Topica în propoziție

 

a) În grupul format dintr-un substantiv și atributul său adjectival, ordinea este totdeauna atribut + substantiv: az utolsó ház „ultima casă”, egy nagy fa „un copac mare”, modern előadások „spectacole moderne”.

b) În grupul format dintr-un adjectiv și complementul său:

Când adjectivul are funcția de nume predicativ:

• Ordinea este fixă (complement + adjectiv), dacă complementul exprimă gradul, măsura calificării exprimate de adjectiv: Ez a szálloda túl drága „Hotelul acesta e prea scump”, Ez a szoba háromszor nagyobb „Camera asta e de trei ori mai mare”, Az a ház sokkal magasabb „Casa aceea e mult mai înaltă”.

• Ordinea este variabilă cu alte tipuri de complemente, în funcție de partea de propoziție care se dorește a fi scoasă în evidență. Exemple:

Én fiatalabb vagyok nála „Eu sunt mai tânăr(ă) decât el/ea” / Én nála fiatalabb vagyok „Eu sunt mai tânăr(ă) decât el/ea (dar poate nu mai tânăr(ă) decât alte persoane);
Zsuzsa a legszebb a lányok közül „Zsuzsa este cea mai frumoasă dintre fete” / Zsuzsa a lányok közül a legszebb „Dintre fete, Zsuzsa este cea mai frumoasă”;
Tibi kíváncsi az eredményre „Tibi este curios de rezultat” / Tibi az eredményre kíváncsi „Tibi de rezultat este curios”.

Când adjectivul este în funcție de atribut, ordinea este totdeauna complement + adjectiv: Megvettem az ebédhez szükséges húst „Am cumpărat carnea necesară pentru prânz”, Nem szeretem a Szegednél nagyobb városokat „Nu-mi plac orașele mai mari decât Szeged”, Láttam egy nagyon jó filmet „Am văzut un film foarte bun”.

c) În propoziție, topica depinde de faptul dacă se scoate în evidență sau nu o parte a ei și, în primul caz, de partea care se scoate în evidență.

Dacă nu se scoate în evidență nicio parte a propoziției, locul întâi este ocupat de subiect (dacă este exprimat printr-un cuvânt aparte), după care ordinea poate fi:

• dacă predicatul are prefix verbal și este la forma afirmativă:

– predicatul cu prefixul nedetașat + complement: (Tibi) elköltözött Szolnokra „(Tibi) s-a mutat la Szolnok”;
– prefixul verbal + verb auxiliar sau alt verb care cere infinitivul + verb la infinitiv + complement: (Tibi) el fog/akar költözni Szolnokra „(Tibi) se va muta / vrea să se mute la Szolnok”;
– prefixul verbal + corespondentul verbului „a fi” + verb la gerunziu: A csap ki van nyitva „Robinetul e deschis”;

• dacă predicatul nu are prefix verbal:

complement direct nedefinit sau alt complement + predicatul: (Tibi) Szolnokra költözik „(Tibi) se mută la Szolnok”;
– nume predicativ + verb copulativ: (Tibi) mérnök lesz „(Tibi) va fi inginer”.

Pentru a scoate în evidență o parte de propoziție, aceasta se accentuează în vorbire cel mai puternic dintre toate și se plasează înaintea predicatului. Dacă are prefix verbal, acesta se plasează după verb: Tibi költözött el Szolnokra „Tibi s-a mutat la Szolnok” (nu altcineva), (Tibi) Szolnokra költözött el „La Szolnok s-a mutat (Tibi)”.

Cuvintele interogative și cele de negație (în afară de sem „nici” et sincs „nici ... nu este”) sunt din principiu accentuate mai puternic și, prin urmare, sunt totdeauna înaintea predicatului: Ki költözött el Szolnokra? „Cine s-a mutat la Szolnok?”, (Tibi) nem költözött el Szolnokra „(Tibi) Nu s-a mutat la Szolnok”.

Dacă propoziția are mai mult de trei părți și dacă se scoate în evidență o altă parte decât predicatul, locul părților nescoase în evidență este variabil, partea scoasă în evidență rămânând înaintea predicatului:

Ma este Zsuzsa gulyást főzött „Astă seară, Zsuzsa gulaș a făcut”
Ma este gulyást főzött Zsuzsa „Astă seară, gulaș a făcut Zsuzsa”
Zsuzsa ma este gulyást főzött „Zsuzsa astă seară gulaș a făcut”
Gulyást főzött Zsuzsa ma este „Gulaș a făcut Zsuzsa astă seară”
Gulyást főzött ma este Zsuzsa „Gulaș a făcut astă seară Zsuzsa”

Pentru a scoate în evidență predicatul, acesta se plasează la începutul propoziției:

Főzött ma este gulyást Zsuzsa. „A făcut astă seară gulaș Zsuzsa”
Főzött ma este Zsuzsa gulyást. „A făcut astă seară Zsuzsa gulaș”
Főzött gulyást Zsuzsa ma este. „A făcut gulaș Zsuzsa astă seară”
Főzött gulyást ma este Zsuzsa. „A făcut gulaș astă seară Zsuzsa”
Főzött Zsuzsa ma este gulyást. „A făcut Zsuzsa astă seară gulaș”
Főzött Zsuzsa gulyást ma este. „A făcut Zsuzsa gulaș astă seară”

Exerciții:

Lecția 19, 2
Lecția 19, 3
Lecția 20, 10
Lecția 33, 3 (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)
Lecția 39, 4
Lecția 39, 5Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări