14. (tizennegyedik) lecke 14 tizennégy

 

Ismétlés Recapitulare

 

1. Armonia vocalică

 

Ați putut constata că în maghiară, vocalele sufixelor și desinențelor se armonizează cu vocalele cuvântului căruia îi sunt adăugate. Deși sunt și excepții, putem deja trage câteva concluzii generale în legătură cu acest fenomen.

De regulă, un cuvânt maghiar conține numai vocale dintr-o anumită categorie. Prima este constituită din a, á, o, ó, u și ú, a doua din e, é, i, í, ö, ő, ü și ű. Sunt totuși și cuvinte care au vocale din ambele categorii, mai ales împrumutate din alte limbi. Majoritatea sufixelor și desinențelor au două variante. Una are o vocală (uneori două) din prima categorie, care se aplică cuvintelor care conțin vocale din această categorie, cealaltă are o vocală din a doua categorie, pentru cuvintele cu acest tip de vocale. Dacă un cuvânt are vocale din ambele categorii, i se adaugă de regulă variante de sufix și de desinență cu vocală din categoria a, á, o, ó, u, ú.

Unele sufixe și desinențe au și o a treia variantă, cu vocala ö, pentru cuvintele a căror ultimă vocală este ö, ő, ü sau ű.

În cazul cuvintelor compuse, sunt luate în considerare vocalele din ultimul component.

Tabel recapitulativ al regulilor armoniei vocalice:

 

  Vocalele formei de bază a cuvântului Vocalele sufixului/desinenței* Exemple
1 a, á, o, ó, u, ú a, o sau u verb: várok „aștept”, várja „îl/o/îi/le așteaptă”, várjuk „îl/o/îi/le așteptăm”

substantiv la acuzativ: a családot „familia”, a házat „casa”

substantiv la plural: családok „familii”, házak „case”

adjectiv la plural: alacsonak „scunzi”

obiect posedat: a családotok „familia voastră”, a családja „familia sa”, a családunk „familia noastră”

2 e, é, i, í, ö, ő, ü, ű e, i sau ü verb: nézek „(eu) privesc”, nézünk „privim”, nézi „îl/o/îi/le privește”

substantiv la acuzativ: egy képet „un tablou”

substantiv la plural: képek „tablouri”

adjectiv la plural: szépek „frumoși”

obiect posedat: a képetek „tabloul vostru”, a képünk „tabloul nostru”

3 vocale din prima și din a doua categorie a, o sau u verb: kívánok „(eu) doresc”, kívánja „îl/o/îi/le dorește”, kívánjuk „îl/o/îi/le dorim”

substantiv la acuzativ: egy múzeumot „un muzeu”

substantiv la plural: múzeumok „muzee”

adjectiv la plural: kíváncsiak „curioși”

obiect posedat: a múzeumotok „muzeul vostru”, a múzeuma „muzeul său”, a múzeumuk „muzeul lor”

4 ö, ő, ü sau ű în ultima silabă ö, dacă există variantă cu această vocală verb: köhögök „(eu) tușesc”, köhögtök „(voi) tușiți”

substantiv la acuzativ: a mérnököt „pe inginer”

substantiv la plural: mérnökök „ingineri”

obiect posedat: a mérnökötök „inginerul vostru”

 

* La cele întâlnite până aici.

 

2. Pronumele ön

 

Pentru a ne adresa unei persoane pe care nu o tutuim, verbul se folosește la persoana a treia: singular pentru o persoană, plural pentru două sau mai multe persoane. Pronumele personal cel mai politicos care se asociază verbului în acest caz este ön „dumneavoastră”, la plural önök: Ön dolgozik? (singular) / Önök dolgoznak? (plural) „Dumneavoastră lucrați?”

 

3. Verbul

 

În ultimele șase lecții ați întâlnit două categorii de verbe mai puțin frecvente. Alături de cele care au desinența -sz la persoana a II-a singular a indicativului prezent (csinálsz „faci”, tanulsz „înveți” etc.), mai sunt și verbe care au desinența -ol/-el/-öl la această persoană, de exemplu cele a căror formă de bază se termină în z: hozol „aduci”, nézel „privești”, főzöl „gătești, prepari”.

Ați văzut de asemenea că, spre deosebire de majoritatea verbelor, care nu au desinență la persoana a III-a singular, sunt și verbe care au desinența -ik la această persoană, de exemplu lakik „locuiește” (pers. I sg. lakom, pers. II sg. laksz), dolgozik „(el/ea) lucrează” (pers. I sg. dolgozom, pers. II sg. dolgozol).

Ați întâlnit și un verb neregulat, jön „a veni”: jövök, jössz, jön, jövünk, jöttök, jönnek.

O diferență importantă între maghiară și română este că verbele tranzitive maghiare au două serii de desinențe: una atunci când nu au complement direct sau când acesta este nedefinit, alta atunci când au complement direct definit. Deocamdată putem preciza că complementul direct nedefinit este exprimat de substantive comune nearticulate sau cu articol nehotărât, pe când cel definit este dat de substantive comune cu articol hotărât și de substantive proprii nume de persoane și geografice chiar nearticulate. Exemple de verbe la conjugările nedefinită și definită:

 

TANUL „a învăța”

 

Conjugarea nedefinită:

 

(én) leckét tanulok (eu) învăț o lecție
(te) tanulsz (tu) înveți
(ő / ön) tanul (el / ea) învață
(mi) tanulunk (noi) învățăm
(ti) tanultok (voi) învățați
(ők / önök) tanulnak (ei / ele) învață

 

Conjugarea definită:

 

(én) a leckét tanulom (eu) învăț lecția
(te) tanulod (tu) înveți
(ő / ön) tanulja (el / ea) învață
(mi) tanuljuk (noi) învățăm
(ti) tanuljátok (voi) învățați
(ők / önök) tanulják (ei / ele) învață

 

NÉZ „a privi”

 

Conjugarea nedefinită:

 

(én) képet nézek (eu) privesc un tablou
(te) nézel (tu) privești
(ő / ön) néz (el / ea) privește
(mi) nézünk (noi) privim
(ti) néztek (voi) priviți
(ők / önök) néznek (ei / ele) privesc

 

Conjugarea definită:

 

(én) a képet nézem (eu) privesc tabloul
(te) nézed (tu) privești
(ő / ön) nézi (el / ea) privește
(mi) nézzük* (noi) privim
(ti) nézitek (voi) priviți
(ők / önök) nézik (ei / ele) privesc

 

FŐZ „a prepara”

 

Conjugarea nedefinită:

 

(én) gombócot főzök (eu) prepar găluște
(te) főzöl (tu) prepari
(ő / ön) főz (el / ea) prepară
(mi) főzünk (noi) preparăm
(ti) főztök (voi) preparați
(ők / önök) főznek (ei / ele) prepară

 

Conjugarea definită:

 

(én) a gombócot főzöm (eu) prepar găluștele
(te) főzöd (tu) prepari
(ő / ön) főzi (el / ea) prepară
(mi) főzzük* (noi) preparăm
(ti) főzitek (voi) preparați
(ők / önök) főzik (ei / ele) prepară

 

ESZIK** „a mânca”

 

Conjugarea nedefinită:

 

(én) gombócot eszem (eu) mănânc găluște
(te) eszel (tu) mănânci
(ő / ön) eszik (el / ea) mănâncă
(mi) eszünk (noi) mâncăm
(ti) esztek (voi) mâncați
(ők / önök) esznek (ei / ele) mănâncă

 

Conjugarea definită:

 

(én) a gombócot eszem (eu) mănânc găluștele
(te) eszed (tu) mănânci
(ő / ön) eszi (el / ea) mănâncă
(mi) esszük* (noi) mâncăm
(ti) eszitek (voi) mâncați
(ők / önök) eszik (ei / ele) mănâncă

 

* Să ne amintim că unele consoane finale ale formelor de bază ale verbelor asimilează sunetul j inițial al desinenței de persoana I plural.

** Conjugarea verbelor cu -ik nu diferă esențial de cea a celorlalte verbe, doar că majoritatea au aceeași desinență de persoana I singular la ambele conjugări.

 

4. Exprimarea posesiei

 

În maghiară, faptul că un lucru, o ființă, o persoană (desemnate cu termenul comun de obiect posedat) aparțin cuiva sau la ceva, este marcat de sufixe specifice la persoanele I, a II-a și a III-a, singular și plural. În cazul unui singur obiect posedat, sufixele personale posesive sunt cele din tabelul de mai jos:

 

Substantive terminate în vocală Substantive terminate în consoană Sensul sufixului
hajó „vapor” bicikli „bicicletă” cipő „pantof” orvos „medic” ház „casă” kép „tablou” sör „bere”
hajóm biciklim cipőm orvosom házam képem söröm meu, mea
hajód biciklid cipőd orvosod házad képed söröd tău, ta
hajója biciklije cipője orvosa háza képe söre său, sa
hajónk biciklink cipőnk orvosunk házunk képünk sörünk nostru
hajótok biciklitek cipőtök orvosotok házatok képetek sörötök vostru
hajójuk biciklijük cipőjük orvosuk házuk képük sörük lor

 

Unele substantive cu forma de bază terminată în consoană primesc și ele sufixe cu j la persoana a treia, ca cele terminate în vocală. Exemple: boltja „magazinul său”, családja „familia sa”, szomszédja „vecinul său”, filmje „filmul său”, tippje „sugestia sa”, fără să existe o regulă precisă pentru aceasta.

Echivalentul verbului „a avea” pentru a exprima posesia este în maghiară verbul van „a fi” folosit la persoana a III-a cu obiectul posedat prevăzut cu un sufix personal posesiv, în funcție de subiect: Van biciklim „Am bicicletă”, Van háza „Are casă”, Van múzeumuk „Au muzeu”.

 

5. Adjectivul

 

Ați învățat despre adjectivul calificativ cu funcția de atribut că este totdeauna înaintea substantivului determinat și că nu se acordă cu acesta. Numai adjectivul demonstrativ se acordă. Adjectivul de orice fel se acordă cu subiectul propoziției dacă are funcția de nume predicativ: Ezek szép házak „Acestea sunt case frumoase”, dar Ezek a házak szépek „Casele acestea sunt frumoase”.

 

6. Pluralul substantivelor, pronumelor și adjectivelor

 

Sufixul de plural are cinci variante, care se repartizează după cum urmează:

 

  Variante de sufix Categorii de cuvinte Exemple
1 -k substantivele terminate în vocală erdők „păduri”
pronumele terminate în vocală ők „ei, ele”
adjectivele terminate în a, e sau ó tiszták „curați”, feketék „negri”, olcsók „ieftini”
2 -ok substantivele terminate în consoană, cu vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű kabátok „paltoane”, múzeumok „muzee”
pronumele terminate în consoană, cu vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű azok „aceia”
unele adjective nagyok „mari”, vastagok „groși”
3 -ek substantivele terminate în consoană, cu vocale dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű képek „tablouri”
pronumele terminate în consoană, cu vocale dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű ezek „aceștia, acestea”
adjectivele terminate în consoană, cu vocale dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű szükségesek „necesari”
adjectivele terminate în i, cu celelalte vocale dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű régiek „vechi”
adjectivele terminate în ő sau ű kitűnőek „excelenți”, könnyűek „ușori”
4 -ök substantivele terminate în consoană, cu ö, ő, ü sau ű în ultima silabă mérnökök „ingineri”
pronumele terminate în consoană, cu ö, ő, ü sau ű în ultima silabă önök „dumneavoastră”
5 -ak adjectivele terminate în consoană, cu vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű alacsonyak „scunzi”, piszkosak „murdari”
adjectivele terminate în i, cu celelalte vocale numai dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű kíváncsiak „curioși”
adjectivele terminate în ú lassúak „lenți”
unele substantive házak „case”, urak „domni”, halak „pești”, poharak „pahare”

 

7. Desinențe de complemente

 

Multe complemente indirecte și circumstanțiale se exprimă în maghiară cu desinențe care corespund în română prepozițiilor. Până aici ați întâlnit două asemenea desinențe: -val/-vel cu sensul „cu” (Évával jövök „Vin cu Éva”, A vevővel beszél „Vorbește cu cumpărătorul”) și -n/-on/-en/-ön cu sensul „pe (o suprafață)”: A táska a kocsin van „Geanta este pe mașină”, Van csokoládé a süteményen „Este ciocolată pe prăjitură”.

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

TesztPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări