Gradele de comparație ale adjectivelor și adverbelor

 

Comparativul se formează cu sufixul -bb/-abb/-ebb:

-bb pentru adjectivele care se termină cu o vocală: olcsóbb „mai ieftin”, drágább „mai scump”, gyengébb „mai slab”, cu schimbările a > á și e > é;
-abb și -ebb pentru cele terminate în consoană, variante repartizate conform regulilor armoniei vocalice: alacsonyabb „mai scund”, erősebb „mai puternic”. Se produce și o schimbare é > e înaintea consoanei finale: kevés „puțin” > kevesebb „mai puțin”, nehéz „greu” > nehezebb „mai greu”.

Sunt și câteva neregularități în formarea comparativului:

„bun” > jobb „mai bun” – scurtarea vocalei adjectivului;
szép „beau” > szebb „mai frumos” – căderea consoanei finale a adjectivului și adăugarea variantei -bb.
Kicsi „mic” nu are comparativ, numai varianta sa kis > kisebb „mai mic”.
Sok „mult” are drept comparativ alt cuvânt, több „mai mult”.

Comparativul adverbelor nederivate se formează ca cel al adjectivelor (késő > később „mai târziu”), dar în cazul adverbelor derivate de la adjective, sufixul -bb/-abb/-ebb se plasează înaintea celui de derivare:

világos „clar” > világosabb „mai clar” (literal „clar-mai”);
világos „clar” > világosan „(în mod) clar” (lit. „clar-în-mod”);
világosan „(în mod) clar” > világosabban „(în mod) mai clar” (lit. „clar-mai-în-mod).

Ca și sufixul de derivare a adverbelor, sufixul de plural (pentru adjective) sau/și desinențele de complemente urmează după sufixul de comparativ: drágábbakat veszek „cumpăr (unele) mai scumpe”.

Comparația cu ajutorul adjectivelor și adverbelor se poate face prin două construcții, care sunt sinonime:

• una în care termenul de comparație este introdus prin conjuncția mint „decât”: drágább, mint a másik „mai scump decât celălalt”;
• cealaltă în care termenul de comparație primește desinența -nál/-nél: drágább a másiknál.

Superlativul relativ se formează de la comparativ, cu prefixul leg-, cuvântul fiind precedat de articolul hotărât: a legdrágább „cel mai scump”, a legvilágosabban „în modul cel mai clar”.

Exerciții:

Lecția 20, 7
Lecția 20, 8
Lecția 20, 9
Lecția 26, 4
Lecția 26, 5
Lecția 29, 5Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări