Verbul – condiționalul

Condiționalul prezent

 

Marca acestei forme verbale este sufixul cu variantele -(a)ná/-(e)né adăugat la rădăcina sau tema* verbului, în afară de persoana a III-a singular, conjugarea nedefinită (fără complement direct definit), la care variantele sunt -(a)na/-(e)ne. După marcă se adaugă desinențele personale. Variantele mărcii și desinențelor sunt în general în funcție de sunetele cu care se termină rădăcina/marca și de regulile armoniei vocalice.

Verbele cu rădăcina/terminată în vocală + consoană au marca -ná/-né, fără vocală de legătură. Exemple:

Conjugarea nedefinită:

vár   a aștepta   énekel   a cânta
 
várk
várl
várna
várnk
vártok
várnak
 
ai
ar
am
ați
ar
  aștepta   énekelk
énekell
énekelne
énekelnk
énekeltek
énekelnek
 
ai
ar
am
ați
ar
  cânta

Conjugarea definită:

várm
várd
vár
várnk
vártok
várk
  l-/i-/le-  
ai
ar
am
ați
ar
  aștepta   énekelm
énekeld
énekel
énekelnk
énekeltek
énekelk
  l-/i-/le-  
ai
ar
am
ați
ar
  cânta

Verbele cu rădăcina/tema terminată în două consoane au marca condinționalului adăugată cu vocala de legătură -a-/-e-. Exemple:

mond „a zice”   segít „a ajuta”
 
Conjugarea nedefinită   Conjugarea definită   Conjugarea nedefinită   Conjugarea definită
 
mondak
mondal
mondana
mondank
mondatok
mondanak
  mondam
mondad
monda
mondank
mondatok
mondak
  segítek
segítel
segítene
segítenk
segítetek
segítenek
  segítem
segíted
segíte
segítenk
segítetek
segítek

Observații:

• La persoana I singular, conjugarea nedefinită, sufixul marcă nu respectă regula armoniei vocalice, fiind -nék la toate verbele, fără a ține seama de celelalte vocale ale verbului.
• La persoanele I și a II-a plural, desinențele sunt aceleași la cele două conjugări.
• Verbul fürdik „a face baie” are particularitatea de a primi vocala ö înaintea consoanei finale a rădăcinii, la toate persoanele: fürödnék etc.

Verbe neregulate (forma de condițional prezent dată la persoana a III-a singular, conjugarea nedefinită)

Verbul kell „a trebui” are două forme sinonime la condițional prezent: kellene și kéne.

Și verbul corespunzător lui „a fi” are două forme, de la două rădăcini diferite: lenne și volna.

Verbe a căror consoană finală de rădăcină se schimbă în n:

eszik „a mânca”: enne
hisz „a crede”: hinne
iszik
„a bea”: innna
megy
„a merge”: menne
tesz
„a pune”: tenne
vesz
„a lua”: venne
visz
„a duce”: vinne

Alte verbe:

alszik „a dormi”: aludna
fekszik
„a fi culcat”: feküdne

Condiționalul trecut

Trecutul condiționalului este o formă compusă formată din verbul cu sens lexical la indicativ trecut și volna, unul din sinonimele verbului „a fi” la condițional prezent, persoana a III-a singular, ca verb auxiliar. La această formă, verbul cu sens lexical este cel care variază în număr și persoană, auxiliarul fiind invariabil. Ordinea acestora este de asemenea invariabilă:

Conjugarea nedefinită   Conjugarea definită
 
vártam
vártál
várt
vártunk
vártatok
vártak
  volna  
ai
ar
am
ați
ar
  fi așteptat   vártam
vártad
várta
vártuk
vártátok
várták
  volna   l-/i-/le-  
ai
ar
am
ați
ar
  fi așteptat

Singura particularitate la condiționalul trecut este că verbul corespunzător lui „a fi” are această formă cu lett, foma de indicativ trecut a verbului lesz: lett volna „ar fi fost”. Alte exemple la condițional trecut: tettem volna „aș fi pus”, tudtam volna „aș fi știut, nem mentem volna el „n-aș fi plecat”, kellett volna „ar fi trebuit”, foglaltunk volna „am fi rezervat”.

______________________

* Tema verbului este constituită din rădăcina sa + cel puțin un sufix. De exemplu verbul énekel „a cânta” este format din rădăcina ének „cânt, cântec” și sufixul formator de verbe -el.

Exerciții:

Lecția 25, 3
Lecția 25, 4
Lecția 26, 2
Lecția 26, 3Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări