Verbul – modurile nepersonale

 

Infinitivul

Infinitivul maghiar se formează cu sufixul -ni adăugat la rădăcina sau tema* tuturor verbelor. Nu diferă după cum verbul are complement direct definit sau nu. Este folosit în general pentru a exprima o acțiune subordonată efectuată de același subiect ca cel al verbului său regent, corespunzând în română cu conjunctivul prezent. Exemplu: Veled akorok dolgozni „Vreau să lucrez cu tine”. Atunci când verbul regent este impersonal, persoana care efectuează acțiunea infinitivului poate fi generală, neprecizată, exprimându-se cu infinitivul ca în exemplul precedent. Însă în maghiară, persoana care face acțiunea infinitivului poate fi și precizată. În acest caz primește sufixele personale posesive. Vocala i a sufixului de infinitiv cade la majoritatea formelor personale.

Exemple:

Infinitiv cu subiect general Infinitiv cu subiect precizat
Szükséges dolgozni Este nevoie să se lucreze Szükséges dolgoznom
dolgoznod
dolgoznia
dolgoznunk
dolgoznotok
dolgozniuk
Este nevoie să lucrez
să lucrezi
să lucreze
să lucrăm
să lucrați
să lucreze
Kell remélni Trebuie să speri Kell remélnem
remélned
remélnie
remélnünk
remélnetek
remélniük
Trebuie să sper
să speri
să spere
să sperăm
să sperați
să spere
Nem szabad ülni Nu e voie să se șadă Nem szabad ülnöm
ül
d
ülnie
ülnünk
ültök
ülniük
Nu e voie să șed
să șezi
să șadă
să ședem
să ședeți
să se șadă

Participiul prezent

Participiul prezent se formează cu sufixul -ó/-ő adăugat la rădăcina sau tema verbului. Variantele sale se repartizează conform regulilor armoniei vocalice. Exemple: mos „a spăla” – mosó „care spală”, repül „a zbura” – repülő „care zboară”, hallgathat (verb cu sufix potențial**) „a putea să asculte” – hallgatható „care poate fi ascultat”, építtet (verb cu sufix factitiv**) „a pune să se construiască” – építtető „care pune să se construiască”.

Verbe care pierd vocala dinaintea consoanei finale a rădăcinii:

ellenőriz „a controla”: ellenőrző
érez „a simți”: érző
mozog „a se mișca”: mozgó

Verbe neregulate:

corespunzător lui „a fi”: való sau levő/lévő
alszik „a dormi”: alvó
fekszik „a fi culcat”: fekvő
hisz „a crede”: hívő
jön „a veni”: jövő
megy „a merge”: menő
tesz „a pune”: tevő
vesz „a lua”: vevő
visz „a duce”: vivő

Participiul prezent are două valori:

• Valoarea sa principală este adjectivală: a táncoló lány „fata care dansează, szerető anya „o mamă iubitoare”. Cu această valoare este prezent în multe cuvinte compuse: mosógép „mașină de spălat” (literal „mașină spălătoare”), repülőgép „avion” (lit. „mașină zburătoare”).

• Din valoarea sa adjectivală decurge valoarea substantivală. Astfel, szerető ca substantiv înseamnă „amant, amantă”. Multe substantive cu forma participiului prezent au sensuri specifice:

– nume de ocupații, meserii și profesii: rajzol „a desena” > rajzoló „desenator”, tanul „a învăța” > tanuló „elev”, elad „a vinde” > eladó „vânzător”, fest „a picta, a zugrăvi, a vopsi” > festő „pictor, zugrav, vopsitor”, rendez „1. a aranja; 2. a regiza” > rendező „regizor”;
– nume de locuri unde au loc acțiunile verbelor corespunzătoare: öltözik „a se îmbrăca” > öltöző „vestiar”, sörözik „a bea bere” > söröző „berărie”, süt „a coace” > sütő „cuptor” (în mașina de gătit).

Participiul trecut

Această formă este identică cu cea de indicativ trecut, persoana a III-a singular, conjugarea nedefinită (fără complement direct definit). Se folosește ca adjectiv. Exemple: a fáradt ember „omul obosit”, egy volt templom „o fostă biserică”.

Gerunziul

Se formează de la rădăcina/tema verbului, cu sufixul -va/-ve. Exemple: lát „a vedea” – látva „văzând”, kér „a cere” – kérve „cerând”.

Verbul fürdik „a face baie” primește la gerunziu vocala ö înaintea consoanei finale a rădăcinii: fürödve.

Verbe neregulate:

lesz „a fi” la viitor: lévén (cu un sufix vechi, care nu mai este folosit pentru alte verbe)
alszik „a dormi”: alva
fekszik „a fi culcat”: fekve
jön „a veni”: jőve
megy „a merge”: menve
tesz „a pune”: téve
vesz „a lua”: véve

Acest mod este folosit cu două valori:

• valoare verbală, ca a gerunziului românesc: Labdázva törték be az ablakot „Au spart geamul jucându-se cu mingea”;

• valoare adjectivală, în acest caz fiind echivalent cu participiul românesc. În această calitate, gerunziul maghiar servește la formarea unor construcții asemănătoare cu diateza pasivă din română, cu van/nincs/volt/lesz „a fi”, dar în general fără complement de agent. Cât despre ordinea elementelor în aceste construcții:

– În propoziție afirmativă, dacă verbul cu sens lexical nu are prefix, verbul „a fi” urmează după gerunziu: Az ajtó nyitva volt „Ușa era deschisă”.
– În propoziție afirmativă, dacă verbul are prefix „a fi” se plasează între prefix și gerunziu: A csap el van zárva „Robinetul este închis”.
– În propoziție negativă, „a fi” precede gerunziul cu sau fără prefix: Az ajtó nem volt nyitva „Ușa nu era deschisă”, A csap nincs elzárva „Robinetul nu este deschis”.

______________________

* Tema verbului se costituie din rădăcina sa + cel puțin un sufix.

** Vezi Verbe formate prin sufixare.

Exerciții:

Lecția 17, 5
Lecția 19, 4
Lecția 26, 8
Lecția 27, 1
Lecția 27, 2
Lecția 27, 3Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări