Acuzativul

 

În maghiară, acuzativul este numai cazul complementului direct. Este aproape totdeauna marcat cu desinența -(vocală)t, care are cinci variante repartizate în funcție de:

• partea de vorbire;
• sunetul final (vocală sau consoană) al cuvântului;
regulile armoniei vocalice:

 

Variante de desinență

Categorii de cuvinte

Exemple

1

-t

substantivele, pronumele și adjectivele la singular terminate în vocală

a fiút „pe băiat”, kit? „pe cine?”, t „bun”

substantivele și pronumele la singular terminate în una din consoanele l, r, j, ly, n, ny, s, sz, z și zs

a tanárt „pe profesor”, a fiatalembert „pe tânar”, azt „pe acela”

2

-ot

majoritatea substantivelor la singular terminate în altă consoană decât l, r, j, ly, n, ny, s, sz, z și zs, sau în două consoane, cu vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

a családot „familia”, a borsot „piperul”, a múzeumot „muzeul”

unele adjective la singular terminate în altă consoană decât lrjlynnysszz și zs, sau în două consoane, cu vocale numai dintre aáoóu și ú, sau dintre acestea, plus dintre eéiíöoü și ű

vastagot „gros”, nagyot „mare”

3

-et

substantivele și adjectivele la singular terminate în altă consoană decât l, r, j, ly, n, ny, s, sz, z și zs, sau în două consoane, cu vocale dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

a gyereket „pe copil”, a filmet „filmul”, szépet „frumos”

substantivele, pronumele și adjectivele la plural, cu vocale dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

ingeket „cămăși”, ezeket „pe aceștia”, szépeket „frumoși”

adjectivele la comparativ, la singular și la plural, cu vocale numai dintree, é, i, í, ö, o, ü și ű

szebbet „mai frumos”, régibbeket „mai vechi”

substantivele cu sufix personal posesiv, la singular și la plural, cu vocale numai dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

a gyerekemet „pe copilul meu”, a nővéreidet

4

-öt

substantivele la singular terminate în altă consoană decât l, r, j, ly, n, ny, s, sz, z și zs, cu ö, o, ü sau ű în ultima silabă

a mérnököt „pe inginer”

5

-at

substantivele, pronumele și adjectivele la plural, cu vocale dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

tortákat „torturi”, zoknikat „șosete”, azokat „pe aceia”, tisztákat „curați”

adjectivele la comparativ, cu vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

olcsóbbat „mai ieftin”, tisztábbat „mai curat”

substantivele cu sufix personal posesiv, la singular și la plural, cu vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, o, ü și ű

a tanáromat „pe profesorul meu”, a munkásaikat „pe muncitorii lor”

unele adjective la singular terminate în consoană, cu vocale numai dintre aáoóu și ú, sau dintre acestea și dintre eéiíöőü și ű

alacsonyat „scund”piszkosat „murdar”

unele substantive la singular

a házat „casa”, az urat „pe domn”, halat „pește”, a poharat „paharul”

Note:

* Adjectivele se pun la acuzativ numai când sunt substantivate, dat fiind că, în funcție de atribut nu se acordă. Exemplu: Csak a jó kávét szeretem, csak akkor iszom, ha jót kapok „Îmi place numai cafeaua bună, beau numai dacă primesc bună”.
** La adăugarea lui -t, a final de cuvânt se schimbă în á, iar e final în é.

În mod excepțional, unele cuvinte au o formă de acuzativ fără desinență, deci identică cu cea de nominativ, pe lângă forma cu desinență. La pronumele personale de persoana I și a II-a singular, forma fără desinență este cea mai frecventă: engem în loc de engemet, téged în loc de tégedet. În cazul pronumelor reflexive de aceleași persoane, forma cu și cea fără desinență sunt folosite în mod egal: magam(at) „mă, pe mine însumi”; magad(at) „te, pe tine însuți”. Mai pot fi folosite fără desinență de acuzativ și numele de părți ale corpului prevăzute cu sufix personal posesiv: Mosd meg a kezed(et)! „Spală-ți mâinile!”

Exerciții:

Lecția 2, 2
Lecția 7, 6
Lecția 8, 2
Lecția 15, 4
Lecția 22, 9Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări