18. (tizennyolcadik) lecke 18 tizennyolc

 

Mi leszel, ha nagy leszel? Ce te faci când ai să fii mare? [Ce vei-fi, dacă mare vei-fi?]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până ce îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Tibi: Pisti, mi akarsz lenni, ha nagy leszel? Pisti, ce vrei să fii când o să fii mare? [Pisti, ce vrei a-fi, dacă mare vei-fi?
Pisti: Pilóta leszek. O să fiu pilot. Pilot voi-fi.
Tibi: Miért akarsz az lenni? De ce vrei să fii pilot? De-ce vrei aceea a-fi?
Pisti: Mert szeretem a repülőgépeket, és sokat fogok utazni. Jól fogom vezetni a gépet, és az emberek tisztelni fognak. Pentru că îmi plac avioanele și o să călătoresc mult. O să conduc bine avionul și oamenii o să mă respecte. Pentru-că iubesc-le -le zburătoare-mașini (acuz.), și mult (acuz.) voi călători. Bine voi-o conduce -a mașină (acuz.), și -i oameni respecta vor.
Tibi: És neked lesz repülőd? Dar tu o să ai avion? Și ție va-fi zburătoare-ta?
Pisti: A nagy repülő a cégé lesz, de én is fogok venni magamnak egy kicsit. Avionul cel mare o să fie al firmei, dar și eu o să-mi cumpăr unul mic. -a mare zburătoare -a firmă-al va-fi, dar eu de-asemenea voi lua mie-însumi una mică (acuz.).
Tibi: Na, sok sikert kívánok! Ei, îți doresc mult succes! Ei, mult succes (acuz.) doresc!]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
cég, -et, -ek, -e firmă
gép, -et, -ek, -e mașină (termen generic)
pilóta, -át, -ák, -ája pilot
repülő, -t, -k, -je (aici) avion
repülőgép avion
siker, -t, -ek, -e succes
   
Adjective:  
   
sok, -at, -ak mult, -ă
   
Pronume personal:  
   
magam, -at 1. mă (pronume reflexiv); 2. eu însumi (pronume personal de întărire)
   
Verbe:  
   
akar, -sz, -tam, -t a vrea
fog, -sz, -tam, -ott 1. a prinde; 2. verbul auxiliar al timpului viitor
lesz, -el a fi (la viitor)
tisztel, -sz, -tem, -t a respecta
utazik, -om, -ol, -tam, -ott a călători
vezet, -sz, -tem, -ett 1. a conduce; 2. a pilota
   
Adverb interogativ:  
   
miért? de ce?
   
Urare de reușită:  
   
Sok sikert kívánok! Îți/Vă doresc mult succes!

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Az utazás

 

út, utat, utak, útja 1. drum; 2. cale; 3. șosea
utazás, -t, -ok, -a călătorie
utas, -t, -ok, -a 1. călător; 2. pasager
   
Locuri:  
kikötő, -t, -k, -je port (maritim sau fluvial)
pályaudvar, -t, -ok, -a gară (importantă)
autóbusz-pályaudvar autogară
peron, -t, -ok, -ja peron
repülőtér, -teret, -terek, -tere aeroport
váróterem, -termet, -termek, -terme sală de așteptare
hirdetőtábla, -át, -ák, -ája panou de afișaj
információs ablak, -ot, -ok, -a ghișeu de informații
   
Căi ferate:  
vasút cale ferată
vonat, -ot, -ok, -a tren
expressz, -t, -ek, -e (vonat) (tren) express
gyorsvonat tren rapid
személyvonat tren personal
dohányzó, -t, -k / nemdohányzó (pentru) fumători/nefumători
étkezőkocsi, -t, -k, -ja vagon restaurant
hálókocsi vagon de dormit
első osztály, -t, -ok, -a clasa I
másodosztály clasa a II-a
helyjegy, -et, -ek, -e tichet de loc
   
Verbe:  
beszáll, -sz, -tam, -t a urca (în interiorul unui vehicul)
felszáll 1. a urca (pe un vehicul sau în interiorul său); 2. a decola
indul, -sz, -tam, -t a porni
repül, -sz, -tem, -t a zbura
érkezik, -em, -el, -tem, -ett a sosi
kiszáll a ieși (dintr-un vehicul)
leszáll 1. a coborî (dintr-un sau de pe un vehicul); 2. a ateriza
   
Urări de reușită:  
Csak így tovább! / Sokra vigye! La mai mare!
Jó szerencsét! Noroc bun !
Legyen mázlid! (fam.) Baftă!
Kéz- és lábtörést! (fam.) Baftă! (lit. „Fractură de mână și de picior!”)
Sok szerencsét! Mult noroc!
Szorítok neked! (fam.) Îți țin pumnii! (lit. „Îți strâng!”, subînțeles „pumnii”)

 

Magyarázatok

 

1. Timpul viitor

După cum ați văzut, viitorul se poate exprima cu forma de prezent prevăzută cu un prefix, dar există și o formă specifică de viitor, compusă din indicativul prezent al verbului auxiliar fog (care are sensul „a prinde” dacă nu este folosit ca auxiliar) și infinitivul verbului cu sens deplin. Exemple:

 

conjugarea nedefinită:

 

vezetni

fogok voi

pilota

fogsz vei
fog va
fogunk vom
fogtok veți
fognak vor

 

• conjugarea definită:

 

vezetni

fogom

a repülőt

voi

pilota avionul

fogod vei
fogja va
fogjuk vom
fogjátok veți
fogják vor

 

Viitorul maghiar se poate traduce în română cu trei forme de viitor: vezetni fogok „voi pilota / am să pilotez / o să pilotez”.

Locul verbului auxiliar este înaintea infinitivului dacă în propoziție este un cuvânt scos în evidență, acesta fiind plasat înaintea verbului auxiliar: sokat fogok utazni „voi călători mult”, jól fogom vezetni a gépet „voi pilota bine avionul”. Dacă este scos în evidență predicatul, locul auxiliarului este după infinitiv: az emberek tisztelni fognak „oamenii mă vor respecta”.

Singura neregularitate la viitor este că verbul existenței la viitor este lesz (infinitiv lenni), altul decât la prezent și la trecut (van, respectiv volt). Se conjugă ca, de exemplu, tesz „a pune”: leszek „voi fi”, leszel, lesz, leszünk, lesztek, lesznek. La fel ca la trecut, nici la viitor nu se omite forma de persoana a III-a. Comparați: A ház szép „Casa e frumoasă” – ... szép volt „... a fost frumoasă” – ... szép lesz „... va fi frumoasă”. Altă diferență față de prezent este că lesz se poate nega cu nem la toate persoanele: Van kávé „Este cafea” / Nincs kávé „Nu este cafea” – Volt kávé „A fost cafea” / Nem volt kávé „N-a fost cafea” – Lesz kávé „Va fi cafea” / Nem lesz kávé „Nu va fi cafea”.

 

2. Cuvânt compus

Substantivul repülőgép „avion” este compus din repülő „zburătoare, care zboară” și gép „mașină”. Contextul permite să se exprime noțiunea de avion cu unul sau cu celălalt din componente.

 

3. Az în funcție de nume predicativ

În propoziția Miért akarsz az lenni?, pronumele demonstrativ az reia numele predicativ pilóta din replica precedentă. Alte exemple: – Egyetemista vagy? – Az vagyok. „– Ești stundent(ă)? – Sunt.”, – Ők magyarok? – Azok. „– Ei sunt maghiari? – Sunt.”

 

4. Exprimarea posesiei

a) Citind propoziția Neked lesz repülőd? „Tu vei avea avion?”, vă aduceți aminte că verbul posesiei este în maghiară verbul existenței van / nincs / volt / lesz. Dacă posesorul este prezent în propoziție, acesta se exprimă la cazul dativ, având funcția de complement indirect, deci cu desinența -nak/ -nek adăugată unui substantiv (A cégnek vannak repülőgépei „Firma are avioane”) sau unui pronume altul decât personal (Azoknak nincs sörük „Aceia/Acelea nu au bere”), ori cu un pronume personal format de la -nek: Nekünk lesz házunk. „Noi vom avea casă”. De notat că pronumele personal nu este folosit obligatoriu, ci pentru scoaterea în evidență a posesorului.

b) În propoziția A nagy repülő a cégé lesz „Avionul cel mare va fi al firmei” întâlnim alt tip de construcție posesivă, în care posesorul exprimat printr-un substantiv sau un pronume altul decât personal primește sufixul , corespunzând substantivului/pronumelui la cazul genitiv din română. Acesta are funcția de nume predicativ, iar obiectul posedat este subiectul propoziției și nu are sufix personal posesiv.

În această construcție, verbul existenței la prezent, van/nincs, este omis obligatoriu: A repülőgép a cégé „Avionul este al firmei”, – Kié az a kocsi? – Az igazgatóé. „– A cui e mașina aceea? – A directorului.”

Dacă posesorul nu este unic, sufixul se plasează după cel de plural: A ház a szomszédoké „Casa este a vecinilor”.

Dacă posesorul este la rândul său obiect posedat, sufixul urmează după sufixul personal posesiv: A bolt a fivéremé „Magazinul este al fratelui meu”.

Sufixul poate fi urmat de o desinență de complement: Látom Pisti biciklijét, de nem látom a Laciét „Văd bicicleta lui Pisti, dar n-o văd pe a lui Laci”, Telefonáltam Tibi családjának, de nem a Péterének is „I-am dat telefon familiei lui Tibi, dar nu și celei a lui Péter”.

Literal redau acest sufix prin „-al” neacordat: [-a firmă-al].

 

5. Pronumele personal reflexiv și de întărire

În propoziția én is fogok venni magamnak „și eu o să-mi cumpăr” apare pronumele personal magamnak. Aici este pronume reflexiv la cazul dativ, în funcție de complement indirect. Este format din rădăcina mag + sufixul personal posesiv de persoana I singular + desinența de dativ -nak. Cu celelalte sufixe personale posesive se obțin celelalte forme personale ale pronumelui reflexiv: magadnak „îți/ție”, magának „își/sieși”, magunknak „ne/nouă”, magatoknak „vă/vouă”, maguknak „își/lor”.

Același pronume poate fi și pronume reflexiv în acuzativ, deci cu funcția de complement direct, cu desinența -(a)t. Exemplu: lefényképezi magát „se fotografiază (singur)”. Particularitatea acestui pronume este că desinența de acuzativ este obligatorie numai la persoana a treia singular și plural, precum și la persoanele I și a doua plural, dar la persoanele I și a II-a singular este facultativă, deci formele pronumelui la acuzativ sunt: magam sau magamat „mă/pe mine”, magad sau magadat „te/pe tine”, magát „se/pe sine”, magunkat „ne/pe noi”, magatokat „vă/pe voi”, magukat „se/pe ei/ele”.

Acest pronume poate fi și pronume personal de întărire pe lângă alt pronume personal: én magam „eu însumi/însămi”, te magad „tu însuți/însăți”, ő maga „el însuși / ea însăși”, mi magunk „noi înșine/însene, ti magatok „voi înșivă/însevă”, ők maguk „ei înșiși / ele înseși”.

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – kakukktojás

 

Kiegészítő dokumentum (Citiți documentul de mai jos și străduiți-vă să-l înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea sa.)

 

 

 Pagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări