Verbul – imperativ-conjunctivul

 

Limba maghiară nu distinge imperativul de conjunctiv ca formă, ci numai ca folosire. Ca formă corespunde mai îndeaproape conjunctivului prezent românesc, având toate formele personale.

Formare

Această formă verbală are în general ca marcă sufixul -j adăugată la rădăcina sau tema* verbului. Exemple la conjugarea nedefinită (fără complement direct definit):

vár

várjak
várj(ál)
várjon
várjunk
várjatok
várjanak
  a aștepta

să aștept
să aștepți / așteaptă!
să aștepte / așteptați! (dumneavoastră singular)
să așteptăm
să așteptați / așteptați! (voi)
să aștepte / așteptați! (dumneavoastră plural)
  énekel

énekeljek
énekelj(él)
énekeljen
énekeljünk
énekeljetek
énekeljenek
  a cânta

să cânt
să cânți / cântă!
să cânte
să cântăm
să cântați / cântați!
să cânte / cântați!

küld

küldjek
küldj(él)
küldjön
küldjünk
küldjetek
küldjenek
  a trimite

să trimit
să trimiți / trimite!
să trimită / trimiteți!
să trimitem
să trimiteți / trimiteți!
să trimită / trimiteți!

La conjugarea definită (cu complement direct definit):

várjam
várjad / várd
várja
várjuk
várjátok
várják
várjalak
***
  să-l/-i** aștept
să-l/-i aștepți / așteaptă-l/-i!
să-l/-i aștepte / așteptați-l/-i!
să-l/-i așteptăm
să-l/-i așteptați / așteptați-l/-i!
să-l/-i aștepte / așteptați-l/-i!
să te/vă aștept
  énekeljem
énekeljed / énekeld
énekelje
énekeljük
énekeljétek
énekeljék
  să-l/-i cânt
să-l/-i cânți / cântă-l/-i!
să-l/-i cânte
să-l/-i cântăm
să-l/-i cântați / cântați-l/-i!
să-l/-i cânte / cântați-l/-i!
  küldjem
küldjed / küldd
küldje
küldjük
küldjétek
küldjék
küldjelek
****
  să-l/-i trimit
să-l/-i trimiți / trimite-l/-i!
să-l/-i trimită / trimiteți-l/-i!
să-l/-i trimitem
să-l/-i trimiteți / trimiteți-l/-i!
să-l/-i trimită / trimiteți-l/-i!
să te/vă trimit

La persoana a II-a singular sunt două variante corecte.

Multe verbe prezintă o asimilare între sufixul -j al imperativ-conjunctivului și consoana finală a rădăcinii/temei verbului:

1. La verbele care au rădăcina/tema terminată în s, sz sau z, sufixul -j este complet asimilat de primele, prin urmare acestea devin lungi: keres „a căuta” > keressen, úszik „a înota” > ússzon, néz „a privi” > nézzen, reggelizik „a lua micul dejun” > reggelizzen. Aceasta face ca:

• la persoana I plural, conjugarea nedefinită, singura diferență între indicativ prezent și imperativ-conjunctiv să fie lungimea acestor consoane: keresünk „căutăm” – keressünk „să căutăm”, úszunk „înotăm” – ússzunk „să înotăm”, hozunk „aducem” – hozzunk „să aducem”;
• la conjugarea definită să fie forme personale comune pentru indicativ prezent și imperativ-conjunctiv:

– patru forme la verbele cu variante de desinență cu vocalelel a, á, o și u:

  Indicativ prezent Valoare de conjunctiv Valoare de imperativ
hozza (el) îl/îi aduce, (dv.) îl/îi aduceți (el) să-l/-i aducă, (dv.) să-l/-i aduceți aduceți-l/-i! (dv. singular)
hozzuk îl/îi aducem să-l/-i aducem
hozzátok (voi) îl/îi aduceți (voi) să-l/-i aduceți aduceți-l/-i! (voi)
hozzák (ei) îl/îi aduc, (dv.) îl/îi aduceți (ei) să-l/-i aducă, (dv.) să-l/-i aduceți aduceți-l/-i! (dv. plural)

– o formă la verbele cu variante de desinență cu vocalele e, é și ü: keressük „îl/îi căutăm”, „să-l/-i căutăm”.

2. La verbele care au rădăcina/tema terminată în ít sau în consoană (alta decât sz) + t, marca devine -s, care asimilează t-ul în vorbire, ts pronunțându-se ca și „c” românesc în „ce/ci”, asimilare care nu este redată în scris: tanít „a învăța (pe cineva)” > tanítson, költ „a cheltui” > költsön.

3. La verbele care au rădăcina/tema terminată în vocală (alta decât í) + t, marca devine tot -s , care asimilează total t-ul și se lungește, ceea ce este redat și în scris: dolgoztat „a pune să lucreze” > dolgoztasson, fizet „a plăti” > fizessen.

4. La verbele care au rădăcina/tema terminată în szt, marca devine -sz, lungindu-se, iar t cade: fogyaszt „a consuma” > fogyasszon.

Un verb care are particularitatea de a primi o vocală înaintea consoanei finale a rădăcinii la toate persoanele imperativ-conjunctivului este fürdik „a face baie”: fürödjek etc.

Verbe neregulate

megy „a merge”: menjek, menj(él), menjen, menjünk, menjetek, menjenek
alszik „a dormi”: aludjak, aludj(ál), aludjon, aludjunk, aludjatok, aludjanak
fekszik „a fi culcat”: feküdjek, feküdj(él), feküdjön, feküdjünk, feküdjetek, feküdjenek
jön „a veni”: jöjjek, jöjj(él), jöjjön, jöjjünk, jöjjetek, jöjjenek. Formele jöjj(él), jöjjünk și jöjjetek, folosite atât cu valoarea de imperativ, cât și cu cea de conjunctiv, au formele sinonime gyere! „vino!, hai(de)!”, respectiv gyerünk! „să mergem!, haidem!” și gyertek! „veniți!, haideți!”, folosite numai ca imperative.

Imperativ-conjunctivul verbului corespunzător lui „a fi” este cel al verbului lesz: legyek, legyél/légy, legyen, legyünk, legyetek, legyenek.

Imperativ-conjunctivul următoarelor verbe seamănă cu cel al lui lesz:

• verbe care au ambele conjugări și două forme la persoana a II-a singular, la ambele conjugări:

tesz „a pune”   vesz „a lua”
 
Conjugarea nedefinită

tegyek
tegyél / tégy
tegyen
tegyünk
tegyetek
tegyenek
  Conjugarea definită

tegyem
tegyed / tedd
tegye
tegyük
tegyétek
tegyék
tegyelek
  Conjugarea nedefinită

vegyek
vegyél / végy
vegyen
vegyünk
vegyetek
vegyenek
  Conjugarea definită

vegyem
vegyed / vedd
vegye
vegyük
vegyétek
vegyék
vegyelek

• verbe care au ambele conjugări și o singură formă la persoana a II-a singular, conjugarea nedefinită:

eszik „a mânca”   iszik „a bea”   visz „a duce”
 
Conjugarea nedefinită

egyek
egyél
egyen
együnk
egyetek
egyenek
  Conjugarea definită

egyem
egyed / edd
egye
együk
egyétek
egyék
  Conjugarea nedefinită

igyak
igyál
igyon
igyunk
igyatok
igyanak
  Conjugarea definită

igyam
igyad / idd
igya
igyuk
igyátok
igyák
  Conjugarea nedefinită

vigyek
vigyél
vigyen
vigyünk
vigyetek
vigyenek
  Conjugarea definită

vigyem
vigyed / vidd
vigye
vigyük
vigyétek
vigyék
vigyelek

Verbul hisz „a crede” are în plus particularitatea de a-l dubla pe gy:

Conjugarea nedefinită

higgyek
higgyél
higgyen
higgyünk
higgyetek
higgyenek
  Conjugarea definită

higgyem
higgyed / hidd
higgye
higgyük
higgyétek
higgyék
higgyelek

Folosire

În propoziție subordonată, această formă verbală are în general funcția conjunctivului prezent românesc: Azt akarom, hogy maradjatok itt „Vreau să rămâneți aici”, Mondtam már, hogy ne labdázzatok itt „V-am mai spus să nu vă jucați cu mingea aici.

În propoziție independentă are funcție de imperativ, adică exprimă:

• la forma pozitivă, un ordin, un îndemn, un sfat: Várjatok! „Așteptați!”
• la forma negativă, o interdicție, un sfat de a nu face ceva: Ne mozogjon, se ne beszéljen! „Nu vă mișcați și (nici) nu vorbiți!”

De notat că, spre deosebire de celelalte moduri, la care cuvintele negative folosite sunt nem „nu” și se(m) „nici”, la imperativ-conjunctiv negația se realizează cu ne și se.

____________________________

* Tema unui verb se constituie din rădăcina sa + cel puțin un sufix. De exemplu verbul énekel „a cânta” este format din rădăcina ének „cântec” și sufixul de formare a verbelor -el.

** Pentru simplificare, aici echivalentele românești se dau numai la masculin.

*** Formă folosită la verbele tranzitive, în cazul când subiectul este de persoana I, iar complementul direct de persoana a II-a.

Exerciții:

Lecția 23, 4
Lecția 23, 5
Lecția 24, 2
Lecția 24, 3
Lecția 24, 4Pagina principală: curs online de limba maghiară | Gramatică
Comentarii şi întrebări