Substantive formate prin sufixare

 

De la verbe

Cu sufixul -ó/-ő se formează mai ales participiul prezent al verbelor și în același timp substantivul ce exprimă pe cel care sau lucrul care efectuează acțiunea verbului. De exemplu, de la verbul szeret „a iubi”, szerető înseamnă în același timp „care iubește, iubitor”, ca participiu prezent, și „amant(ă)” ca substantiv. Alte exemple de substantive cu formă de participiu prezent: vevő „cumpărător” (de la vesz), járókelő „trecător” (de la jár-kel „a umbla de colo-colo”), szereplő „interpret” (de la szerepel „a juca un rol, a se produce într-un spectacol” – ultima vocală a cestui verb cade la adăugarea sufixului). Ca urmare, astfel se formează multe nume de persoane care practică o ocupație, o meserie, o profesie: tanuló „elev” (de la tanul „a învăța”), rajzoló „desenator” (de la rajzol), festő „pictor” (de la fest), rendező „regizor” (de la rendez), mentő „salvator, lucrător pe ambulanță” (de la ment).

Sufixul -ás/-és formează nume de acțiuni. Exemple: tanul > tanulás „învățare, învățătură”, étkezik „a se hrăni, a lua masa” > étkezés „luarea mesei, masă”, bemutatkozik „a se prezenta” > bemutatkozás „prezentare” (a propriei persoane).

Sufixul -at/-et formează substantive ce denumesc rezultatul unei acțiuni, de exemplu köszönet „mulțumire” (de la verbul köszön „a mulțumi”), dicséret „laudă” (de la dicsér), adat „dată” (în informatică) (de la ad „a da”).

De la adjective

Sufixul -ság/-ség formează substantive abstracte. Exemple: szabadság „1. libertate; 2. concediu” (de l’adjectivul szabad „liber”), betegség „boală” (de la beteg „bolnav”), egészség „sănătate” (de la egész „întreg”).

De la alte substantive

Sufixul -s/-os/-as/-es/-ös formează în primul rând adjective de la substantive, dar și substantive de la alte substantive, de exemplu autó „automobil” > autós „automobilist”.

Sufixul -(á)sz/-(é)sz formează nume de practicanți de ocupații, meserii și profesii: fénykép „fotografie” > fényképész „fotograf”, zene „muzică” > zenész „muzician”, szín „scenă” > színész „actor”, seb „rană” > sebész „chirurg”, szem „ochi” > szemész „oftalmolog”. Adăugarea sufixului poate cauza unele deformări ale cuvântului bază:

• schimbarea lui a și e final în á, respectiv é: zene „muzică” > zenész „muzician”;
• căderea vocalei dinaintea consoanei finale: szobor „sculptură” (opera) > szobrász „sculptor”.

Două sufixe diminutive:

-cska/-ocska/-acska/-cske/-ecske/-öcske. Repartiția variantelor acestui sufix este aceeași ca cea a variantelor sufixului de plural (vezi Pluralul substantivelor, adjectivelor și pronumelor de persoana a III-a). Exemple: dal „cântec” > dalocska „cântecel”, fiú „băiat” > fiúcska „băiețaș”, ház „casă” > házacska „căsuță”, nő „femeie” > cske „femeiușcă”, ing „cămașă” > ingecske „cămășuță”, sör „bere” > söröcske „berică”.

-ka/-ke: lány „fată” > lányka „fetiță”, asztal „masă” > asztalka „măsuță”, egér „șoarece” > egérke „șoricel”.

Substantive formate prin sufixarea unor substantive deja sufixate

Substantivelor formate prin sufixare li se poate adăuga alt sufix, pentru a forma alte substantive. De exemplu numele a diverse domenii de activitate se formează cu sufixul -at/-et adăugat substantivelor care denumesc profesioniștii acelor domenii: fényképész „fotograf” > fényképészet „fotografie” (arta), szobrász „sculptor” > szobrászat „sculptură” (arta), sebész „chirurg” > sebészet „chirurgie”, szemész „oftalmolog” > szemészet „oftalmologie”.

Exerciții:

Lecția 20, exercițiul 5
Lecția 26, exercițiul 1
Lecția 26, exercițiul 9
Lecția 28, exercițiul 1
Lecția 30, exercițiul 2
Lecția 30, exercițiul 4
Lecția 31, exercițiul 1Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări