32. (harminckettedik) lecke 32 harminckettő

 

Kissnének fogorvoshoz kell mennie Doamna Kiss trebuie să meargă la dentist [Kiss-doamnă-lui dinte-medic-spre-la trebuie a-merge-sa]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până când îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Asszisztensnő: Halló! Itt doktor Nagy rendelője. Jó napot kívánok. Alo! Aici cabinetul doctor Nagy. Bună ziua. [Alo! Aici doctor Nagy cabinet-său. Bună zi (acuz.) urez.
Kissné: Jó napot. Nagy doktorhoz szeretnék bejelentkezni, kérem. Bună ziua. Aș vrea o programare la domnul doctor Nagy, vă rog. Bună zi (acuz.). Nagy doctor-spre-la iubi-aș spre-în-a-se-prezenta, rog-o.
Asszisztensnő: Igenis, asszonyom. Mikor óhajt jönni? Da, doamnă. Când doriți să veniți? Da-și, femeie-mea. Când dorește a-veni?
Kissné: Minél hamarabb. Nagyon fáj az egyik fogam. Eljöhetnék például ma délután? Cât mai repede. Mă doare foarte tare o măsea. Aș putea să vin de exemplu azi după-amiază? Ce-la repede-mai. Foarte doare -ul un dinte-meu. Spre-altundeva-veni-poate-aș exemplu-în-mod azi amiază-după?
Asszisztensnő: Sajnos nem, asszonyom. Nagy doktor nem rendel ma délután, viszont jöhet holnap reggel tíz órakor. Megfelel? Din păcate nu, doamnă. Domnul doctor Nagy nu consultă azi după-amiază, dar puteți veni mâine dimineață la ora 10. Vă convine? Regretabil nu, femeie-mea. Nagy doctor nu consultă azi amiază-după, în-schimb veni-poate mâine dimineață zece oră-la. Prefix-răspunde?
Kissné: Hát, ha nem lehetséges ma…, igen, jó lesz. Păi, dacă nu e posibil astăzi..., da, e bine așa. Păi, dacă nu posibil azi…, da, bun fi-va.
Asszisztensnő: Mi a neve, kérem? Cum vă numiți, vă rog? Ce -ul nume-său, cer-o?
Kissné: Kissné. Doamna Kiss. Kiss-doamnă.
Asszisztensnő: Akkor beírom: március tizenharmadikán, tíz órakor, Kissné. A sorszáma ötös lesz. Atunci notez: 13 martie, la ora 10, doamna Kiss. Veți avea numărul de ordine 5. Atunci spre-în-scriu: martie a-treisprezecea-sa-pe, zece oră-la, Kiss-doamnă. -ul rând-număr-său cinci fi-va.
Kissné: Rendben van. E în regulă. Ordine-în este.]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
asszisztensnő, -t, -k, -je asistentă
asszony, -t, -ok, -a femeie (căsătorită sau presupusă a fi)
doktor, -t, -ok, -a doctor
fogorvos, -t, -ok, -a dentist (literal „medic de dinți”)
példa, -át, -ák, -ája exemplu
rendelő, -t, -k, -je cabinet (de consultații medicale)
sorszám, -ot, -ok, -a număr de ordine
   
Verbe:  
   
beír, -sz, -tam, -t, -j be! a înscrie
bejelentkezik, -em, -el, -tem, -ett, -z be! 1. a se anunța; 2. a stabili o programare (la medic)
megfelel, -sz, -tem, -t, -j meg! a conveni, a fi convenabil
óhajt, -asz, -ottam, -ott, -s! (în limbajul elevat, sinonim al lui kíván) a dori
rendel, -sz, -tem, -t, -j! (aici) a consulta (acțiunea medicului)
   
Adverbe:  
   
hamar repede (în timp)
például de exemplu
sajnos din păcate
   
Enunțuri comunicative:  
   
…, asszonyom. (adresare) …, doamnă.
Igenis. (acceptarea unui ordin, a unei dispoziții) Da. / Am înțeles.
… Megfelel? (propunere) … Îți/Vă convine?
Jó lesz. (acceptarea unei propuneri) E bine așa.
Rendben van. (acceptarea unei propuneri) (E) în regulă.

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Asistență medicală  
   
Personal medical:  
   
ápoló infirmier
ápolónő infirmieră
nővér, -t, -ek, -e 1. soră; 2. infirmieră
belgyógyász, -t, -ok, -a medic internist
doktornő doctoriță
sebész chirurg
szakorvos, -t, -ok, -a medic specialist
szemész, -t, -ek, -e oftalmolog
   
Specialități medicale:  
   
belgyógyászat, -ot, -ok, -a medicină internă
fogászat, -ot, -ok, -a stomatologie
sebészet, -et, -ek, -e chirurgie
szemészet, -et, -ek, -e oftalmologie
   
Locuri:  
   
gyógyszertár, -at, -ak, -a farmacie
kórház, -at, -ak, -a spital
mentőkocsi, -t, -k, -ja ambulanță
orvosi, -t, -ak rendelő cabinet medical
     
Lucruri:    

 

 

 

gyógyszer, -t, -ek, -e medicament  
recept, -et, -ek, -je rețetă  
   
Verbe:  
   
gyógyít, -asz, -ottam, -ott, -s! a vindeca
gyógyul, -sz, -tam, -t, -j! a se vindeca
kihív, -sz, -tam, -ott, -j ki! a chema (de exemplu o ambulanță)
kihúz, -ol, -tam, -ott, -z ki! a extrage (de exemplu un dinte)
megoperál, -sz, -tam, -t, -j meg! a opera (în chirurgie)
   
Propunere  
   
A face o propunere:  
   
Azt javasolom (önnek), hogy verb la imperativ-conjunctiv. Vă propun să …
Mi lenne, ha verb la condițional prezent? Ce-ar fi dacă …?
Van egy javaslatom: verb la imperativ-conjunctiv. Am o propunere: …
Van egy ötletem: verb la imperativ-conjunctiv. Am o idee: …
   
A accepta o propunere:  
   
Beleegyezem. Sunt de acord.
Benne vagyok. (fam.) Bine. (literal. „În ea sunt.”)
Ebben maradunk. Așa rămâne.
Ez megfelel. Îmi convine.
Ez jó ötlet. E o idee bună.
Megegyeztünk. Ne-am înțeles.
Miért ne? De ce nu?
   
A respinge o propunere:  
   
Ez nem felel meg nekem. (Asta) nu-mi convine.
Ez nem jó ötlet. Nu e o idee bună.
Nem éri meg. / Nem érdemes. Nu merită. / Nu are rost.

 

Magyarázatok

 

1. Cuvinte derivate și compuse

Deși în maghiară sunt destul de multe cuvinte împrumutate din alte limbi, tendința este totuși de a evita împrumuturile și de a forma cuvinte prin derivare sau compunere. Este un avantaj pentru vorbitorii nativi, care le înțeleg de la bun început. De exemplu, în domeniul medical există:

Cuvinte derivate:

seb „rană” + -ész > sebész „chirurg” + -et > sebészet „chirurgie”;

szem „ochi” + -ész > szemész „oftalmolog” + -et > szemészet „oftalmologie”.

Cuvinte compuse:

fog „dinte, măsea” + orvos „medic” > fogorvos „stomatolog, medic dentist”;

gyógy- rădăcină cu sensul „vindec” + szer „produs” > gyógyszer „medicament” + tár „loc de depozitare” > gyógyszertár „farmacie”;

kór „boală” + ház „casă” > kórház „spital”;

mentő „salvator” + kocsi „mașină” > mentőkocsi „ambulanță”.

 

2. Construcția infinitivului cu sufix personal

În propoziția Kissnének fogorvoshoz kell mennie „Doamna Kiss trebuie să meargă la dentist”, cel care face acțiunea se exprimă prin sufixul personal posesiv adăugat la infinitivul verbului și, în acelși timp, prin desinența -nak/-nek adăugată la substantivul care face acțiunea. Cu acest scop se poate folosi și pronumele personal format de la această desinență: Nekem kell fogorvoshoz mennem „Eu trebuie să merg la dentist”, Neked kell fogorvoshoz menned „Tu trebuie să mergi la dentist”. În această construcție se folosește verbul impersonal kell „trebuie” sau alte câteva cuvinte cu valoare verbală (cu care verbul „a fi” este omis): Neki szabad itt maradnia „El/Ea are voie să rămână aici”, Nem illik ezt tennünk „Nu se cuvine să facem asta”, Nektek nem fontos tudnotok ezt „Nu e important ca voi să știți asta”, Nekik felesleges jönniük „E inutil să vină și ei/ele”, Nem szükséges dolgoznunk „Nu e necesar să lucrăm”.

 

3. Forma de participiu prezent ca nume de loc al acțiunii

Substantivul rendelő „cabinet de consultații (medicale)” este la origine participiul prezent al verbului rendel, al cărui sens este aici „a consulta”. Sensul lui rendelő este deci exact „loc unde se consultă”. Alte exemple de acest gen: öltözik „a se îmbrăca” > öltöző vestiar”, sörözik „a bea bere” > söröző „berărie”, süt „a coace” > sütő „cuptor (în mașina de gătit)”.

 

4. Verbul reflexiv

Ați întâlnit deja o construcție ce corespunde verbului reflexiv românesc, format din verb la diateza activă și pronumele reflexiv maga: megüti magát „a se lovi”, jól érzi magát „a se simți bine”. În afară de aceasta sunt și verbe reflexive formate cu sufixe specifice, de exemplu bejelentkezik „a se anunța, a se programa (la medic)”. Sufixul reflexiv al acestui verb este -kozik/-kezik/-közik. Mai sunt încă două: -odik/-edik/-ödik (ex. csillapodik „a se calma”) și -kodik/-kedik/-ködik (ex. elhelyezkedik „a se plasa, a se angaja la un loc de muncă”).

 

5. Exprimarea datei

În grupul de cuvinte március tizenharmadika „13 martie” puteți observa cum se exprimă data în maghiară: numele lunii + numeral cardinal cu sufix personal posesiv de persoana a III-a singular. Prin urmare, exemplul se traduce literal „a treisprezecea a lui martie”. Alte exemple: augusztus negyedike „4 august”, május elseje „1 mai” (elseje – sufixare neregulată a lui első), december másodika „2 decembrie”. Întrebarea pentru a afla data este Hányadika van (ma)? „În cât este (astăzi)?” (literal „A câta este?”). Anul precede data, care se scrie în cifre, de exemplu, 2011.03.26, pronunțat kétezertizenegy, március huszonhatodika. În funcție de complement de timp, data primește desinența -n: március tizenharmadikán „la 13 martie”, augusztus negyedikén „la 4 august”. Întrebarea precisă pentru acest complement începe cu Hányadikán …? „În cât ...?”

Când se scrie data în cifre, sufixul personal posesiv urmat de o eventuală desinență de complement se adaugă la număr cu cratimă, în varianta cerută de armonia vocalică. Exemple: március 13-a „13 martie”, Március 13-án jövök „Vin la 13 martie”, december 12-e „12 decembrie”, December 12-ét várjuk „Așteptăm data de 12 decembrie”.

 

6. Numele numerelor

Cifra 5, deja întâlnită în forma öt, apare în dialogul din această lecție în forma ötös. Aceasta este derivată cu sufixul -as/-es/-os/-ös. Celelalte variante ale acestui sufix sunt prezente în egyes „unu”, hatos „șase”, și százas „sută”. Unele formațiuni au particularități precum căderea ultimei vocale (három > hármas „trei”, ezer > ezres „mie”) și căderea lui ő final: kettő > kettes „doi”. Numele numerelor se folosește singur (A tizenhármas szerencsés szám „Treisprezecele este un număr norocos”), pentru a numi notele școlare [Ötösöm van matematikából „Am 5 la matematică” (în Ungaria, notele sunt de la 1 la 5, 5-ul fiind cea mai bună)], ca atribut pentru a desemna încăperile dintr-o clădire (a százkilences szoba „camera 109”) sau liniile de transport în comun (a hatos busz „autobuzul 6”).

 

Gyakorlatok

1.

2. (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

3.

4.

5.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szó

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți glumele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

– Valahányszor mosolyogni látom, kedves hölgyem, mindig arra gondolok, hogy fel kellene csábítanom hozzám.
– Maga ekkora nőcsábász?
– Nem, csak fogorvos vagyok.

 

– Doktor úr, olyan sárgák a fogaim... Mit csináljak?
– Próbáljon barna nyakkendőt viselni hozzá.

 

Sursa: www.ViccesViccek.huPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări