Desinențe de complemente de loc

 

Desinențele de complemente de loc al căror sens implică o suprafață, un interior și proximitatea formează serii triple. Fiecare din componentele fiecărei serii se folosește pentru complemente subordonate unui anumit tip de verbe:

• verbe care exprimă deplasarea spre locul respectiv;
• verbe care exprimă deplasarea dinspre locul respectiv;
• verbe care nu exprimă deplasarea sau care exprimă o deplasare în limitele locului respectiv.

Exemplele din tabelul de mai jos prezintă aceste desinențe cu variantele lor în funcție de regulile armoniei vocalice.

  Cu deplasare spre loc Fără deplasare spre sau dinspre loc Cu deplasare dinspre loc
Întrebare hova / hová? „încotro?” hol? „unde?” honnan? „de unde?”
Suprafață A táblára* teszem a figurákat
„Pun figurile pe tablă”
A figurák a táblán** vannak
„Figurile sunt pe tablă”
Leveszem a figurákat a tábláról
„Iau figurile de pe tablă”
A szekrényre teszem a könyvet
„Pun cartea pe dulap”
A könyv a szekrényen van
„Cartea este pe dulap”
Leveszem a könyvet a szekrényről
„Iau cartea de pe dulap”
Proximitate A kocsihoz megyek
„Merg la mașină”
A kocsinál vagyok
„Sunt la mașină”
Elmegyek a kocsitól
„Plec de la mașină”
A gyerekemhez utazom
„Merg (în călătorie) la copilul meu”
A gyerekemnél lakom
„Locuiesc la copilul meu”
A gyerekemtől jövök
„Vin de la copilul meu”
A nőhöz megyek
„Merg la femeie”
A nőnél van a táska
„Geanta este la femeie”
Elveszem a táskát a nőtől
„Iau geanta de la femeie”
Interior Bemegyünk a szalonba
„Intrăm în salon”
A szalonban táncolunk
„Dansăm în salon”
Kimegyünk a szalonból
„Ieșim din salon”
A szekrénybe teszem az inget
„Pun cămașa în dulap”
Az ing a szekrényben van
„Cămașa este în dulap”
Kiveszem az inget a szekrényből
„Scot cămașa din dulap”

* Înaintea tuturor desinențelor, la cuvintele care se termină în a, acesta se schimbă în á, (tábla „tablă” > a táblára) iar la cele în e, acesta se schimbă în é (de exemplu lecke „lecție” > a leckében „în lecție”).

** În afară de varianta -n, folosită pentru cuvinte care se termină în vocală, această desinență mai are alte trei variante:

Variante de desinență Celelalte vocale ale cuvântului Exemple
-on numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea și dintre cele din rândul 2 a templomon „pe biserică”
-en e, é, i, í, ö, ő, ü, ű a szekrényen „pe dulap”
-ön ö, ő, ü sau ű în ultima silabă a sörön „pe bere”

La aceste desinențe se adaugă sufixe personale posesive pentru a forma pronume personale cu funcția de complement de loc: Hozzá utazom „Călătoresc la el/ea”, Nála lakom „Locuiesc la el/ea”, Tőle jövök „Vin de la el/ea” (pentru mai multe detalii pe acest subiect, vezi Pronumele personale).

Altă desinență de complement de loc, -ig, are o singură variantă, nu face parte din nicio serie triplă și nu formează pronume personal. Exprimă limita finală a unei deplasări, fiind în acest fel un alt contrar al desinenței -tól/-től: A színháztól az iskoláig megyek „Merg de la teatru până la școală”. Provoacă și ea schimbările a > á și e > é la sfârșitul cuvintelor la care se adaugă.

Sensul local nu este decât cel principal al tuturor acestor desinențe. Ele servesc de asemenea la a forma complemente indirecte și alte feluri de complemente circumstanțiale. Exemple:

-ra/-re: Szabadságra megyek „Merg în concediu”;

-ról/-ről: Beszélek a könyvről „Vorbesc despre carte”;

-n/-on/-en/-ön: Szombaton nem dolgozom „Sâmbăta nu lucrez”;

-hoz/-hez: Éva ért a zenéhez „Éva se pricepe la muzică”;

-tól/-től: Többet vártam Zsuzsától „Așteptam mai mult din partea lui Zsuzsa”;

-nál/-nél: Ez a ház drágább a másiknál „Casa asta e mai scumpă decât cealaltă”;

-ba/-be: Mibe kerül az alma? „Cu cât sunt merele?”

-ból/ből: Magyar nyelvből vizsgázom „Dau examen la limba maghiară”;

-ban/-ben: Biztos vagyok a sikerben „Sunt sigur(ă) de succes”.

Exerciții:

Lecția 13, 2
Lecția 16, 6
Lecția 17, 4
Lecția 20, 2
Lecția 22, 5
Lecția 24, 1
Lecția 24, 2
Lecția 26, 7
Lecția 38, 3Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări