33. (harmincharmadik) lecke 33 harminchárom

 

Gyorshajtás Exces de viteză [Rapidă-mânare]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până când îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Szilvia: Miért állított meg? De ce m-ați oprit? [Ce-pentru oprit-a prefix?
Rendőr: Száznegyvennel ment, kérem. Itt száztíz a megengedett sebesség. Mergeați cu 140 la oră, doamnă. Aici viteza admisă este de 110. 140-cu mers-a, rog-o. Aici 110 -a prefix-lăsată viteză.
Szilvia: Micsoda?! Én 140-nel?! Az lehetetlen! Ce?! Eu cu 140?! E imposibil! Ce-minune?! Eu 140-cu? Acela imposibil!
Rendőr: De igen, asszonyom. Lehetséges, sőt, biztos. A radar nem hazudik. A papírjait, legyen szíves. Ba da, doamnă. E posibil, ba mai mult, e sigur. Radarul nu minte. Actele dumneavoastă, vă rog. Dar da, femeie-mea. Posibil, ba-mai-mult, sigur. -ul radar nu minte. -le-hârtii-sale (acuz.), fie inimoasă.
Szilvia: Azt mondja, hogy a radar…? Á! Most már értem! Itt csak valami tévedés lehet. Mindenki tudja, hogy nem lehet megbízni a radarokban! Ziceți că radarul…? Ah! Înțeleg acum! Trebuie să fie vreo greșeală. Toată lumea știe că radarele nu sunt fiabile! Aceea spune-o, că -ul radar…? Ah! Acum deja înțeleg-o! Aici numai ceva greșeală fi-poate. Tot-cine știe-o, că nu fi-poate prefix-a-se-încrede -le radare-în!
Rendőr: Tévedés ide, tévedés oda, önnek ez akkor is harmincezer forintjába fog kerülni. Tessék a jegyzőkönyv. Minden jót, asszonyom! Greșeală sau nu, asta vă costă oricum 30.000 de forinți. Poftiți procesul-verbal. Toate cele bune, doamnă. Greșeală spre-aici, greșeală spre-acolo, dumneavoastră-lui aceasta atunci de-asemenea 30.000 forint-său-spre-în va costa. Să-placă -ul proces-verbal. Tot bun (acuz.), femeie-mea!
Szilvia: Ez hallatlan! Micsoda idióta! Szóba se akart állni velem. Nemaipomenit! Ce idiot! Nici n-a vrut să discute cu mine. Aceasta nemaiauzit! Ce-minune idiot! Cuvânt-spre-în nici vrut-a a-sta cu-mine.]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
gyorshajtás, -t, -a exces de viteză
idióta, -át, -ák, -ája idiot
jegyzőkönyv, -et, -ek, -e proces-verbal
papír, -t, -ok, -ja 1. hârtie; 2. act de identitate
radar, -t, -ok, -ja radar
sebesség, -et, -ek, -e viteză
szó, szót, szavak, szava cuvânt, vorbă
tévedés, -t, -ek, -e greșeală (prin faptul că cel care o face se înșeală)
   
Adjective:  
   
hallatlan, -t, -ok nemaiauzit, nemaipomenit
lehetetlen, -t, -ek imposibil
   
Pronume nehotărât:  
   
mindenki, -t, -je toți, toată lumea
   
Verbe:  
   
hazudik, -ok, -sz, -tam, -ott, -j! a minți
megállít, -asz, -ottam, -ott, -s meg! valakit/valamit a opri pe cineva/ceva
megbízik, -om, -ol, -tam, -ott, -z meg! valakiben/ valamiben a se încrede în cineva/ceva
megenged, -sz, -tem, -ett, -j meg! a permite
   
Adverb:  
   
sőt ba mai mult
   
Enunțuri comunicative:  
   
Á! Most már értem! (exprimarea înțelegerii) Ah! Înțeleg acum!
Az lehetetlen. (lipsa eventualității) E imposibil.
Ez biztos. (certitudine) E sigur.
Ez hallatlan! (indignare) Nemaipomenit!
Micsoda?! (indignare) Ce?!

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Transporturi  
   
Mijloace de transport:  
   
autóbusz, -t, -ok, -a autobuz
kerékpár, -t, -ok, -ja = bicikli bicicletă
metró, -t, -k, -ja metrou
motorkerékpár, motorbicikli motocicletă
teherautó, -t, -k, -ja camion
trolibusz troleibuz
villamos, -t, -ok, -a tramvai
   
Elemente de căi publice:  
   
aluljáró, -t, -k, -ja pasaj subteran
felüljáró viaduct
híd, hidat, hidak, hídja pod
közlekedési lámpa semafor
sarok, sarkot, sarkok, sarka colț
zebra, -át, -ák, -ája zebră
   
Circulație:  
   
forgalom, forgalmat, forgalmak, forgalma trafic
közlekedés, -t, -e circulație
büntetés, -t, -ek, -e 1. pedeapsă; 2. amendă
sebességkorlátozás, -t, -ok, -a limitare de viteză
   
Transporturi în comun:  
   
állomás, -t, -ok, -a stație, gară
metróállomás stație de metrou
taxiállomás stație de taxiuri
végállomás stație terminus
bérlet, -et, -ek, -e abonament
ellenőr, -t, -ök, -e controlor
jegy, -et, -ek, -e bilet
megálló, -t, -k, -ja stație (de autobuz, troleibuz, tramvai)
menetrend, -et, -ek, -je mers, orar (în transportul în comun)
   
Exprimarea lipsei eventualității  
   
Az ki van zárva! Asta e exclus!
Az nem lehetséges. Asta nu e posibil.
   
Exprimarea certitudinii:  
   
Ez holtbiztos! (fam.) E sigur sigur! (literal „mort-sigur”)
Ez kétségtelen! E neîndoios!
Meg tudnék esküdni rá! Aș putea să jur (că-i așa)!
Meg vagyok róla győződve! Sunt convins (de asta)!
Nem fér hozzá kétség! Nu încape îndoială!
   
Exprimarea înțelegerii unui fenomen  
   
Most már világos. Acuma e clar.
Tudom, miről van szó. Știu despre ce e vorba.
   
Exprimarea indignării  
   
A falra tudnék mászni ettől! Îmi vine să sar în sus! (literal „Aș putea urca pe perete de la asta!”)
Ez felháborító! E revoltător!
Ez mindennek a teteje! Asta-i culmea! (literal „Ăsta e acoperișul a tot!”)
Ez minősíthetetlen! E incalificabil!
Micsoda disznóság! (fam.) Ce porcărie!

 

Magyarázatok

 

1. Cuvinte derivate

Verbul megállít „a opri” (pe cineva/ceva) este format de la verbul megáll „a se opri”, cu sufixul -ít. Acest sufix, care de fapt formează verbe mai mult de la adjective decât de la alte verbe, are sensul „a face să aibă caracteristica exprimată de cuvântul bază”. Dacă adjectivul se termină cu o vocală, care poate fi a, e, ú sau ű, aceasta cade atunci când se adaugă sufixul. Exemple: édes „dulce” > édesít „a îndulci”, tiszta „curat” >tisztít „a curăța”, gyenge „slab” > gyengít „a slăbi, a face să fie slab”, szomorú „trist” szomorít „a întrista”, könnyű „ușor” > könnyít „a ușura”.

Cuvintele hallatlan „nemaiauzit” și lehetetlen „imposibil” prezintă sufixul -atlan/-etlen, folosit mai ales pentru a forma perechea negativă a unor verbe la participiul trecut: olvas „a citi” > olvasott „citit” ≠olvasatlan „necitit”, ismer „a cunoaște” > ismert „cunoscut” ≠ ismeretlen „necunoscut”.

 

2. Cuvinte compuse

Pronumele nehotărât mindenki „toți, toată lumea” este format din minden „tot” + ki? „cine?”. Primul element servește la formarea mai multor cuvinte: + -féle „fel” > mindenféle „de toate felurile”, + hol? „unde?” > mindenhol „peste tot” (cu verbe care nu implică deplasarea spre locul respectiv), + hova/hová? „încotro?” > mindenhova/mindenhová „peste tot” (cu verbe care implică deplasarea spre locul respectiv), + honnan? „de unde?” >mindenhonnan „de peste tot”.

 

3. Pronumele demonstrativ de depărtare ca antecedent al unei propoziții subordonate

Pronumele demonstrativ az, care se referă în principal la ceva depărtat, nu are această funcție în fraza Azt mondja, hogy a radar …? „Spuneți că radarul ...?”, ci este, în propoziția principală, antecedentul subordonatei. Prin urmare, această frază se traduce cuvânt cu cuvânt „Aceea spuneți că radarul ...?”. În Az lehetetlen! se subînțelege subordonata …, hogy én 140-nel mentem volna „E imposibil să fi mers cu 140”, deci fraza s-ar traduce cuvânt cu cuvânt „Aceea e imposibil că eu aș fi mers cu 140!”

 

4. Rădăcini la care ultima vocală se scurtează la adăugarea unui sufix sau/și unei desinențe

Acest fenomen se produce în cazul unor substantive și adjective, la aplicarea desinenței de acuzativ și a desinenței -stul/-ostul/-astul/-stül/-estül/-östül, precum și a sufixului de plural, a sufixelor personale posesive și a unor sufixe de derivare. Cuvintele întâlnite până aici care prezintă această particularitate sunt:

dél „amiază”: delet, delek, dele, delel „a face o siestă”;

fél „jumătate”: felet, felek, fele, feles „de o jumătate”;

hét „săptămână”: hetet, hetek, hete, hetes „de o săptămână”;

híd „pod”: hidat, hidak, hidam, hidas „care are pod” (dar í rămâne lung cu sufixele posesive de persoana a III-a: hídja, hídjuk);

kanál „lingură”: kanalat, kanalak, kanala, kanalas „(prevăzut) cu lingură”;

kenyér „pâine”: kenyeret, kenyerek, kenyere, kenyeres „cu pâine”;

kerék „roată”: kereket, kerekek, kereke, kerekes „(prevăzut) cu roată/roți”;

kevés „puțin” keveset, kevesek, kevese, kevesebb „mai puțin”;

kéz „mână”: kezet, kezek, keze, kezel „a mânui, a trata”;

madár „pasăre”: madarat, madarak, madara, madaras „cu pasăre/păsări”;

nehéz „greu”: nehezet, nehezek, neheze, nehezül „a se îngreuna”;

név „nume” nevet, nevek, neve, neves „renumit”;

nyár „vară”: nyarat, nyarak, nyara, nyaral „a petrece vara / un concediu de vară”;

pohár „pahar”: poharat, poharak, pohara, poharas „(vândut) la pahar”;

szél „vânt”: szelet, szelek, szele, szeles „vântos”;

tél „iarnă”: telet, telek, tele, telel „a petrece iarna”;

tér „spațiu, piață (publică)”: teret, terek, tere, terjed „a se extinde”;

tűz „foc” tüzet, tüzek, tüze, tüzel „a trage (cu o armă de foc)”;

úr „domn”: urat, urak, ura, uradalom „domeniu”;

út „drum, șosea, cale”: utat, utak, utam, utas „drumeț, călător, pasager” (dar ú rămâne lung cu sufixele posesive de persoana a III-a: útja, útjuk);

víz „apă”: vizet, vizek, vize, vizes „ud, apos”.

 

Gyakorlatok

1.

2.

3. (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „ph_1”.)

4.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Memóriajáték (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți glumele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

Egy autós behajt egy egyirányú utcába, szemben a forgalommal. Pechére egy rendőr ugrik elő az egyik fa mögül.
– Nem látja, hogy ez egyirányú utca? – kérdezi tőle.
– És? Nem is mentem két irányba!

 

– Halló! Rendőrség?
– Igen.
– Ott vannak?
– Igen.
– De mind ott vannak?
– Igen!
– Helyes, maradjanak is ott, különben lőttek a jogsimnak!

 

A rendőr megállít egy részeg autóst, és a gumibotjával fenyegetően hadonászik:
– 5000 Ft, és örüljön, hogy ennyivel megússza!
Erre a részeg:
– Ne szórakozzon mán, biztos úr, 5000 a gumibotér? Adok érte 500-at, és megegyeztünk.

 

Sursa: www.ViccesViccek.huPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări