Demonstrativele

 

Demonstrativele maghiare au în general aceeași formă ca adjective și ca pronume. Acestea sunt:

ez care corespunde cu „acest, această, acesta, aceasta”, la plural ezek „acești, aceste, aceștia, acestea”;
az „acel, acea, acela, aceea”, la plural azok „acei, acele, aceia, acelea”*.

Nu trebuie confundat az pronume demonstrativ cu az articol hotărât. Pronumele este accentuat în vorbire, dar articolul nu. Exemplu: Az az én házam „Aceea este casa mea” (demonstrativul este primul az).

Demonstrativele primesc aceleași desinențe de complement ca și substantivele. Consoana inițială a tuturor desinențelor asimilează consoana z a demonstrativelor ez și az, inclusiv când acestea constituie ultimul element al unor pronume compuse: erre „pe acesta”, arra „pe acela”; ebbe „din acesta”, abba „din acela”; ehhez „la acesta”, ahhoz „la acela” (complemente de loc atunci când verbul lor regent exprimă deplasarea către locul respectiv); ebben „în acesta”, abban „în acela”; ennél „la acesta”, annál „la acela” (complemente de loc atunci când verbul lor regent nu exprimă deplasarea către locul respectiv)**; ugyanennek „aceluiași (de aici)”, ugyanannak „aceluiași (de acolo)”. Cu desinența -val/-vel, aceste pronume au două variante corecte. Într-una din ele, v îl asimilează pe z, în cealaltă z îl asimilează pe v: evvel/ezzel „cu acesta”, avval/azzal „cu acela”.

Particularități ale adjectivelor demonstrative

Adjectivele demonstrative sunt în general urmate de articol hotărât: Ez a férfi az apám „Omul acesta este tatăl meu”, Az a lány a nővérem „Fata aceea e soră-mea”.

Adjectivele demonstrative se deosebesc de pronume pierzându-l pe z atunci când cuvântul următor începe cu o consoană, iar substantivul din grup este urmat de o postpoziție: E két mosógép között nincs különbség „Între aceste două mașini de spălat nu este diferență”. Este la fel când există o postpoziție cu consoană inițială care urmează după demonstrativ: a miatt az asszony miatt „din cauza acelei femei”. Aceste forme nu primesc desinențe.

Demonstrativele ez și az, precum și cele compuse cu acestea sunt, atunci când determină un subtantiv, singurele adjective care se acordă în număr și în caz (nominativ, dativ, acuzativ) cu substantivul determinat, adică primesc sufixul de plural și aceeași desinență de complement. Exemple: Ismerem ezeket az embereket „Îi cunosc pe oamenii aceștia”, Ugyanazzal a lánnyal jár „Umblă cu aceeași fată”. Postpoziția folosită cu un substantiv fără desinență determinat de un demonstrativ este prezentă de două ori: și după demonstrativ, și după substantiv: ez előtt a ház előtt „înaintea acestei case”, e miatt a fiú miatt „din cauza acestui băiat”, az alá a híd alá „sub podul acela”, a mögött a fa mögött „în spatele copacului aceluia”. Totuși, postpoziția urmează numai substantivul dacă cere o desinență de complement pentru substantiv și pentru demonstrativ: ezzel a fiúval együtt „împreună cu băiatul acesta”, azon a hegyen túl „dincolo de muntele acela”.

Funcții ale pronumelor demonstrative

Pronumele demonstrativ az, care în principiu este de depărtare, nu are totdeauna această trăsătură. Două astfel de situații:

Az poate reprezenta un nume predicativ, funcție în care nu are echivalent în română. Exemple: – Egyetemista vagy? – Az vagyok. „– Ești stundent? – Sunt”; – Ők magyarok? – Azok. „– Ei sunt maghiari? – Sunt.”
• În propoziția principală a unei fraze, az este deseori antecedentul unei propoziții subordonate: Azt mondja, hogy a radarban nem lehet megbízni „Spune că nu te poți încrede în radar” (literal „Aceea spune că ...”), Az lehetetlen, hogy én 140-nel mentem volna! „Este imposibil ca eu să fi mers cu 140 la oră!” (lit. „Aceea este imposibil ca ...”).

______________________________

* În continuare se dă numai forma de masculin a echivalentelor românești.

** Vezi despre aceasta Desinențe de complemente de loc.

Exerciții:

Lecția 12, 1
Lecția 18, 3
Lecția 37, 1
Lecția 37, 2Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări