20. (huszadik) lecke 20 húsz

 

Nehéz választani E greu de ales [Greu a-alege]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până când îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Fehér úr: Hol vagy, drágám? Unde ești, dragă? [Unde ești, dragă-mea?
Fehérné: Itt vagyok, ennél a mosógépnél. Sunt aici, la mașina asta de spălat. Aici sunt, această-la -a de-spălat-mașină-la.
 
Fehérné: (az eladóhoz) Elnézést, mi a különbség e két mosógép között? (către vânzător) Scuze, care e deosebirea dintre mașinile astea două de spălat? (-ul vânzător-spre-la) Scuză (acuz.), ce -a diferență aceste două de-spălat-mașină între?
Eladó: A Kezelixnek több programja van, és drágább, miközben a Mosolix erősebb, de kevesebb programja van, és olcsóbb. Mindkettőbe ugyanannyi ruha fér. Kezelixul are mai multe programe și este mai scump, pe când Mosolixul este mai puternic, dar are mai puține programe și este mai ieftin. În amândouă încap tot atâtea rufe. -ul Kezelix-lui multe-mai program-său este, și scump-mai, pe-când -ul Mosolix puternic-mai, dar puțin-mai program-său este, și ieftin-mai. Amândouă-spre-în tot-atâta rufă încape.
Fehérné: Melyik fogyaszt kevesebb energiát? Care consumă mai puțină energie? Care consumă puțin-mai energie (acuz.)?
Eladó: Körülbelül ugyanannyit fogyaszt mind a kettő. Aproximativ tot atâta consumă amândouă. Aproximativ tot-atâta (acuz.) consumă tot -ul doi.
Fehér úr: Na, drágám, melyiket választod? Ei, dragă, pe care o alegi? Ei, dragă-mea, care (acuz.) alegi-o?
Fehérné: Ugyanaz van mindig! Az egyik drágább a másiknál, és a másik kevésbé hatékony, mint az egyik! Meg lehet bolondulni! Mereu aceeași poveste! Una e mai scumpă decât cealaltă, și cealaltă e mai puțin eficace decât prima! Îți vine să înnebunești! Același este mereu! -a una-din-mai-multe scumpă-mai -a cealaltă-la, și -a cealaltă puțin-mai eficace, ca -a una-din-mai-multe! Prefix se-poate a-înnebuni!
Fehér úr: Igen, de mégis választani kell. Da, dar totuși trebuie să alegem. Da, dar totuși a-alege trebuie.
Fehérné: Nekem teljesen mindegy. Nem látom a különbséget. Mie mi-e absolut totuna. Nu văd diferența. Mie complet-în-mod totuna. Nu văd-o -a diferență (acuz.).
Fehér úr: Akkor a Kezelixet vesszük meg. Atunci Kezelixul îl cumpărăm. Atunci -ul Kezelix (acuz.) cumpărăm-îl prefix.

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
eladó, -t, -k, -ja vânzător
elnézés, -t, -ek, -e scuză
energia, -át, -ák, -ája energie
különbség, -et, -ek, -e diferență
mosógép, -et, -ek, -e mașină de spălat (rufe)
program, -ot, -ok, -ja program
ruha (aici) rufă
   
Adjective:  
   
drága, -át, -ák, -ája scump
hatékony, -at, -ak eficace
kevés, keveset, kevesek, kevese puțin
teljes, -et, -ek complet
ugyanannyi, -t tot atâta
ugyanaz, -t, -ok același
   
Numerale:  
   
mindkettő, -t = mind a kettő amândoi
két doi (folosit numai ca adjectiv)
   
Pronume/adjective nehotărâte  
   
az egyik, -et unul
a másik, -at celălalt
   
Verbe:  
   
fér, -sz, -tem, -t a încăpea
fogyaszt, -asz, -ottam, -ott a consuma
megbolondul, -sz, -tam, -t a înnebuni
választ, -asz, -ottam, -ott a alege
   
Adverbe:  
   
kevésbé mai puțin
körülbelül aproximativ, în jur de
mégis totuși
mindegy totuna
   
Postpoziție:  
   
között între
   
Conjuncții:  
   
miközben pe când, în timp ce
mint ca, decât
   
Enunțuri comunicative:  
   
Elnézést! (cerere de scuză, abordarea cuiva) Scuze!, Scuzați!
Meg lehet bolondulni! (exprimarea saturației) Îți vine să înnebunești!

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Locuința  
   
Încăperi de locuit:  
lakás, -t, -ok, -a locuință
szoba, -át, -ák, -ája cameră
dolgozószoba birou (lit. „cameră de lucru”)
ebédlő, -t, -k, -je sufragerie
hálószoba dormitor
nappali, -t, -k, -ja cameră de zi
   
Dependințe:  
előszoba antreu
erkély, -t, -ek, -e balcon
folyosó, -t, -k, -ja coridor
fürdőszoba baie (încăperea)
zuhany, -t, -ok, -a duș
fürdőkád, -at, -ak, -ja vană
hall, -t, -ok, -ja hol
kamra, -át, -ák, -ája cămară
konyha, -át, -ák, -ája bucătărie
vécé (WC), -t, -k, -je W.C.
   
Mobilier:  
bútor, -t, -ok, -a mobilă
ágy, -at, -ak, -a pat
asztal, -t, -ok, -a masă
szék, -et, -ek, -e scaun
   
Exprimarea saturației  
   
Elegem van már! M-am săturat! (lit. „Am destul deja!”)
Ezt már nem lehet kibírni! Asta nu se mai poate suporta!
Már a könyökömön jön ki …! (fam.) Îmi iese pe coate!
Nem bírom tovább! Nu mai pot!
Torkig vagyok már az egésszel! M-am săturat până-n gât! (lit. „Sunt deja până în gât cu totul!”)
Unom már! M-am săturat! (lit. „Mă plictisește deja!”)

 

 

Magyarázatok

 

1. Sufixul -né.

Fehérné se traduce prin „doamna Fehér”. Sufixul -né se adaugă la numele de familie sau de ocupație și înseamnă „soția lui”. Alte exemple: Feketé „doamna Fekete”, az igazgató „soția directorului”.

 

2. Desinențe de complemente circumstanțiale și de complemente indirecte.

În grupul de cuvinte ennél a mosógépnél „la mașina asta de spălat”, se poate vedea desinența -nál/-nél. Sensul său principal este local, însemnând „la”. Consoana sa inițială, n, asimilează z-ul final al pronumelor demonstrative ez și az. Alte exemple: a testvéremnél „la fratele meu”, annál a háznál „la casa aceea”. De la această desinență se formează pronumele personale nálam „la mine”, nálad „la tine” etc.

Substantivul az eladóhoz „către vânzător” are desinența -hoz/-hez/-höz. Sensul său principal este tot local, „la, către”, dar aici formează un complement indirect. Diferența față de -nál/-nél este că aceasta se folosește cu verbe care nu implică deplasarea spre locul în cauză, pe când -hoz/-hez/-höz se folosește cu verbe care implică o asemenea deplasare, de aceea o redau literal prin [spre-la]. Comparați:

A kocsihoz megyek „Merg la mașină” A kocsinál vagyok „Sunt la mașină”
A gyerekemhez utazom „Călătoresc la copilul meu” A gyerekemnél lakom „Locuiesc la copilul meu”
A főnökhöz viszem a táskát „Duc geanta la șef” A főnöknél van a táska „Geanta este la șef”

Și h-ul inițial al acestei desinențe asimilează z-ul demonstrativelor: ehhez, ahhoz.

Pronumele personale formate de la această desinență sunt hozzám „la mine”, hozzád „la tine” etc. Diferența de folosire față de nálam, nálad etc. este aceeași ca între substantivele folosite cu aceste desinențe.

Mindkettőbe are desinența -ba/-be „în”, folosită cu verbe care implică deplasarea către un interior (redată literal prin [spre-în]), fiind perechea lui -ban/-ben, aceasta fiind asociată unor verbe care nu implică deplasarea sau care exprimă o deplasare limitată la un interior. Comparați:

Bemegyünk a nappaliba „Intrăm în camera de zi” A nappaliban táncolunk „Dansăm în camera de zi”
A szekrénybe teszem az inget „Pun cămașa în dulap” Az ing a szekrényben van „Cămașa este în dulap”

Complementele de loc cu desinențele -hoz/-hez/-höz și -ba/-be, ca și cel cu desinența -ra „pe (o suprafață, cu deplasare spre locul respectiv)”, răspund la întrebarea hova? „încotro?”, cu varianta tot corectă hová?

 

1. gyakorlat

2. gyakorlat

3. gyakorlat

4. gyakorlat

 

3. Postpoziția között

În grupul de cuvinte a különbség e két mosógép között „diferența dintre aceste două mașini de spălat”, complementul este exprimat cu ajutorul a ceea ce se numește o postpoziție, astfel numită, pentru că, spre deosebire de prepoziții, caracteristice limbii române, se plasează după substantiv. Ca și unele desinențe, și postpozițiile sunt un mijloc de exprimare a complementelor circumstanțiale și indirecte.

4. Forma fără z a adjectivului demonstrativ

În e két mosógép között se folosește forma scurtă a demonstrativului ez, utilizată atunci când cuvântul următor începe cu o consoană și când substantivul din sintagmă este urmat de o postpoziție. Spre deosebire de ez, e poate fi numai adjectiv, nu este urmat de articolul hotărât și nu poate primi vreo desinență. Îl traduc literal prin [ăst], [astă], [ăști], [aste].

5. Numărul corespunzător lui „doi”

Acest număr are două forme: két (în két mosógép), folosit numai ca adjectiv, și kettő, folosit când se numără și, rareori, cu valoare adjectivală, pentru a evita confuzia la auzire cu alt număr, hét „șapte”, de exemplu când se spune ora: tizennégy óra kettő perc „ora 14 și 2 minute”.

6. Participiul prezent

Substantivul eladó este la origine participiul prezent al verbului elad „a vinde”. Ca verb, eladó se traduce prin „care vinde”. Participiul prezent se formează cu sufixul -ó/-ő. Ca și eladó, multe alte participii prezente sunt și nume de ocupații: rajzol > rajzoló „care desenează, desenator”, tanul > tanuló „care învață, elev”, szeret > szerető „care iubește, iubitor, amant”. Același sufix este prezent și în mosógép „mașină de spălat”, compus din mosó „care spală, spălător” (de la mos „a spăla”) + gép „mașină”, sau în repülőgép „avion” (din repülő „care zboară, zburător” < repül „a zbura” + gép). Vevő „care cumpără, cumpărător” (de la vesz) este o formație neregulată.

 

5. gyakorlat

 

7. Adverbe derivate

Spre deosebire de limba română, în maghiară adjectivele nu se pot folosi cu aceeași formă ca adverbe, ci primesc un sufix de adverb. Teljesen „complet” este un adverb format de la adjectivul teljes „complet”. Sufixul cel mai frecvent care formează adverbe este -n/-an/-en. Variantele acestui sufix se aplică precum cele ale sufixului de plural: tiszta „curat” > tiszták „curați”, tisztán „curat” (adverb); gyenge „slab” > gyengék „slabi”, gyengén „slab” (adv.); piszkos „murdar” > piszkosak „murdari”, piszkosan „murdar” (adv.); teljes „complet” > teljesek „compleți”, teljesen „complet” (adv.); kíváncsi „curios” > kíváncsiak „curioși”, kíváncsian „în mod curios”; kitűnő „excelent” > kitűnőek „excelenți”, kitűnően „excelent” (adv.). Nagyon „foarte” este o formație neregulată de la nagy „mare”.

 

6. gyakorlat

 

8. Comparativul

Drágább „mai scump”, erősebb „mai puternic”, kevesebb „mai puțin” și olcsóbb „mai ieftin” sunt adjective la gradul comparativ. Se formează cu sufixul -bb/-abb/-ebb: -bb pentru adjectivele terminate în vocală (olcsóbb, drágább, gyengébb, cu schimbările a > á și e > é), iar -abb și -ebb pentru cele terminate în consoană: alacsonyabb „mai scund”, erősebb „mai puternic”. Se produce și o schimbare é > e înaintea consoanei finale: kevés „puțin” > kevesebb „mai puțin”, nehéz „greu” > nehezebb „mai greu”. Sunt și câteva neregularități în formarea comparativului: „bun” > jobb „mai bun”, szép „frumos” > szebb „mai frumos”. Kicsi „mic” nu are comparativ, ci numai varianta sa kis > kisebb „mai mic”. Sok „mult” are drept comparativ alt cuvânt, több „mai mult”.

Comparativul adverbelor nederivate se formează ca cel al adjectivelor: késő > később „mai târziu”, dar în cazul adverbelor derivate de la adjective, sufixul -bb/-abb/-ebb se plasează înainte de cel de derivare:

világos „clar” > világosabb „mai clar” [clar-mai];

világos > világosan „în mod clar”;

világosan > világosabban „în mod mai clar”.

Adverbul derivat de la kevés „puțin” este neregulat: kevésbé „mai puțin”.

Ca și sufixul formator de adverbe, sufixul de plural (pentru adjective) sau/și desinențele de complemente urmează după sufixul de comparativ: drága „scump” + -bb > drágább „mai scump” + -ak > drágábbak „mai scumpi” + -at > drágábbakat „mai scumpi (acuzativ)”.

De notat că adjectivele la comparativ care conțin numai vocale dintre a, á, o, ó, u și ú, sau dintre acestea, plus vocale dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și ű primesc variante de sufix și de desinență cu vocala a (drágábbakat, világosabban), iar cele cu vocale numai dintre e, é, i, í, ö, ő, ü și űvariante cu vocala e: kevesebbet, nehezebbeket, erősebbeket.

Comparația cu ajutorul adjectivelor și adverbelor se face prin două construcții sinonime:

• Prima seamănă ca structură cu construcția românească, termenul de comparație fiind introdus prin conjuncția mint „decât”: drágább, mint a másik „mai scumpă decât cealaltă”.

• În cealaltă termenul de comparație are desinența -nál/-nél prezentată mai sus, la punctul 2, care în acest caz nu mai are sens local: drágább a másiknál.

 

7. gyakorlat

8. gyakorlat

9. gyakorlat

 

9. Detașarea prefixului verbal

În propoziția Akkor a Kezelixet vesszük meg „Atunci Kezelixul îl cumpărăm”, observați că prefixul verbal este nu numai detașat de verb, ci și plasat după acesta. Aceasta se produce la formele verbale simple, precum indicativul prezent și trecut, atunci când se scoate în evidență un cuvânt prin accentuare mai puternică și plasarea sa înaintea predicatului. Comparați:

Megvesszük a Kezelixet „Cumpărăm Kezelixul” A Kezelixet vesszük meg „Kezelixul îl cumpărăm”
Megvettük a Kezelixet „Am cumpărat Kezelixul” A Kezelixet vettük meg „Kezelixul l-am cumpărat”

 

10. gyakorlat

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Akasztófajáték (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Kiegészítő dokumentumok (Citiți textele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

Anunț imobiliar pe Internet

 

Budapest, ... kerület, … utcában, 37 nm-es, 1 szobás (szoba-konyha-fürdő-előszoba-kamra-padlás), utcára néző, földszinti (de magasan fekvő), fiatalosan felújított, 4,40 m belmagasságú, konvektoros, alacsony rezsijű, tehermentes lakás eladó. A lakáshoz tartozik egy ~ 5 nm-es belső padlás-galéria. Irányár: 8,9 MFt

Érd.: …

(Ingatlanközvetítők ne hívjanak!!!)

 

Prezentarea unei mașini de spălat pe InternetPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări