26. (huszonhatodik) lecke 26 huszonhat

 

Ha tudtam volna! Dacă aș fi știut! [Dacă știut-am-o ar-fi!]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până ce îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Emil: Na, milyen volt a szabadságod? Ei, cum ți-a fost concediul? [Ei, ce-fel-de fost-a -ul concediu-tău?
Szilvia: Teljes csőd. Jobban tettem volna, ha nem utazom el. Un fiasco total. Mai bine nu plecam. Total faliment. Bine-mai pus-am-o ar-fi, dacă nu călătoresc-spre-altundeva.
Emil: Tényleg? Zău? Faptic?
Szilvia: Hát igen. Először is, ha tudtam volna, nem mentem volna el Lilivel, aki állandóan rosszkedvű volt. Aztán meg nem kellett volna a Balatonra mennem. Tele volt turistákkal. Păi da. În primul rând, dacă știam, nu plecam cu Lili, care a fost tot timpul prost dispusă. Și-apoi nu trebuia să merg la Balaton. A fost plin de turiști. Păi da. Prima-oară de-asemenea, dacă știut-am-o ar-fi, nu mers-am ar-fi spre-altundeva Lili-cu, care tot-timpul de-chef-prost fost-a. Apoi iar nu trebuit-a ar-fi -ul Balaton-spre-pe a-merge-eu. Plin fost-a turiști-cu.
Emil: És a szálloda milyen volt? Dar hotelul cum a fost? Și -ul hotel ce-fel-de fost-a?
Szilvia: Ha előre foglaltunk volna, akkor legalább jó szobánk lett volna! Így persze nekünk jutott a legrondább. És még étterem sem volt. Minden étkezéskor ki kellett menni a szállodából. Tudod, majdnem sajnálom, hogy szabadságot vettem ki! Dacă am fi rezervat dinainte, am fi avut măcar o cameră bună! Așa, bineînțeles că am avut parte de cea mai urâtă. Și nici măcar restaurant nu era. La fiecare masă trebuia să ieșim din hotel. Știi, aproape că-mi pare rău că am luat concediu! Dacă dinainte ocupat-am-noi ar-fi, atunci cel-puțin bună cameră-noastră devenit-a ar-fi! Așa bineînțeles nouă ajuns-a -a cea-urâtă-mai. Și încă restaurant nici fost-a. Tot masă-cu-ocazia spre-afară trebuit-a a-merge -ul hotel-din. Știi-o, aproape regret-o, că concediu (acuz.) luat-am spre-afară!
Emil: Legalább jó volt az idő? Măcar a fost vreme bună? Cel-puțin bun fost-a -ul timp?
Szilvia: Dehogy! Sokat esett az eső. Ba deloc! A plouat mult. Deloc! Mult (acuz.) căzut-a -a ploaie.
Emil: A következő szabadságra gyere velem! Minden jó lesz! În concediul următor, vino cu mine! Va fi totul bine! -ul următor concediu-spre-pe haide cu-mine! Tot bun va-fi!]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
csőd, -öt, -ök, -je (aici) fiasco  
étkezés, -t, -ek, -e masă (prânz, cină etc.)
   
Adjective:  
   
következő, -t, -k următor
ronda, -át, -ák foarte urât
rosszkedvű, -t, -ek prost dispus
   
Verbe:  
   
jut, -sz, -ottam, -ott, juss! (aici) a-i fi atribuit
kivesz, -el, -ettem, -ett, vegyél ki! 1. a scoate; 2. a lua
sajnál, -sz, -tam, -t, -j! (aici) a-i părea rău, a regreta
tesz, -el, tettem, tett, tegyél! (aici) a face
   
Adverbe:  
   
állandóan tot timpul, mereu
aztán apoi
előre dinainte, cu anticipație
először is mai întâi, în primul rând
legalább cel puțin, măcar
majdnem aproape (nu în sens spațial)
sem nici
tényleg? într-adevăr?, zău?
   
Enunțuri comunicative:
   
Dehogy! (răspuns negativ) (Ba) deloc!
Gyere velem …-ba/-be /-ra/-re! (invitare) Vino cu mine în / la …
Jobban tettem volna, ha … (reproș către sine) Mai bine aș fi …
Tényleg? (semnalarea atenției) Zău?

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Cazarea turistului  
   
kemping, -et, -ek, -je camping
kilátás, -t, -ok, -a vedere (peisajul care se vede)
motel, -t, -ek, -je motel
panzió, -t, -k, -ja pensiune
félpanzió semi-pensiune
recepció, -t, -k, -ja recepție (de hotel)
portás, -t, -ok, -a portar
teljes ellátás, -t, -a pensiune completă
turistaház, -at, -ak, -a cabană
   
Reproș către sine  
   
Buta voltam! Am fost prost!
Nagy hülye vagyok! (fam.) Mare tâmpit sunt!
Hiba volt, hogy … A fost o greșeală că am …
Nagy butaságot csináltam! Mare prostie am făcut!
Nagy hülyeséget / marhaságot csináltam! (fam.) Mare tâmpenie am făcut!
Nem kellett volna …-nom/-nem/-nöm. Nu trebuia să …
Rosszul tettem, hogy … Rău am făcut că am …
   
Semnalarea atenției  
   
Igazán? / Csakugyan? / Valóban? Într-adevăr?, Zău?
Igen? Da?
   
Răspuns negativ categoric  
   
A legkevésbé sem! Nicidecum!
Éppen ellenkezőleg! Ba dimpotrivă!
Éppen, hogy nem. Tocmai că nu.
Fenéket! (fam.) Pe naiba!
Még távolról sem! Nici pe departe!
Még véletlenül sem! Nici din întâmplare!
Szó sincs róla! Nici vorbă!
   
Invitație  
   
Invitare:  
Meghívom …-ba/-be / -ra/-re. Vă invit în / la …
Menjünk (együtt) …-ba/-be / -ra/-re! Să mergem împreună în / la …
Szeretném, ha eljönne …-ba/-be / -ra/-re. Mi-ar face plăcere dacă ați veni în / la …
Acceptarea unei invitații:  
(Nagyon) szívesen. Cu (multă) plăcere.
Örömmel. Bucuros.
Respingerea unei invitații:  
El szeretnék jönni, de … Aș vrea să vin, dar …
Most nem jöhetek el. Talán máskor. Acum nu pot veni. Poate altă dată.
Nagyon kedves, hogy meghív, de … Sunteți foarte drăguț(ă) că mă invitați, dar …
Örömmel / Szívesen elfogadnám a meghívást, de … Aș accepta bucuros / cu plăcere invitația, dar …

 

Magyarázatok

 

1. Cuvinte derivate

Cuvântul szabadság, al cărui sens principal este „libertate”, dar care aici înseamnă „concediu”, este derivat din adjectivul szabad, cu sufixul -ság/-ség, foarte frecvent. Exemplu cu varianta -ség: egészség „sănătate”, de la egész „întreg”.

Állandóan „tot timpul, mereu” este un adverb derivat de la adjectivul állandó „permanent”, cu sufixul -n/-an/-en.

Adjectivul rosszkedvű „prost dispus” este în același timp compus și derivat: rossz „rău” + kedv „dispoziție” + sufixul -ú/-ű.

Tényleg „în mod faptic, într-adevăr” este un adverb derivat de la tény „fapt”, cu sufixul -lag/-leg.

Étkezés „masă” este un substantiv care desemnează în principal acțiunea verbului étkezik „a lua masa, a se alimenta”, fiind format cu sufixul -ás/-és. Exemplu cu varianta -ás: tanul „a învăța” > tanulás „învățare, învățătură”.

 

2. Condiționalul trecut

Verbele tettem volna „aș fi făcut”, tudtam volna „aș fi știut”, nem mentem volna el „n-aș fi plecat”, kellett volna „ar fi trebuit”, foglaltunk volna „am fi rezervat”, lett volna „ar fi fost” sunt la modul condițional, timpul trecut. Acesta se formează din verbul cu sens deplin la indicativ trecut + verbul van la condițional prezent, persoana a III-a singular. Verbul cu sens deplin este cel care variază în număr și persoană, pe când auxiliarul este invariabil. Condiționalul trecut al verbului corespunzător lui „a fi” se formează cu lett, indicativul trecut al verbului lesz. De menționat că lett folosit singur înseamnă „a devenit”.

 

3. Corespondentele verbului „a face”

În maghiară sunt două verbe corespunzătoare lui „a face”. Csinál, deja întâlnit, exprimă în general o acțiune cu un rezultat palpabil. Poate fi echivalent cu „a confecționa”: Csináltam egy széket „Am făcut un scaun”. În propoziția Jobban tettem volna … „Aș fi făcut mai bine ...” din dialogul de la începutul lecției, verbul tesz, întâlnit deja cu sensul „a pune”, are aici sensul „a face” cu o utilizare abstractă, neputând fi folosit de exemplu cu un complement direct exprimat printr-un nume de obiect. Alte exemple cu tesz „a face”: Nem tesz semmit „Nu face nimic” (răspuns la o cerere de scuză), Megtettem minden lehetőt „Am făcut tot posibilul”, Rosszat tett „A făcut ceva rău”. În schimb verbul csinál poate avea, dar numai în limbajul familiar, complement direct abstract: Hülyeséget csináltam „Am făcut o tâmpenie”.

 

4. Superlativul

A legrondább „cel mai urât” este superlativul relativ al adjectivului ronda, care exprimă un grad de urâțenie mai mare decât csúnya, deja întâlnit. Superlativul relativ se formează de la comparativul de superioritate, cu prefixul leg-, cuvântul fiind precedat de articolul hotărât. Traduc literal acest prefix cu [cel/cea/cei/cele].

 

5. Negația se(m)

În propoziția És még étterem sem volt „Și nici măcar restaurant nu era”, se găsește cuvântul de negație sem, care are și varianta se. Când este asociat cu még, ca în această contrucție, înlocuiește negația nem. Alte exemple:

• folosit singur: Ma nem havazott, és tegnap sem „Azi n-a nins, și nici ieri”;

• asociat cu alt se(m): Nem dolgozom se ma, se holnap „Nu lucrez nici azi, nici mâine”.

 

6. Desinențe de complemente

Étkezéskor „cu ocazia mesei/meselor” are desinența -kor, cu o singură variantă. Se găsește și în cuvântul interogativ mikor? „când”, de la mi? „ce?” și în adverbul máskor „altă dată”, cu altă ocazie”, de la más „alt, altceva”. Această desinență formează în general complemente de timp: Hány órakor jössz? „La ce oră vii?”

În a szállodából „din hotel” se folosește desinența -ból/-ből având sensul principal „din interiorul”. Ea completează seria -ba/-be „spre interiorul” – -ban/-ben „în interiorul”.

 

7. Participiul prezent cu valoare adjectivală

Ați întâlnit deja participiul prezent cu valoare verbală (Látom a rajzoló gyereket „Îl văd pe copilul care desenează”) și cu valoare substantivală, de exemplu formând nume de ocupații: rajzoló „desenator”. În sintagma a következő szabadságra „în concediul următor”, din această lecție, következő este forma de participiu prezent a verbului következik „a urma” (intranzitiv), cu valoare de adjectiv, aici cu funcția de atribut. Participiul prezent cu valoare adjectivală mai poate fi și nume predicativ: Ő a következő „El este următorul”.

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szavak (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți bancurile de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

Egy olcsó szállodában panaszkodik a vendég:
– A szobámban két egér kergetőzik!
– Mit akar ennyi pénzért? Bikaviadalt?

Sursa: Ezvicc.hu

 

Japán turista beszáll egy taxiba Budapesten, és ad egy csomó pénzt a taxisnak, hogy körbevigye a városban.
Mennek a rakparton, egyszercsak megkérdezi a japán:
– Ez mi? – mutat a várra.
– Ez a Budai vár.
– És meddig épült?
– 50 évig – válaszolja a taxis.
– Nálunk egy ilyet 10 év alatt felhúznának – mondja a japán.
A sofőr morgolódik egyet de nem szól semmit.
Kis idő múlva jön az újabb kérdés:
– Na és ez mi?
– Ez a Lánchíd – válaszol a taxis.
– És ez meddig épült?
– 7 évig – jön a felelet.
– Nálunk egy ilyet másfél év alatt felhúznának – büszkélkedik a japán turista.
A taxisnak kezd vörösödni a feje, de nem szól semmit.
Öt perc múlva megérkeznek a Parlament elé és a japán rögtön kérdezi:
– Ez mi?
– Mit tudom én? Tegnap még nem volt itt!

Sursa: Turista viccekPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări