Adverbe

 

Adverbe formate prin sufixare

Spre deosebire de limba română, în care multe adjective se folosesc cu aceeași formă și ca adverbe de mod, în maghiară acestea se formează de la adjective, formare pentru care există trei sufixe.

Cel mai frecvent este -n/-an/-en. Variantele sale se repartizează ca cele ale sufixului de plural (vezi Pluralul substantivelor, adjectivelor și pronumelor de persoana a III-a). Exemple:

tiszta „curat” > tiszták „curați”, tisztán „(în mod) curat” (cu schimbarea a > á);
gyenge „slab” > gyengék „slabi”, gyengén „(în mod) slab” (cu schimbarea e > é);
piszkos „murdar” > piszkosak „murdari”, piszkosan „(în mod) murdar”;
teljes „complet” > teljesek „compleți”, teljesen „cu totul, complet”;
kíváncsi „curios” > kíváncsiak „curioși”, kíváncsian „(în mod) curios”;
kitűnő „excelent” > kitűnőek „excelenți”, kitűnően „(în mod) excelent”.

Sunt și formațiuni neregulate, de exemplu nagy „mare” > nagyok „mari” (plural de asemenea neregulat) > nagyon „foarte” (vocala o în loc de a) și könnyű „ușor” > könnyen „cu ușurință” (căderea vocalei finale a adjectivului).

Un sufix mai puțin frecvent decât precedentul este -ul/-ül. Formează mai ales:

• toate adverbele cu sensul „în cutare limbă”: magyarul „ungurește”, románul „românește”, törökül „turcește” etc.;
• adverbele de la adjectivele terminate în -an sau -en: kellemetlenül „(în mod) neplăcut”.

În această categorie intră ca formațiune neregulată adverbul jól „bine” (de la „bun”), cu căderea vocalei sufixului.

Un al treilea sufix de formare a adverbelor, cel mai puțin frecvent, este -lag/-leg, care se poate adăuga și la substantive: logikai „logic” > logikailag „(în mod) logic”, „principal” > leg „în principal”, tény „fapt” > tényleg „cu adevărat”.

Adverbe de loc

Ca și desinențele de complemente de loc, mai multe adverbe de loc se caracterizează printr-un sistem triplu de exprimare a locului: locul spre care se face o deplasare, cel în care este sau are loc ceva și cel dinspre care se face o deplasare. Adverbele care răspund la întrebarea hova/hová? „încotro?” pot fi compuse cu postpoziția felé „spre”, iar bara oblică din tabel separă variante ambele corecte:

hova/hová? „încotro?” hol? „unde?” honnan? „de unde?”
ki(felé) „afară (spre exterior)” kint/kinn „afară (în exterior) kintről „de afară”
be(felé) „înăuntru (spre interior)” bent/benn „înăuntru (în interior)” bentről „dinăuntru”
le(felé) „în jos” lent/lenn „jos” lentről „de jos”
fel/föl(felé) „în sus” fent/fenn/fönt/fönn „sus” fentről/föntről „de sus”
ide(felé) „încoace” itt „aici” innen „de aici”
oda(felé) „încolo” ott „acolo” onnan „de acolo”

Vezi și Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor.

Exerciții:

Lecția 20, 6
Lecția 30, 1
Lecția 35, 1Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări