23. (huszonharmadik) lecke

23 huszonhárom

 

Baleset az utcán

Un accident pe stradă

[Accident -a stradă-pe]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până ce îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Járókelő:

Fiatalember, fiatalember! Hall engem?

Tinere, tinere! Mă auzi?

[Tânăr-om, tânăr-om! Aude pe-mine (acuz.)?

Gyalogos:

Ajajaj! Mi történt?

Aoleu! Ce s-a întâmplat?

Au-au-au! Ce întâmplat-s-a?

Járókelő:

Feldöntötte magát egy autó. Egy pillanat, segítek. Próbáljon felállni!

Te-a doborât o mașină. O clipă, te ajut. Încearcă să te ridici!

Spre-sus-doborât-a-îl dumneata (acuz.) un automobil. O clipă, ajut. Să-încerce spre-sus-a-sta!

Gyalogos:

Juj! A lábam!

Au! Piciorul!

Au! -ul picior-meu!

Járókelő:

Jól van. Ne mozogjon!

Bine. Nu te mișca!

Bine este. Nu să-miște!

Autós:

Mi a baja?

Ce are?

Ce -ul necaz-său?

Járókelő:

Nem bír a bal lábára állni. Félek, hogy kitört neki.

Nu poate sta pe picior. Mă tem că și l-a rupt.

Nu poate -ul stâng picior-său-spre-pe a-sta. Tem, că spre-afară-spart-a lui.

Autós:

Hívom a mentőket.

Chem Salvarea.

Chem-îi -i salvatori (acuz.).

Járókelő:

Várjon! Előbb a járdára kell vinni.

Stați puțin! Mai întâi trebuie dus pe trotuar.

Să-aștepte! Înainte-mai -ul trotuar-spre-pe trebuie a-duce.

Autós:

Segítek. Gyerünk, vigyük oda, annak a kávéháznak a teraszára.

Vă ajut. Hai să-l ducem acolo, pe terasa cafenelei aceleia.

Ajut. Haidem, să-ducem-îl spre-acolo, acelei -a cafenelei -a terasă-sa-spre-pe.

Pincér:

Á! Ő az! Tetszik tudni, nem fizetett, és elszaladt. (a gyalogoshoz) Úgy kellett magának!

Ah! El este! Știți, n-a plătit și a fugit. (către pieton) Așa-ți trebuie!

Ah! El acela! Place a-ști, nu plătit-a și spre-altundeva-fugit-a. (-ul pieton-spre-la) Așa (depărtare) trebuit-a dumitale!

Gyalogos:

Áááááá!

Aaaaaah!

Aaaaaah!]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:

 

 

 

autó, -t, -k, -ja

automobil

autós, -t, -ok, -a

automobilist

baj, -t, -ok, -a

necaz

baleset, -et, -ek, -e

accident

gyalogos, -t, -ok, -a

pieton

járda, -át, -ák, -ája

trotuar

járókelő, -t, -k, -je

trecător (persoană care trece)

láb, -at, -ak, -am, -a

picior

mentő, -t, -k, -je

1. salvator; 2. lucrător pe ambulanță; 3. ambulanță

pillanat, -ot, -ok, -a

clipă, moment

pincér, -t, -ek, -e

chelner

terasz, -t, -ok, -a

terasă

 

 

Adjectiv:

 

 

 

bal, -t, -ja

stâng

 

 

Pronume:

 

 

 

maga, -át

1. dumneata; 2. dumneavoastră

 

 

Verbe:

 

 

 

áll, -sz, -tam, -t, -j!

a sta (în picioare)

bír, -sz, -tam, -t, -j!

a putea

elszalad, -sz, -tam, -t, -j el!

a fugi (de undeva)

fél, -sz, -tem, -t, -j!

a se teme

feláll, -sz, -tam, -t, -j fel!

a se ridica (în picioare)

feldönt, -esz, -öttem, -ött, -s fel!

a doborî

hall, -asz, -ottam, -ott, -j!

a auzi

hív, -sz, -tam, -ott, -j!

a chema

jár, -sz, -tam, -t, -j!

a umbla

kitörik, -t, -jön ki! (folosit numai la persoana a III-a)

a se / a-și rupe, a se / a-și  fractura (referitor la un os)

mozog, -sz, -tam, mozgott, -j!

a se mișca

segít, -esz, -ettem, -ett, -s!

a ajuta

történik, -t, -jen! (folosit numai la persoana a III-a)

a se întâmpla

visz, -el, vittem, vitt, vigyél!

a duce

 

 

Adverbe:

 

 

 

előbb

mai întâi

gyalog

pe jos (nu cu un vehicul)

úgy

așa (cu idee de depărtare)

 

 

Enunțuri comunicative:

 

 

 

Á! (exprimarea durerii)

Ah!

Ajajaj! (exprimarea durerii)

Aoleu!, Au!

Juj! (exprimarea durerii)

Au!

Úgy kellett magának! (exprimarea satisfacției răutăcioase, cu verbul la trecut)

Așa îți/vă trebuie!

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Boală și accidente

 

 

 

Adjective:

 

beteg, -et, -ek, -e

bolnav

sérült, -et, -ek, -je

accidentat

egészséges, -et, -ek

sănătos

 

 

Boli:

 

betegség, -et, -ek, -e

boală

AIDS, -et, -e

SIDA

gyomorrontás, -t, -ok, -a

indigestie

influenza, -át, -ák, -ája

gripă

nátha, -át, -ák, -ája

guturai

rák, -ot, -ok, -ja

cancer

tüdőgyulladás, -t, -ok, -a

pneumonie

 

 

Simptome:

 

fájdalom, fájdalmat, fájdalmak, fájdalma

durere

hányinger, -t, -e

greață

láz, -at, -ak, -a

febră

 

 

Verbe:

 

él, -sz, -tem, -t, -j!

a trăi

elesik, -em, -el, -tem, -ett, -s el!

a cădea (rămânând pe orizontală)

fáj, -t, -jon! (folosit numai la persoana a III-a)

a durea

megfázik, -om, -ol, -tam, -ott, -z meg!

a răci, a face guturai

meghal, -sz, -tam, -t, -j meg!

a muri

megüti magát (cu megüt, -sz, -öttem, -ött, üss meg! la conjugarea definită)

a se lovi

szédül, -sz, -tem, -t, -j!

a ameți

hány, -sz, -tam, -t, -j!

a voma

 

 

Expresii verbale:

 

jól/rosszul érzi magát (cu érez, érzek, érzel, éreztem, érzett, érezz! la conjugarea definită)

a se simți bine/rău

jól/rosszul néz ki

a arăta bine/rău

jól/rosszul van

a-i fi bine/rău

 

 

Ajutor

 

 

 

Cerere de ajutor:

 

Segítség!

Ajutor!

Tudna segíteni, kérem?

Ați putea să mă ajutați, vă rog?

 

 

Acceptarea unei cereri de ajutor:

 

Persze, hogy segítek!

Sigur că te/vă ajut!

 

 

Ofertă de ajutor:

 

Miben segíthetek?

Cu ce pot să te/vă ajut?

Mit tehetek érted/önért?

Ce pot face pentru tine/dv.?

Segíthetek?

Pot să te/vă ajut?

Szüksége van segítségre?

Aveți nevoie de ajutor?

 

 

Exprimarea durerii

 

 

 

Fáj a(z) …-om/-am/-em/-öm.

Mă doare …

Itt érzek fájdalmat.

Simt durere aici.

Itt fáj.

Mă doare aici.

Jaj, de fáj!

Vai, ce mă doare!

 

 

Exprimarea satisfacției răutăciaose

 

 

 

Ez majd észre térít!

Asta o să te învețe minte!

Ez majd tanulságul szolgál neked!

Asta o să-ți fie învățătură de minte!

Ezt megérdemelted!

Ai meritat-o!

 

Magyarázatok

 

1. Cuvinte derivate. Substantivul járókelő „trecător” este compus din două participii prezente, cele ale componentelor verbului compus jár-kel „a umbla de colo-colo”.

Mentő „salvator, lucrător de pe ambulanță” este participiul prezent al verbului ment „a salva”.

Gyalogos „pieton” poate fi substantiv sau adjectiv, fiind format cu sufixul -s/-os/-as/-es/-ös deja întâlnit. Acest cuvânt este derivat din gyalog „pe jos”. Autós „automobilist” este format cu același sufix, de la autó.

Járda „trotuar” vine de la verbul jár „a umbla”, cu sufixul -da/-de.

 

2. Prefixe verbale. Verbul feláll „a se ridica (în picioare)” este format de la verbul áll „a sta (în picioare)”, cu prefixul fel-, al cărui sens concret este „în sus”. În feldönt, același sufix este folosit cu verbul dönt „a doborî”, unde nu mai are sens concret, ci exprimă numai caracterul încheiat al acțiunii (funcție perfectivă). În traducerea literală, redau totdeauna acest prfix prin [spre-sus].

În kitört este prezent verbul törik „a se sparge”, cu prefixul ki-, al cărui sens concret este „spre exterior”, de exemplu în kimegy „a merge afară, a ieși”. În kitörik, prefixul dă verbului sensul „a se fractura”. În text are aspect perfectiv, dar poate fi și neperfectiv cu aceeași formă. Literal redau totdeauna acest prefix prin [spre-afară].

 

3. Pronumele personal maga de politețe. În propozițiile Feldöntötte magát egy kocsi „Te-a/V-a doborât o mașină” și Úgy kellett magának! „Așa îți/vă trebuie!”, pronumele personal maga, deja întâlnit ca pronume reflexiv (látja magát „el/ea se vede”) și ca pronume personal de întărire (ő maga „el/ea însuși/însăși”), este folosit aici ca pronume personal de politețe. Are aproximativ aceeași folosire ca pronumele românesc „dumneata”, deci este mai puțin respectuos decât ön.

 

4. Imperativ-conjunctivul. Limba maghiară nu distinge imperativul de conjunctiv. Are toate formele personale, care pot corespunde conjunctivului românesc, iar formele de persoana I plural, a II-a (pentru a tutui la singular și la plural) și a III-a (de politețe la singular și la plural) se pot folosi cu valoare de imperativ. De aceea redau literal acest mod cu conjunctivul românesc. Marca imperativ-conjunctivului este în general sufixul -j. Exemple la conjugarea nedefinită:

 

vár

a aștepta

 

 

várjak

să aștept

várj(ál)

să aștepți / așteaptă!

várjon

să aștepte / așteptați (adresarea cu ön sau maga)

várjunk

să așteptăm(!)

várjatok

să așteptați / așteptați! (adresarea cu ti )

várjanak

să aștepte / așteptați! (adresarea cu önök sau maguk)

 

beszél

a vorbi

 

 

beszéljek

să vorbesc

beszélj(él)

să vorbești / vorbește!

beszéljen

să vorbească / vorbiți!

beszéljünk

să vorbim(!)

beszéljetek

să vorbiți / vorbiți!

beszéljenek

să vorbească / vorbiți!

 

ül

a ședea

 

 

üljek

să șed

ülj(él)

să șezi / șezi!

üljön

să șadă / ședeți!

üljünk

să ședem(!)

üljetek

să ședem / ședeți!

üljenek

să șadă / ședeți!

 

La conjugarea definită:

 

vár

a aștepta

 

 

várjam

să îl/o/îi/le aștept

várjad / várd

să îl/o/îi/le aștepți / așteaptă-l/-o/-i/-le!

rja

să îl/o/îi/le aștepte / așteptați-l/-o/-i/-le!

várjuk

să îl/o/îi/le așteptăm(!)

várjátok

să îl/o/îi/le așteptați / așteptați-l/-o/-i/-le!

várják

să îl/o/îi/le aștepte / așteptați-l/-o/-i/-le!

 

énekel

a cânta

 

 

énekeljem

să îl/o/îi/le cânt

énekeljed / énekeld

să îl/o/îi/le cânți / cântă-l/-o/-i/-le!

énekelje

să îl/o/îi/le cânte / cântați-l/-o/-i/-le!

énekeljük

să îl/o/îi/le cântăm(!)

énekeljétek

să îl/o/îi/le cântați / cântați-l/-o/-i/-le!

énekeljék

să îl/o/îi/le cânte / cântați-l/-o/-i/-le!

 

főz

a fierbe

 

 

főzzem

să îl/o/îi/le fierb

főzzed / főzd

să îl/o/îi/le fierbi / fierbe-l/-o/-i/-le!

főzze

să îl/o/îi/le fiarbă / fierbeți-l/-o/-i/-le!

főzzük

să îl/o/îi/le fierbem(!)

főzzétek

să îl/o/îi/le fierbeți / fierbeți-l/-o/-i/-le!

főzzék

să îl/o/îi/le fiarbă / fiarbeți-l/-o/-i/-le!

 

 

La persoana a doua singular sunt două variante, ambele corecte.

Multe verbe prezintă asimilare între sufixul -j al imperativ-conjunctivului și consoana finală a rădăcinii sau temei verbului. Cele mai numeroase sunt verbele care au rădăcina/tema terminată în s, sz sau z. Acestea au ca marcă a imperativ-conjunctivului aceeași consoană ca finala rădăcinii/temei: keres „a căuta” > keressen, úszika înota” > ússzon, néza privi” > nézzen, toate verbele în -zik/-ozik/-azik/-ezik/-özik (reggelizik „a lua micul dejun” > reggelizzen). Aceasta face ca la persoana I plural, singura diferență dintre indicativul prezent și imperativ-conjunctiv să fie lungimea acestei consoane: keresünk „căutăm” – keressünk „să căutăm”; úszunk „înotăm” – ússzunk „să înotăm”; hozunk „aducem” – hozzunk „să aducem”.

Observați în propoziția Ne mozogjon! „Nu vă mișcați!” că negația la imperativ-conjunctiv este ne în loc de nem.

Începând cu lecția aceasta, dau și forma de imperativ-conjunctiv, persoana a II-a singular, a verbelor noi.

 

5. Verbul auxiliar tetszik. În propoziția Tetszik tudni? „Știți?” (literal „Vă place a ști?”), verbul tetszik (cu sensul primar „a plăcea”) + infinitivul se folosește pentru a se adresa politicos unor persoane mai în vârstă decât vorbitorul, dar nu neapărat superioare ierarhic sau social. În general, copiii se adresează așa adulților pe care nu-i tutuiesc. Formele acestui verb folosite cu această funcție sunt:

 

 

Indicativ prezent

Indicativ trecut

Imperativ-conjunctiv

singular

tetszik

tetszett

tessék

plural

tetszenek

tetszettek

tessenek

 

Imperativ-conjunctivul acestui verb are o formă arhaică, puțin folosită la alte verbe.

 

Gyakorlatok

1.
2.
3.
4.
5.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szó

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți glumele de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

– Hallottad, Béla? Egy autó elütött egy kéményseprőt.
– Na, ez hallatlan! Már a tetőn sincs biztonságban az ember!

 

Egy ember közlekedési balesetet okoz. Ezután ügyvédhez fordul segítségért.
– Ha jól értem – mondja az ügyvéd –, azt kéne bebizonyítanunk, hogy a kerékpáros, akit elgázolt, 130 kilométer/órás sebességgel száguldott át a kereszteződésen, és a macska, amelyik ekkor szaladt át az úton, akkora volt, hogy akadályozta a látást.

 

Sursa: www.ViccesViccek.huPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări