34. (harmincnegyedik) lecke 34 harmincnégy

 

Múzeumban La muzeu [Muzeu-în]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până când îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Fehér úr: Két jegyet kérek. Două bilete, vă rog. [Două bilet (acuz.) cer.
Pénztáros: Ma már nem adunk el jegyeket, uram. Tíz perc múlva zárunk. Ki van írva: „Nyitva tartás: 10–17.30”. Astăzi nu mai vindem bilete, domnule. Peste zece minute închidem. Este scris: „Orar: 10 h – 17:30 h”.

Azi deja nu dăm spre-altundeva bilete (acuz.), domn-meu. Zece minut trecând închidem. Spre-afară este scriind: „Deschizând ținere: 10– 17.30”.

Fehér úr: Micsoda?! Ez nevetséges! Csak a helybéli festők képeit akarjuk megnézni. Cum?! E ridicol! Vrem doar să vedem tablourile pictorilor locali. Ce-minune?! Asta ridicol! Numai -i local pictori tablouri-lor (acuz.) vrem-le prefix-a-privi.
Pénztáros: Sajnálom, uram. Jöjjenek holnap tíz órakor. Îmi pare rău, domnule. Veniți mâine la ora 10. Regret-o, domn-meu. Să-vină-ei mâine zece oră-la.
Fehérné: Kérem szépen, nem tudna egy apró kivételt tenni? Csak mi ketten vagyunk itt, és öt percet kérünk. Vă rog frumos, n-ați putea face o mică excepție? Suntem numai noi doi și vă cerem cinci minute. Rog-îl frumos-în-mod, nu putea-ar o măruntă excepție (acuz.) a-pune? Numai noi doi-pe suntem aici, și cinci minut (acuz.) cerem.
Pénztáros: Hiába erősködik, asszonyom. Csak holnap mehetnek be. Degeaba insistați, doamnă. Numai mâine puteți intra. Degeaba insistă, femeie-mea. Numai mâine merge-pot spre-în.
Fehér úr: De holnap már elutazunk! Dar mâine plecăm! Dar mâine deja spre-altundeva-călătorim!
Pénztáros: Sajnálom. Akkor jöjjenek jövő nyáron. Îmi pare rău. Atunci veniți vara viitoare. Regret-o. Atunci să-vină-ei viitoare vară-pe.
Fehérné: Na, még ilyet! Maga zsarnokként viselkedik! Azt lesheti, hogy ezek után valaha is idejövünk! Așa ceva! Vă purtați ca un tiran! Puteți să tot așteptați să mai venim vreodată aici după toate astea! Ei, încă ca-aceasta (acuz.)! Dumneata tiran-ca comportă! Aceea pândi-poate-o, că acestea după vreodată de-asemenea spre-aici-venim!]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
kivétel, -t, -ek, -e excepție
pénztáros, -t, -ok, -a casier
zsarnok, -ot, -ok, -a tiran
   
Adjective:  
   
apró, -t, -k, -ja mărunt
helybéli, -t, -ek local
nevetséges, -et, -ek ridicol
   
Verbe:  
   
erősködik, -öm, -sz, -tem, -ött, -j! a insista
les, -el, -tem, -ett, -s! a pândi
tart, -asz, -ottam, -ott, -s! a ține
viselkedik, -em, -sz, -tem, -ett, -j! a se purta, a se comporta
zár, -sz, -tam, -t, -j! a închide
   
Adverbe:  
   
hiába degeaba
valaha vreodată
   
Enunțuri comunicative:  
   
Azt lesheti! (refuzul de a face ceva) Poți (dumneata) să tot aștepți!
Ez nevetséges! (dezacord) E ridicol!
Na, még ilyet! (indignare) Așa ceva...!

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Activități de timp liber intelectuale (vezi și lecția 31)  
   
Sala de spectacole:  
   
bejárat, -ot, -ok, -a intrare (locul)
kijárat ieșire (locul)
jegyszedő, -t, -k, -je controlor de bilete
középen la mijloc (cu verb care nu exprimă deplasarea spre acel loc)
középre la mijloc (cu verb care exprimă deplasarea spre acel loc)
mosdó, -t, -k, -ja toaletă (locul)
páholy, -t, -ok, -a lojă
programfüzet, -et, -ek, -e broșură program
ruhatár, -at, -ak, -a garderobă
sor, -t, -ok, -a rând
szünet, -et, -ek, -e pauză
   
Literatură:  
   
irodalom, irodalmat, irodalmak, irodalma literatură
elbeszélés, -t, -ek, -e povestire
folyóirat, -ot, -ok, -a revistă
író, -t, -k, -ja scriitor
költő, -t, -k, -je poet
könyvesbolt, -ot, -ok, -ja librărie
könyvtár, -at, -ak, -a bibliotecă
krimi, -t, -k, -je roman polițist
novella, -át, -ák, -ája nuvelă
regény, -t, -ek, -e roman
vers, -et, -ek, -e poezie, poem
   
Abordare și adresare  
   
Hölgyem, … (unei femei despre care nu se știe dacă e căsătorită sau nu) Doamnă, …
Kedves fiatalember / uram / asszonyom / hölgyem / kisasszony, …
Dragă tinere / domnule / doamnă / domnișoară, …
Tisztelt uram, … Stimate domn, …
Tisztelt asszonyom / hölgyem / kisasszony, … Stimată doamnă / domnișoară, …
Kisasszony, … Domnișoară, …
Igazgatónő, … Doamnă directoare, …
Miniszterasszony, … Doamnă ministru, …
Pincér, … Ospătar, …
Igazgató úr, … Domnule director, …
   
Răspuns la abordare/adresare:  
   
Mit óhajt? Ce doriți?
Tessék. Da? (literal „Poftiți”)

 

Magyarázatok

 

1. Numeralul cardinal cu sufixul -an/-en

În Csak mi ketten vagyunk „Suntem numai noi doi”, numeralul exprimă, prin sufixul -an/-en, numărul de persoane prezente într-o situație. Aplicarea sufixului comportă aceleași particularități ca și cea a sufixului -as/-es/-os/-ös: căderea ultimei vocale de la kettő (> ketten), három (> hárman) „trei”, ezer (> ezren „mie”). Exemple în propoziții: Hárman voltunk ott „Eram trei acolo”, Négyen szálltunk be a kocsiba „Am urcat patru în mașină”, Néhány ezren jöttek el „Au venit câteva mii”. Întrebarea referitoare la complementul astfel format este hányan? „câți/câte?”

 

2. Verbe neregulate cu variantă de rădăcină terminată în v

În grupul jövő nyáron „vara viitoare” se găsește participiul prezent al verbului jön „a veni”, neregulat, a cărui rădăcină este jöv la unele forme. Iată conjugarea acestui verb și a altor șapte care au variantă de rădăcină cu v.

 

Mod Timp jön „a veni” lesz „a fi” tesz „a pune”
Conj. nedef. Conj. nedef. Conj. nedef. Conj. def.
Indicativ prezent jövök
jössz
jön
jövünk
jöttök
jönnek
leszek „voi fi”
leszel
teszek
teszel
teszem
teszed
trecut jöttem
jöttél
lettem „am devenit”
lettél
tettem
tettél tetted
Impererativ-conjunctiv jöjjek
jöjj / jöjjél
legyek „să fiu”
légy / legyél
tegyek
tégy / tegyél
tegyem
tedd / tegyed
Condițional prezent jönnék lennék „aș fi” tennék tenném
Infinitiv jönni lenni tenni
Participiu prezent jövő levő / lévő tevő / tévő
trecut jött meglett tett
Gerunziu jőve lévén téve
Derivate verbale* Potențial jöhetek „pot veni” lehetek tehetek tehetem
Factitiv tetetek „fac să se pună” tetetem

 

* Pentru aducere aminte: un astfel de derivat nu este o formă verbală de același tip ca modurile și timpurile, ci un verb format de la alt verb, care are la rândul său formele modale, temporale și personale pe care le are și verbul bază. Derivatele verbale au un sens gramatical propriu față de cel al verbului bază: verbul potențial exprimă faptul că subiectului îi este permis să facă acțiunea verbului bază, verbul factitiv – faptul că subiectul pune pe altcineva să facă acțiunea verbului bază.

 

Mod Timp vesz „a lua” hisz „a crede” visz „a duce”
Conj. nedef. Conj. def. Conj. nedef. Conj. def. Conj. nedef. Conj. def.
Indicativ prezent veszek
veszel
veszem
veszed
hiszek
hiszel
hiszem
hiszed
viszek
viszel
viszem
viszed
trecut vettem hittem vittem
vettél vetted hittél hitted vittél vitted
Imperativ-conjunctiv vegyek
végy / vegyél
vegyem
vedd / vegyed
higgyek
higgy / higgyél
higgyem
hidd / higgyed
vigyek
vigyél
vigyem
vidd / vigyed
Condițional prezent vennék venném hinnék hinném vinnék vinném
Infinitiv venni hinni vinni
Participiu prezent vevő hívő vivő
trecut vett hitt vitt
Gerunziu véve hívén víve
Derivate verbale Potențial vehetek vehetem hihetek hihetem vihetek vihetem
Factitiv vetetek vetetem hitetek hitetem vitetek vitetem

 

Mod Timp eszik „a mânca” iszik „a bea”
Conj. nedef. Conj. def. Conj. nedef. Conj. def.
Indicativ prezent eszem iszom
eszel eszed iszol iszod
trecut ettem ittam
ettél
evett
ettünk
ettetek
ettek
etted
ette
ettük
ettétek
ették
ittál
ivott
ittunk
ittatok
ittak
ittad
itta
ittuk
ittátok
itták
Imperativ-conjunctiv egyek
egyél
egyem
edd / egyed
igyak
igyál
igyam
idd / igyad
Condițional prezent ennék enném innék innám
Infinitiv enni inni
Participiu prezent evő ivó
trecut evett ivott
Gerunziu (meg)éve (meg)íva
Derivate verbale Potențial ehetek ehetem ihatok ihatom
Factitiv etetek etetem itatok itatom

 

3. Desinența de complement -ként

 În propoziția Maga zsarnokként viselkedik! „Dumneata te porți ca un tiran!”, cuvântul zsarnok are sufixul -ként, cu o singură variantă, care are sensul „ca, în calitate de”. Construcția propoziției este echivalentă cu Maga úgy viselkedik, mint egy zsarnok!, corespunzătoare exactă a construcției românești. Alte exemple: Mérnökként dolgozik = Mint mérnök dolgozik „Lucrează ca inginer”, Igazgatóként van itt = Mint igazgató van itt „Este aici în calitate de director”. Redau literal sufixul -ként prin [-ca].

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szavak (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Document suplimentar (Citiți nuvela-minut* de mai jos și străduiți-vă să o înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea ei.)

 

A SZÍNÉSZ HALÁLA

 

Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész.

A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival – még vastüdővel is – életre kelteni. A jeles színész, hosszú haláltusa után, este fél hétkor kiszenvedett; tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe.

A Lear király esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zetelaki késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult), de aztán egyre jobban magára talált, s a király halálát már olyan meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyíltszíni tapsot kapott érte.

Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta:

– Ma nehéz napom volt.

 

* Nuvela-minut este o specialitate a scriitorului István Örkény. Cea de aici se găsește în Válogatott egyperces novellák. În traducere românească a fost publicat volumul Nuvele-minut. Expoziția de trandafiri, Editura Univers, colecția Globus, București, 1982; online: Nuvele-minut. Expoziția de trandafiri.Pagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări