ke

Este un sufix diminutiv mai puțin frecvent decât precedentul. Exemple: kicsi „mic” > kicsike „micuț”, vékony „subțire” > vékonyka „subțirel”.

Exerciții:

Lecția 21, 2
Lecția 23, 1
Lecția 33, 2
Lecția 38, 2Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări