13. (tizenharmadik) lecke 13 tizenhárom

 

Szeretitek az informatikát? Vă place informatica? [Iubiți -a informatică (acuz.)?]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până ce îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Tibi: Ti szeretitek az informatikát? Vouă vă place informatica? [Voi iubiți-o -a informatică (acuz.)?
Péter: Dolgozunk számítógépen, de nem vagyunk informatikusok. Lucrăm pe calculator, dar nu suntem informaticieni. Lucrăm calculator-pe, dar nu suntem informaticieni.
Zsuzsa: Nem szeretjük különösen a programozást, de tanuljuk, mert szükséges. Nu ne place în mod deosebit programarea, dar o învățăm, pentru că e necesară. Nu iubim-o deosebit -a programare (acuz.), dar învățăm-o, căci necesară.
Tibi: Van otthon is számítógépetek? Aveți și acasă calculator? Este acasă de-asemenea calculator-vostru?
Péter: Nincs új számítógépünk, csak egy elég régi és lassú, de hamarosan veszünk újat. Nu avem calculator nou, numai unul destul de vechi și lent, dar în curând o să cumpărăm unul nou. Nu-este nou calculator-nostru, numai un destul vechi și lent, dar curând cumpărăm nou (acuz.)
Tibi: Ismerek egy üzletet. Ott vannak jó számítógépek. Nem olcsók, de kitűnőek. Cunosc un magazin. Acolo sunt calculatoare bune. Nu sunt ieftine, dar sunt excelente. Cunosc un magazin (acuz.). Acolo sunt bun calculatoare. Nu ieftine, dar excelente.
Zsuzsa: Köszönjük a tippet! Mulțumim pentru sugestie! Mulțumim-o -a sugestie (acuz.)!]

 

A szövegben megjelenő új szavak / Cuvintele noi din text

 

Substantive:

 

informatika, -át, -ája informatică
informatikus, -t, -ok, -a informatician
programozás, -t, -ok, -a programare
számítógép, -et, -ek, -e calculator
tipp, -et, -ek, -je (fam.) sugestie
üzlet, -et, -ek, -e (aici) magazin

 

Adjective:

 

lassú, -t, -ak lent
kitűnő, -t, -ek excelent
olcsó, -t, -k ieftin
szükséges, -et, -ek necesar

 

Verbe:

 

dolgozik, -om, -ol (desinența -ik la persoana a III-a singular) a lucra
nincs, nincsenek nu este, nu sunt
szeret, -sz 1. a iubi; 2. a-i plăcea

 

Adverbe:

 

csak numai
elég destul
hamarosan (în) curând
különösen în mod deosebit

 

Conjuncții:

 

de dar
mert căci, pentru că

 

Szövegértés / Înțelegerea textului – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok / Vocabular și enunțuri comunicative suplimentare

 

Cumpărături  
   
Magazine:  
ABC, -ét, -ék, -éje mic magazin mixt
áruház, -at, -ak, -a magazin universal
bolt, -ot, -ok, -ja magazin mic, prăvălie
piac, -ot, -ok, -a piață
pláza, -át, -ák, -ája centru comercial, mall
szupermarket, -et, -ek, -je supermarket
zöldséges, -t, -ek, -e magazin de legume și fructe
   
Părți de magazin:  
kirakat, -ot, -ok, -a vitrină
pénztár, -t, -ok, -a casă
pult, -ot, -ok, -ja tejghea
osztály, -t, -ok, -a raion
bútorosztály raion de mobilă
műszaki osztály raion de articole tehnice
papírosztály raion de papetărie
ruhaosztály raion de îmbrăcăminte
   
Mijloace de plată:  
pénz, -t, -ek, -e bani
apró(pénz) bani mărunți
készpénz bani lichizi
hitelkártya, -át, -ák, -ája card de credit
   
Verbe:  
becsomagol, -sz a împacheta
kerül, -sz a costa
kicserél, -sz a schimba
költ, -esz a cheltui
mutat, -sz a arăta
   
Mulțumire  
   
A mulțumi:  
Ezerszer köszönöm! Mii de mulțumiri!
Köszönöm (szépen). Mulțumesc (frumos).
Nagyon kedves! Sunteți foarte amabil(ă)!
Nagyon szépen köszönöm! Mulțumesc foarte mult!
Nem is tudom, hogyan köszönjem meg! Nici nu știu cum să-ți / să vă mulțumesc!
   
A răspunde la mulțumire:  
Kérem. Cu plăcere. (mai distant decât „Szívesen.”, lit. „Vă rog.”)
Nagyon szívesen! Cu foarte multă plăcere! (lit. „Foarte cu inimă!”)
Nincs mit. Nu ai / aveți pentru ce.
Szívesen. Cu plăcere. (lit. „Cu inimă.”)

 

Magyarázatok

 

1 Conjugarea definită. Szeretjük este verbul szeret „a iubi” la persoana I plural, indicativ prezent, conjugarea definită, deoarece are complement direct cu articol hotărât. Desinența acestei persoane are variantele -juk și -jük:

 

  Variante de desinență Celelalte vocale ale verbului Exemple
1 -juk – numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus vocale din rândul 2;

i, í la verbele cu rădăcină monosilabică

tanuljuk „îl/o/îi/le învățăm”

csináljuk „îl/o/îi/le facem”

írjuk „îl/o/îi/le scriem”

2 -jük e, é, i, í, ö, ő, ü, ű szeretjük „îl/o/îi/le iubim”

 

  În cazul verbelor a căror formă de bază se termină în s, sz sau z, j-ul desinenței este asimilat de consoana aceasta, devenind identic cu ea. Prin urmare, aceasta se lungește: olvassuk „îl/o/îi/le citim”, tesszük „îl/o/îi/le punem”, vesszük „îl/o/îi/le luăm”, zzük „îl/o/îi/le fierbem”, hozzuk „îl/o/îi/le aducem”, zzük „îl/o/îi/le privim”.

Szeretitek este verbul szeret la persoana a II-a plural conjugarea definită. Variantele de desinență la această persoană sunt -játok și -itek, care se repartizează la fel ca variantele de la persoana I: tanuljátok „îl/o/îi/le învățați”, csináljátok „îl/o/îi/le faceți”, írjátok „îl/o/îi/le scrieți”, szeretitek„îl/o/îi/le iubiți”. Și aici s, sz, și z îl asimilează pe j: olvassátok „îl/o/îi/le citiți”, hozzátok „îl/o/îi/le aduceți”.

 

2 Desinența -n/-on/-en/-ön. Számítógépen este o formă a lui számítógép, cuvânt compus din számító „care calculează” + gép „mașină”. În maghiară sunt mult mai multe cuvinte compuse decât în română și mai puține cuvinte împrumutate din alte limbi. Aici cuvântul este prevăzut cu desinența -n/-on/-en/-ön, al cărei sens principal este „pe”, prepoziția ce în română introduce complementul de loc referitor la o suprafață. Prin urmare, exemplul este tradus literal [calculator-pe]. Varianta de desinență -n se aplică cuvintelor terminate în vocală, provocând și ea schimbările a > á și e > é: cukrászda „cofetărie” > a cukrászdán „pe cofetărie”, lecke „lecție” > a leckén „pe lecție”. Celelalte variante se adaugă cuvintelor terminate în consoană, conform regulilor armoniei vocalice (la cuvintele compuse contează ultimul component):

 

  Variante de desinență Celelalte vocale ale cuvântului Exemple
1 -on numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus vocale din rândul 2 egy gombócon „pe o gălușcă”

a templomon „pe biserică”

2 -en e, é, i, í, ö, ő, ü, ű a szekrényen „pe dulap”

számítógépen „pe calculator”

3 -ön ö, ő, ü sau ű în ultima silabă a sörön „pe bere”

 

3 Sufixe personale posesive. La számítógépünk „calculatorul nostru”, se poate vedea sufixul personal posesiv de persoana I plural. Variantele sale sunt -nk (pentru substantivele terminate în vocală), -unk și -ünk pentru cele în consoană:

 

  Variante de sufix Celelalte vocale ale cuvântului Exemple
1 -unk numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus vocale din rândul 2 családunk „familia noastră”

múzeumunk „muzeul nostru”

2 -ünk e, é, i, í, ö, ő, ü, ű gyerekünk „copilul nostru”

számítógépünk „calculatorul nostru”

 

  Számítógépetek „calculatorul vostru” conține sufixul personal posesiv de persoana a II-a plural. Are trei variante pentru cuvintele terminate în vocală: -tok, -tek și -tök:

 

  Variante de sufix Celelalte vocale ale cuvântului Exemple
1 -tok numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus vocale din rândul 2 tanulótok „elevul vostru”

igazgatótok „directorul vostru”

2 -tek e, é, i, í, ö, ő, ü, ű leckétek „lecția voastră”
3 -tök ö, ő, ü sau ű în ultima silabă erdőtök „pădurea voastră”

 

  Pentru cuvintele terminate în consoană, acest sufix are patru variante. Trei dintre ele (-otok, -etek, -ötök) se distribuie ca cele precedente: lányotok „fiica voastră”, templomotok „biserica voastră”, vendégetek „musafirul vostru”, mérnökötök „inginerul vostru”. Varianta -atok se aplică celor din categoria lui ház, care au și celelalte sufixe și desinențe cu vocala a: házatok „casa voastră”, uratok „domnul vostru”.

 

4 Verbul nincs. Verbul van „a fi” poate fi negat la persoanele I și a II-a ale indicativului prezent (nem vagyok, nem vagy, nem vagyunk, nem vagytok), dar nu și la persoana a III-a. Pentru aceasta există un verb aparte, nincs „nu este”, cu pluralul nincsenek „nu sunt”.
5 Pluralul adjectivelor diferă întrucâtva de cel al substantivelor. Dacă substantivele terminate în vocală au la plural varianta de sufix -k, acest lucru este valabil în general pentru adjectivele terminate în a, e și ó: tiszta „curat” > tiszták, fekete „negru” > feketék, „bun” > k. În general adjectivele terminate în altă vocală au o variantă de sufix cu vocală. Cele terminate în i au varianta -ak sau -ek, în funcție de celelalte vocale ale adjectivului: kíváncsi „curios” > kíváncsiak, régi „vechi” > régiek. Cele în au varianta -ak: lassú „lent” > lassúak . Cele în ő și cele în ű formează pluralul cu -ek: kitűnő „excelent” > kitűnőek, könnyű „ușor” > könnyűek.

Și la adjectivele terminate în consoană există o diferență față de substantive, anume că majoritatea celor care au vocale dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű, primesc varianta -ak. Exemple: alacsony „scund” >alacsonyak, piszkos „murdar” > piszkosak. Există destule excepții, de aceea de acum înainte voi da și forma de plural a adjectivelor noi.

6 Neacordarea atributului adjectival. În sintagma jó számítógépek, „calculatoare bune”, observați că substantivul este la plural, dar atributul său este la singular. În maghiară regula este că atributul adjectival nu se acordă cu substantivul determinat, deci nu primește sufixul de plural, nici desinențele complementelor. În schimb numele predicativ exprimat prin adjectiv se acordă cu subiectul: a számítógépek nem olcsók, de kitűnőek „calculatoarele nu sunt ieftine, dar sunt excelente”.

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

4.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – keresztrejtvény / Joc – cuvinte încrucișate

 

Nevessünk egy kicsit / Să râdem puțin (Citiți glumele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

– Mire jó a nyomtató?
– ???
– Lelassítja a papír haladását a papírkosár felé.

 

– Mi a szoftver?
– A számítógép azon része, amelyet szidni lehet.
– És mi a hardver?
– A számítógép azon része, amelyet viszont rugdosni is lehet.

 

Egy hajótörött már hónapok óta él magányosan az óceán közepén, egy lakatlan szigeten, amikor egyszercsak megpillant egy palackot a parton, a homokban. A palackban egy papírtekercs. Gyorsan kihúzza a dugót, szétnyitja a papírt, és a következőt olvassa: „Mivel hosszú idő óta nem vette igénybe szolgáltatásunkat, sajnálattal közöljük, hogy Internet-előfizetését töröltük.”Pagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări