9. (kilencedik) lecke 9 kilenc

 

Az új szomszéd Vecinul cel nou [-ul nou vecin]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până ce îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Kovács úr: Jó napot kívánok! Bună ziua! [Bună zi (acuz.) doresc!
Fehér úr: Jó napot. Azaz jó estét. Bună ziua. Mai bine zis, bună seara. Bună zi (acuz.). Adică bună seară (acuz.).
Kovács úr: Igen, jó estét, késő van. Én Kovács János vagyok, az új szomszéd. Da, bună seara, e târziu. Eu sunt János Kovács, vecinul cel nou. Da, bună seară (acuz.), târziu este. Eu Fierar Ion sunt, -ul nou vecin.
Fehér úr: Én Fehér Lajos vagyok. Örvendek. Eu sunt Lajos Fehér. Îmi pare bine. Eu Alb Ludovic sunt. Bucur.
Kovács úr: Én is örvendek. Ön itt lakik? Îmi pare bine și mie. Locuiți aici? Eu de-asemenea bucur. Dv. (sing.) aici locuiește?
Fehér úr: Igen. Minden jót kívánok! Da. Toate cele bune! Da. Tot bun (acuz.) doresc!]
Kovács úr: Viszontlátásra! La revedere! La-revedere!

 

A szövegben megjelenő új szavak / Cuvintele noi din text

 

Substantive (cu forma de acuzativ):

 

este, -ét (cu schimbarea e > é la acuzativ) seară
nap, -ot zi
szomszéd, -ot vecin
úr, urat (excepție: scurtarea vocalei și varianta de desinență -at) domn

 

Verbe:

 

lakik, -om (desinența la persoana I singular), -sz (desinența la persoana a II-a singular), -ik (desinența la persoana a III-a singular)* a locui
örvend, -esz (desinența la persoana a II-a singular) a se bucura

* Vezi mai jos explicația 4.

Pronume personal:

 

ön dumneavoastră (adresat unei singure persoane)

 

Adverbe:

 

azaz 1. adică; 2. mai bine zis
késő târziu
is și (= de asemenea)

 

Enunțuri comunicative:

 

Minden jót (kívánok)! (salut la despărțire, urare) (Vă doresc) toate cele bune!
Kovács János vagyok. (prezentarea vorbitorului) Sunt János Kovács.
Örvendek! (răspuns la prezentare) Îmi pare bine! (lit. „Mă bucur!”)
(A) viszontlátásra! (salut la despărțire) La revedere!

 

Szövegértés / Înțelegerea textului – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok / Vocabular și enunțuri comunicative suplimentare

 

Kovács úr és Fehér úr nem ismerősök, idegenek. Itt megismerkednek. Kovács úr bemutatkozik. Domnul Kovács și domnul Fehér nu sunt cunoștințe, sunt străini. Aici fac cunoștință. Domnul Kovács se prezintă.

 

Prezentare:

 

Cererea prezentării:  
Hogy hívják (önt)? Cum vă numiți? (lit. „Cum vă cheamă?”)
Kihez van szerencsém? Cu cine am onoarea? (lit. „... norocul?”)
Introducerea propriei prezentări:  
Még nem ismerjük egymást. Încă nu ne cunoaștem.
Prezentarea propriu-zisă a vorbitorului:  
Engedje meg, hogy bemutatkozzam: … Dați-mi voie să mă prezint: ...
Még nem mutatkoztam be. … Încă nu m-am prezentat: ...
Kovács Jánosnak hívnak. Mă numesc János Kovács.
Kovács János a nevem. Numele meu este János Kovács.

 

Întrebări și răspunsuri despre datele personale:

 

– Hány éves? – Câți ani aveți?
– 50 (ötven) éves vagyok. – Am 50 de ani.
életkor vârstă
– Hol lakik? – Unde locuiți?
– Külföldi vagyok. – Sunt străin(ă) (lit. „... din afara țării.”)

 

Date personale pe un plic:

 

 

Magyarázatok

 

1 Locul atributului. În maghiară, atributul se plasează totdeauna înaintea substantivului determinat: az új szomszéd „vecinul cel nou”, édes kávé „cafea dulce”, tiszta ing „cămașă curată”. Numele de familie, funcționând ca un atribut, se plasează de asemenea înaintea a ceea ce corespunde în română prenumelui, acesta fiind deci un postnume în maghiară. La fel, în Kovács úr „domnul Kovács”, Fehér úr „domnul Fehér”, numele fiind atributul lui úr, locul său este înaintea acestuia.
2 Verbe cu rădăcina terminată în două consoane. Verbul örvend „a se bucura” este puțin diferit de cele întâlnite până aici în ceea ce privește variantele de desinență la trei persoane. El se conjugă örvendek, örvendesz, örvend, örvendünk, örvendetek, örvendenek.
3 Pronumele ön. Acesta este un pronume personal de politețe ce se adresează unei singure persoane. Gramatical este de persoana a III-a singular, prin urmare, dacă este subiectul propoziției, predicatul este tot la persoana a treia singular. Este ceva asemănător cu „domnia voastră” din româna veche. Se spunea, de exemplu, „Domnia voastră locuiește aici?” În traducerea cuvânt cu cuvânt, redau acest pronume cu „dv. (sing.)”.
4 Verbe cu desinența-ik. Ați văzut că, în general, verbele nu au desinență la persoana a III-a singular a indicativului prezent. Verbul lakik „a locui” face parte dintr-o categorie relativ restrânsă de verbe care au desinență la această persoană, și anume -ik. Unele dintre aceste verbe au desinența -ol/-el la persoana a II-a singular, altele desinența -sz. În plus, majoritatea acestor verbe au la persoana I singular desinența -om/-em, dar sunt și unele cu -ok/-ek, ca celelalte verbe. Verbul lakik se conjugă lakom, laksz, lakik, lakunk, laktok, laknak. Alt verb cu aceleași desinențe este bemutatkozik, -om, -ol „a se prezenta”, pe când verbul megismerkedik „a face cunoștință” are desinențele -em, -sz etc. De acum înainte voi da și desinența de persoana I singular a verbelor cu -ik.

 

Gyakorlatok

 

1.

2.

3.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Kiegészítő dokumentum / Document suplimentar (Citiți-l și străduiți-vă să-l înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea sa.)

 

 

Sursa: Régizene fesztiválPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări