Gramatica limbii maghiare

 

Această secțiune a site-ului prezintă sinteze de gramatică și de formare a cuvintelor pe capitole, regrupând informațiile care sunt răspândite în lecții din nevoia realizării unei progresii în învățare. Aici progresia este prezentă în cadrul fiecărui capitol. Aceasta servește la recapitularea gramaticii prin refacerea exercițiilor din lecții (pentru cei care le-au studiat) sau prin efectuarea lor pentru prima oară (pentru cei care au studiat maghiara pe alte căi).

Titlurile capitolelor și subcapitolelor constituie legături la articolele care le sunt dedicate. Vă sfătuiesc să studiați fiecare articol și să faceți exercițiile indicate în ele. De la această pagină se pot accesa direct exercițiile care se referă la chestiuni tratate în mai multe articole.

Armonia vocalică

Articolele

Pluralul substantivelor, adjectivelor și pronumelor de persoana a III-a (în afara pronumelui posesiv)

Desinențe de complemente

Acuzativul (Desinența de complement direct)

Desinențe de complemente de loc

Desinențe de complemente altele decât cel direct și cele de loc

Desinențe diverse

Lecția 22, exercițiul 3

Lecția 22, exercițiul 4

Lecția 28, exercițiul 6

Lecția 29, exercițiul 3

Lecția 36, exercițiul 3

Lecția 39, exercițiul 2

Substantive formate prin sufixare

Exprimarea posesiei

Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor

Adjective formate prin sufixare

Numeralele

Pronume și adjective pronominale

Pronumele personale

Demonstrativele

Pronumele posesive (vezi Exprimarea posesiei)

Pronume relative

Cuvinte nehotărâte

Adverbe

Verbul

Indicativul prezent

Indicativul trecut

Indicativul viitor

Imperativ-conjunctivul

Condiționalul

Modurile nepersonale

Verbul potențial

Lecția 21, exercițiul 1

Verbul factitiv

Lecția 31, exercițiul 2

Forme diverse

regulate

Lecția 29, exercițiul 1

neregulate

Lecția 34, exercițiul 2

regulate și neregulate

Lecția 39, exercițiul 1

Lecția 39, exercițiul 3

Prefixul verbal

Verbe formate prin sufixare

Postpoziții

Negația

Lecția 26, exercițiul 6

Complementul direct nedefinit și cel definit

Topica în propoziție

Sufixarea

Sufixe diverse, părți de vorbire diverse

Lecția 32, exercițiul 1

Exerciții complexe

Lecția 7, testul 1

Lecția 14, test

Lecția 22, excursie

Lecția 29, excursie

Lecția 31, exercițiul 4

Lecția 39, excursiePagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări