Desinențe de complemente altele decât cel direct și cele de loc

 

-nak/-nek

Această desinență este cea a cazului dativ, adică formează în primul rând complementul indirect de atribuire, cel care răspunde la întrebarea „cui?” Exemple: Telefonálok Zsuzsának / a lánynak / Tibinek / a mérnöknek „Îi dau telefon lui Zsuzsa / fetei / lui Tibi / inginerului”. Poate corespunde și prepoziției „pentru” al complementului care exprimă beneficiarul unei acțiuni: Fehér úr a vállalatunknak dolgozik. „Domnul Fehér lucrează pentru întreprinderea noastră”.

Această desinență este și cea a posesorului în construcția posesivă cu verbul van/nincs/lesz „a fi”. Exemple: A cégnek vannak repülőgépei „Firma are avioane”, Azoknak nincs sörük „Aceia nu au bere” (vezi și Exprimarea posesiei).

-val/-vel

Această desinență corespunde în principal prepoziției românești „cu”, formând complementul circumstanțial sociativ și cel instrumental. Exemple: Egy fiúval megyek moziba „Merg la cinema cu un băiat”, Mivel dolgozol? „Cu ce lucrezi?”

Consoana v a acestei desinențe este asimilată de consoana finală (alta decât v) a cuvântului la care se adaugă. Ca urmare, această consoană se lungește (se dublează în scris): a szomszéddal „cu vecinul”, az inggel „cu cămașa”, a gyerekkel „cu copilul”, az úrral „cu domnul”, a programozással „cu programarea” (în informatică), a házzal „cu casa”. În cazul demonstrativelor ez „acesta”* și az „acela”, sunt variante cu același fel de asimilare (ezzel, azzal), dar și cu asimilarea lui z de către v: evvel, avval.

Consoanele transcrise cu două litere se dublează în scris fără a se dubla a doua literă (egy lány „o fată” > egy lánnyal „cu o fată”, narancs „portocală” > naranccsal „cu portocale”), în afară de cazul când trebuie despărțite la sfârșit de rând: ny-nyal, narancs-csal.

În cazul cuvintelor terminate în consoană lungă, v-ul desinenței cade pur și simplu: a tipp „sugestia” > a tippel „cu sugestia”.

-ért

Sensul principal al acestei desinențe cu variantă unică este „pentru”, formând în general complemente care exprimă beneficiarul (A fivéremért csinálom ezt „Pentru fratele meu fac asta”), cauza (Azért fáj a fejed „De aceea te doare capul”) sau scopul: Tegyél valamit az egészségedért! „Fă ceva pentru sănătatea ta!”

-ként

Această desinență cu o singură variantă are sensul „ca, în calitate de”: Maga zsarnokként viselkedik! „Dumneata te porți ca un tiran!” Această construcție este echivalentă cu construcția Maga úgy viselkedik, mint egy zsarnok!, cu conjuncția mint, care se traduce la fel ca prima. Alte exemple: Mérnökként dolgozik „Lucrează ca inginer”, Igazgatóként van itt „Este aici în calitate de director”.

-kor

Această desinență cu variantă unică formează complemente de timp. Sensul ei este „la, cu ocazia, în momentul”. Exemple: étkezéskor „la mese, cu ocazia meselor”, mikor? „când?” (de la mi? „ce?”), máskor „altă dată, cu altă ocazie” (de la más „alt”), – Hány órakor jössz? Három órakor „– La ce oră vii? – La ora trei”.

-stul/-ostul/-astul/-stül/-estül/-östül

Această desinență exprimă asocierea și includerea, având deci sensul „inclusiv, cu ... cu tot”. Exemple: Ellopták a pénztárcáját pénzestül „I s-a furat portofelul cu bani cu tot”, Péter elutazott családostul „Péter a plecat în călătorie cu familie cu tot”.

-n/-on/-en/-ön

Această desinență are în primul rând sens local, dar are și sens temporal când este folosită cu:

• numele zilelor săptămânii, în afară de vasárnap „duminică”: hétfőn „luni/lunea”, kedden „marți/marțea”, szerdán „miercuri/miercurea”, csütörtökön „joi(a)”, pénteken „vineri/vinerea”, szombaton „sâmbătă/sâmbăta”. Totuși, numele zilei rămâne fără desinență dacă este urmat de exprimarea unei perioade a zilei: szombat reggel „sâmbătă dimineața”, szerda délután „miercuri după amiază”, csütörtök este „joi seara”;

vasárnap „duminică”, atunci când este precedat de un numeral: Vasárnap nem dolgozom, de két vasárnapon mégis dolgoztam „Duminica nu lucrez, dar în două duminici am lucrat totuși”;
• numele anotimpurilor corespunzătoare lui „vară” și „iarnă”: nyáron „vara, în timpul verii”, télen „iarna, în timpul iernii”**.

Primele trei desinențe formează pronume personale împreună cu sufixele personale posesive: értem „pentru mine”, neked „ție”, velünk „cu noi” (pentru mai multe detalii pe acest subiect, vezi Pronumele personale).

_____________________

* Aici dăm numai un singur echivalent al demonstrativelor, masculinul singular al pronumelui.

** Celelalte două nume de anotimpuri primesc desinența -val/-vel: tavasszal „primăvara”, ősszel „toamna”.

Exerciții:

Lecția 12, 3
Lecția 15, 3
Lecția 16, 3
Lecția 18, 5
Lecția 21, 4
Lecția 28, 2
Lecția 30, 3
Lecția 34, 3Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări