4. (negyedik) lecke / Lecția 4 4 négy / patru

 

Hol vannak? Unde sunt?

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogurile și repetați-le în timp ce le citiți, până ce le pronunțați corect.

 

1 – Ki énekel?
– A fiúk énekelnek.
– Cine cântă?
– Băieții cântă.

[-i băieți cântă.]
2 – Ki marad?
– Ők maradnak.
– Cine rămâne?
– Ei/Ele rămân.
 
3 – Hol vagy, Tibi?
– Itt vagyok.
– És Zsuzsa?
– Ő ott van.
– Unde ești, Tibi?
– Sunt aici.
– Dar Zsuzsa?
– Ea e acolo.
[Unde ești, Tibi?
Aici sunt.
Și Zsuzsa?
Ea acolo este.]

 

Magyarázatok / Explicații

 

1 Substantivul fiúk și pronumele personal ők sunt la plural. Marca pluralului lor este sufixul -k. Precizare în legătură cu termenii: o desinență este un sufix gramatical care nu mai admite alt sufix după el. Altor sufixe gramaticale, ca de exemplu marca pluralului, li se mai poate adăuga alt sufix. Asemenea sufixe le voi numi simplu „sufix”.

2 Verbele énekelnekmaradnak și vannak sunt la indicativ prezent, persoana a III-a plural. Desinența acesteia este -nak sau -nek. Și aici sunt două variante din nevoia de a armoniza vocala desinenței cu cea/cele din restul verbului. Pentru această persoană avem următoarele corespondențe:

 

  Variante de desinență Celelalte vocale ale verbului Exemple
1 -nak – numai a, á, o, ó, u, ú, sau dintre acestea plus vocale din rândul al doilea;
i, í la verbe cu rădăcina monosilabică
maradnak „(ei/ele) rămân”
telefonálnak „(ei/ele) telefonează”
írnak „(ei/ele) scriu”
2 -nek e, é, i, í, ö, ő, ü, ű

pihennek „(ei/ele) se odihnesc”
köhögnek „(ei/ele) tușesc”

 

3 În al treilea dialog este prezent verbul van „a fi”, neregulat. Celelalte forme personale ale acestuia nu se formează de la forma de persoana a III-a singular, ca în cazul celorlate verbe, iar forma de persoana a II-a singular nu are desinență. Doar forma de persoana a III-a plural este regulată: vannak „(ei/ele) sunt”.

 

Gyakorlatok / Exerciții

 

1.

2. Refaceți dialogul 3 de la începutul lecției de fiecare dată cu alte prenume, dintre următoarele: Tibor „Tiberiu” > diminutiv Tibi; Ferenc „Francisc” > Feri; Mária > Mari; Éva > Évi; Anna > Anni; Károly > Karcsi; Róbert > Robi; Zsuzsanna > Zsuzsa, Zsuzsi.

3.

 

Acum acoperiți dialogurile în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Ebben a leckében a következőket tanultátok / În această lecție ați învățat:

 

Substantive:

 

dolgozó lucrător
kereskedő comerciant
femeie (măritată sau nemăritată)
szabó croitor
szülő părinte(mamă, tată)
vevő cumpărător

 

Un pronume: ők „ei, ele”

 

Un verb: van „a fi”

 

Adverbe:

 

hol? unde?
itt aici
ott acolo

 

O conjunctie: és „și”Pagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări