19. (tizenkilencedik) lecke 19 tizenkilenc

 

Aki akar, tud Dacă vrei, poți [Cine (relativ) vrea, știe]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până când îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Tibi: Nehéz a magyar nyelv? E grea limba maghiară? [Grea -a maghiară limbă?
Paul: Elég nehéz, de meg lehet tanulni. Destul de grea, dar se poate învăța. Destul grea, dar prefix se-poate învăța.
Tibi: Sok leckét kell még megtanulnod? Mai trebuie să înveți multe lecții? Mult lecție (acuz.) trebuie încă prefix-a-învăța-tu?
Paul: Még száz oldalt. Încă o sută de pagini. Încă sută pagină (acuz.).
Tibi: Mikor tanulsz? Când înveți? Când înveți?
Paul: Amikor van időm. Most éppen nincs. Când am timp. Tocmai acuma nu am. Când (relativ) este timp-meu. Acum tocmai nu-este.
Tibi: Akkor hogy fogsz megtanulni annyi leckét? Atunci cum o să înveți atâtea lecții? Atunci cum vei prefix-învăța atâta lecție (acuz.)?
Paul: Majd elmegyek szabadságra, és akkor le fogok ülni, és meg fogom tanulni az összeset. O să merg în concediu și atunci o să mă așez și o să le învăț pe toate. Cândva spre-altundeva-merg concediu-spre-pe, și atunci în-jos voi așeza, și prefix voi-o învăța -a totalitate (acuz.).
Tibi: Hát akkor kellemes szabadságot! Păi atunci concediu plăcut! Păi atunci plăcut concediu (acuz.)!]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
nyelv, -et, -ek, -e limbă
oldal, -t, -ak, -a pagină
szabadság, -ot, -ok, -a 1. libertate; 2. concediu
   
Adjective:  
   
annyi, -t atât
kellemes, -et, -ek plăcut
magyar, -t, -ok, -ja maghiar
összes, -et tot, totalitate
   
Numeral:  
   
száz, -at, -ak sută
   
Pronume relativ:  
   
aki care, cine
   
Verbe:  
   
lehet se poate, e posibil
tud, -sz, -tam, -ott (aici) a putea
   
Adverbe:  
   
hogy? cum?
mikor? când? (interogativ)
amikor când (relativ)
éppen tocmai
most acum
   
Urare:  
   
Kellemes szabadságot! Concediu plăcut!

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Concediul  
   
Organizare:  
   
utazási iroda, -át, -ák, -ája agenție de voiaj
csoport, -ot, -ok, -ja grup
idegenvezető, -t, -k, -je ghid (persoană)
kirándulás, -t, -ok, -a excursie
nyaralás, -t, -ok, -a concediu (de vară)
térkép, -et, -ek, -e hartă
   
De vizitat:  
   
látnivaló, -t, -k, -ja (lucru) de văzut
állatkert, -et, -ek, -je grădină zoologică
műemlék, -et, -ek, -e monument
rom, -ot, -ok, -ja ruine
vár, -at, -ok, -a cetate
   
Formalități:  
   
külföld, -et străinătate
határ, -t, -ok, -a frontieră
vám, -ot, -ok, -ja vamă
vámvizsgálat, -ot, -ok, -a control vamal
vámmentes, -et, -ek scutit de taxă vamală
poggyász, -t, -a bagaj(e)
bőrönd, -öt, -ök, -je valiză
elvámolni való, -t, -k, -ja (lucru) de vămuit
személyazonossági igazolvány, -t, -ok, -a carte de identitate
útlevél, -levelet, -levelek, -levele pașaport
vízum, -ot, -ok, -a viză
   
Verbe:  
   
(pénzt) vált, -asz, -ottam, -ott a schimba (bani)
kirándul, -sz, -tam, -t a face o excursie / excursii
(időt) tölt, -esz, -öttem, -ött a petrece (timp)
   
Urări  
   
Jó szórakozást! Distracție plăcută!
Jó utat! Drum bun!
Szerencsés utat! Drum bun! (literal „Drum norocos!”)
Jó utazást! Călătorie plăcută!
Kellemes hétvégét! Week-end plăcut!
Kellemes szünidőt! Vacanță plăcută!
Kellemes üdülést! Ședere plăcută! (în concediu)
Kellemes vasárnapot! Duminică plăcută!
   
Răspuns la o urare:  
   
Köszönöm, viszont. Mulțumesc, asemenea.
Viszont kívánom. Îți doresc la fel.

 

Magyarázatok

 

1. Prefixul verbal el-

În dialog se poate observa verbul megy „a merge”, cu prefixul el- care exprimă faptul de a se îndepărta de un punct din spațiu. Prin urmare, sensul verbului elmegy este „a pleca”. Acest prefix are același sens concret aplicat verbului utazik „a călători” (> elutazik „a pleca în călătorie”) sau lui siet „a se grăbi” (> elsiet „a pleca în grabă”). Prefixul el- poate schimba mai mult sensul verbului, acesta rămânând totuși concret, de exemplu dacă i se adaugă verbului ad „a da” (> elad „a vinde”), dar poate avea și numai funcția de a exprima caracterul încheiat al acțiunii, de exemplu cu verbul olvas „a citi”: Elolvastam a könyvet „Am citit cartea”. Prefixul exprimă faptul că citirea cărții a fost completă. Îl traduc literal prin [spre-altundeva].

 

2. Detașarea prefixului verbal

În grupurile de cuvinte meg lehet tanulni „se poate învăța”, le fogok ülni „mă voi așeza” și meg fogom tanulni „le voi învăța”, prefixul verbal este detașat de verb, iar verbul regent al verbului la infinitiv (primul exemplu) sau auxiliarul viitorului (ultimele două exemple) se plasează între prefix și verb. Aceasta este regula la infinitiv, atunci când înaintea verbului regent sau a auxiliarului nu este niciun cuvânt scos în evidență. Comparați: A leckét fogom megtanulni „Lecția e cea pe care o voi învăța” (subînțeles „nu altceva”) și Meg fogom tanulni a leckét „Voi învăța lecția”.

 

3. Forma de prezent exprimând viitorul

În propoziția Majd elmegyek „O să plec”, verbul la prezent exprimă de fapt o acțiune viitoare, datorită prefixului verbal, care exprimă și caracterul încheiat al acțiunii. Plasarea acțiunii în viitor este întărită de adverbul majd, care aici nu este obligatoriu în acest scop. Un verb fără prefix la forma de prezent nu poate exprima viitorul, dar cu acest adverb acest lucru devine posibil: Majd írok neked „O să-ți scriu”.

 

4. Infinitivul cu sufix personal

Comparați meg lehet tanulni „se poate învăța” cu Sok leckét kell még megtanulnod? „Mai trebuie să înveți multe lecții?”. În primul exemplu, faptul de a învăța are un subiect general, pe când în al doilea are un subiect precizat, „tu”. Aceasta se exprimă prin adăugarea la infinitiv a unui sufix personal identic cu sufixul personal posesiv folosit cu substantivele. Această construcție se folosește cu unele verbe impersonale, de exemplu kell „trebuie”. La persoanele I și a II-a singular și plural, sufixul personal se adaugă la infinitivul fără -i, pe când la persoana a III-a singular și plural, se adaugă varianta -a sau -e a sufixului la infinitivul întreg. Exemple la toate persoanele, cu variantele de sufix cerute de armonia vocalică:

 

tanulnom kell   trebuie să învăț
tanulnod înveți
tanulnia învețe
tanulnunk învățăm
tanulnotok învățați
tanulniuk învețe

 

mennem kell   trebuie să merg
menned mergi
mennie meargă
mennünk mergem
mennetek mergeți
menniük meargă

 

jönnöm kell   trebuie să vin
jönnöd vii
jönnie vină
jönnünk venim
jönnötök veniți
jönniük vină

 

5. Forma de singular exprimând plurarul

În grupurile de cuvinte sok leckét „multe lecții”, száz oldalt „o sută de pagini”, annyi leckét „atâtea lecții”, substantivele sunt la singular ca formă, dar de fapt exprimă pluralul. Aceasta este regula de fiecare dată când un substantiv este determinat de un cuvânt care exprimă cantitatea. Acesta poate fi un adjectiv nehotărât, un numeral cardinal, ca în exemplele din dialog, sau un substantiv: egy kiló alma „un kilogram de mere”. Observați din nou că adjectivele sok și annyi nu se acordă cu substantivele pe care le determină, adică nu primesc aceeași desinență. Dacă în schimb aceste adjective sunt folosite ca pronume, adică neurmate de un substantiv, ele primesc desinențe de complement. Se spune meg fogom tanulni az összes leckét „voi învăța toate lecțiile”, dar meg fogom tanulni az összeset „le voi învăța pe toate”.

 

6. Desinența -ra/-re cu sens diferit de cel principal

Dacă această desinență are ca sens principal „pe” cu idee de deplasare spre o suprafață, în szabadságra are sensul „în” („în concediu”).

 

7. Pronume și adverbe relative

În dialog sunt două cuvinte care se traduc prin „când”. Primul este mikor?, al doilea – amikor. Primul este adverb interogativ, iar al doilea este un adverb relativ format de la interogativul corespunzător, cu prefixul a-. Pronumele relativ aki „care, cine” este format la fel, de la interogativul ki?

 

Gyakorlatok

1.

2.

3.

4.

5.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szavak (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți glumele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

Egy turista megkérdi a mellette álló, egyenruhás férfit:
– Elnézést, ön rendőr?
– Nem, igazából én a titkosszolgálatnak dolgozom, álcázott ügynök vagyok.
– És akkor miért van egyenruhában?
– Mert szabadságon vagyok.

 

– Mindjárt kezdődik a vámvizsgálat. Úgy izgulok!
– Higgye el, fölösleges. Elárulom magának, én fegyvercsempész vagyok. Most is elrejtettem a bőröndben négy pisztolyt. Ha ezek ezt nem veszik észre, magának semmi oka aggódni.
– De én azért mégis izgulok.
– Ugyan miért?
– Kezdő vámosként ez az első munkanapom.

 

Sursa: www.ViccesViccek.hu

 

Ének – cântecPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări