28. (huszonnyolcadik) lecke 28 huszonnyolc

 

A rendőrségen La poliție [-a poliție-pe]

 

Mergeți pe Google Translate, ascultați dialogul și repetați-l în timp ce-l citiți, până când îl pronunțați corect. Nu recurgeți deocamdată la traducere!

 

Turista: Jó napot. Nagy baj történt! Ellopták a pénztárcámat mindenestül! Bună ziua. Am un mare necaz! Mi s-a furat portofelul cu tot ce era în el! [Bună zi (acuz.). Mare necaz întâmplat-a! Spre-altundeva-furat-au-îl -ul portofel-meu (acuz.) tot-inclusiv!
Rendőr: Nyugodjon meg, uram! Mondja el, mikor és hol történt! Calmați-vă, domnule. Spuneți când și unde s-a întâmplat. Să-calmeze prefix, domn-meu! Să-spună-îl spre-altundeva, când și unde întâmplat-a!
Turista: A Vidámparkban, ma reggel, tizenegy óra felé. În Parcul de distracții, azi dimineață, pe la ora 11. -ul Vesel-parc-în, azi dimineață, 11 oră către.
Rendőr: Mondja el, kérem, hogyan történt! Spuneți, vă rog, cum s-a întâmplat. Să-spună-îl spre-altundeva, cer-îl, cum întâmplat-a!
Turista: Egy alak megszólított, és tüzet kért. Odaadtam neki az öngyújtómat, ő meg elejtette. Felvette és visszaadta, köszönetet mondott, és elment. Akkor vettem észre, hogy eltűnt a pénztárcám. Minden nagyon gyorsan történt. Utána futottam, de már késő volt. M-a abordat un tip și mi-a cerut foc. I-am dat bricheta, iar el a scăpat-o. A ridicat-o și mi-a dat-o înapoi, mi-a mulțumit și a plecat. Atunci am observat că mi-a dispărut portofelul. Totul s-a întâmplat foarte repede. Am fugit după el, dar era prea târziu. Un tip prefix-abordat-a, și foc (acuz.) cerut-a. Spre-acolo-dat-am-o lui -a brichetă-mea (acuz.), el iar spre-altundeva-scăpat-a-o. Spre-sus-luat-a-o și înapoi-dat-a-o, mulțumire (acuz.) spus-a, și spre-altundeva-mers-a. Atunci luat-am-o minte-spre-pe, că spre-altundeva-părut-a -ul portofel-meu. Tot foarte rapid-în-mod întâmplat-a. După-el fugit-am, dar deja târziu fost-a.
Rendőr: Le tudná írni az egyént? Ați putea să-l descrieți pe individ? Spre-jos putea-ar-îl a-scrie -ul individ (acuz.)?
Turista: Az nehéz lesz, mert nem figyeltem meg. Középtermetű volt, egy kicsit magasabb nálam… O să fie cam greu, căci nu m-am uitat bine la el. Era de talie mijlocie, puțin mai înalt decât mine... Aceea greu va-fi, pentru-că nu observat-am-îl prefix. Mijlociu-talios fost-a, un mic (acuz.) înalt-mai la-mine…
Rendőr: Azaz? Adică? Adică?
Turista: Én egy méter, hetvenöt centi magas vagyok. Barna hajú volt… Többet nem tudok mondani, nem volt rajta semmi különös. Eu am un metru 75 înălțime. Avea părul brunet... Mai mult nu pot să vă spun, nu avea nimic deosebit. Eu un metru, 75 centi înalt sunt. Brun păros fost-a… Mult-mai (acuz.) nu pot a-spune, nu fost-a pe-el nimic deosebit.
Rendőr: Mi volt a pénztárcájában? Ce era în portofel? Ce fost-a -ul portofel-său-în?
Turista: Minden személyes okmányom, egy hitelkártya… Toate actele mele personale, un card de credit... Tot personal document-meu, un credit-card…
Rendőr: Letiltotta? L-ați blocat? Spre-jos-interzis-a-îl?
Turista: Igen, azonnal. Egy kis pénzem is volt, vagy húszezer forint. Da, imediat. Aveam și ceva bani, vreo 20.000 de forinți. Da, imediat. Un pic ban-meu de-asemenea fost-a, vreo 20.000 forint.]

 

A szövegben megjelenő új szavak

 

Substantive:  
   
alak, -ot, -ok, -ja 1. formă; 2. tip (peiorativ)
centi, -t, -k, -je (fam.) centimetru
egyén, -t, -ek, -e individ
haj, -at, -ak, -a păr (de pe cap)
köszönet, -et, -ek, -e mulțumire (acțiunea de a spune „mulțumesc”)
méter, -t, -ek, -e metru
okmány, -t, -ok, -a act, document
öngyújtó, -t, -k, -ja brichetă (literal „autoaprinzător”)
park, -ot, -ok, -ja parc
pénztárca, -át, -ák, -ája portofel
reggel, -t, -ek, -e dimineață
rendőrség, -et, -ek, -e poliție (literal „ordine-gardă”)
tűz, tüzet, tüzek, tüze foc
   
Adjective:  
   
középtermetű, -t, -ek de înălțime mijlocie
különös, -et, -ek deosebit
személyes, -et, -ek personal
vidám, -at, -ak vesel
   
Pronume personal:  
   
rajta pe el/ea/acesta/aceasta (cu sens local)
   
Verbe:  
   
elejt, -esz, -ettem, -ett a scăpa, a lăsa să cadă
eltűnik, -ök, -sz, -tem, -t a dispărea
észrevesz, -el, -vettem, -vett, vegyél észre! valamit a observa, a remarca (acțiune momentană)
felvesz, -el, -vettem, -vett, vegyél fel! a lua (de jos)
leír, -sz, -tam, -t, -j le! a descrie
letilt, -asz, -ottam, -ott, -s le! a bloca (de exemplu un card de credit)
lop, -sz, -tam, -ott, -j! a fura
megfigyel, -sz, -tem, -t, -j meg! a observa (acțiune de durată)
megszólít, -asz, -ottam, -ott, -s meg! a aborda (pe cineva)
visszaad, -sz, -tam, -ott, -j vissza! a da înapoi, a înapoia
   
Adverbe:  
   
azonnal imediat, îndată
gyorsan repede
hogyan cum (în ce mod)
egy kis un pic, ceva (cantitativ)
reggel dimineața
vagy (aici) vreo, aproximativ
   
Postpoziții:  
   
felé către, spre
után după
   
Enunțuri comunicative:  
   
Azaz? (cererea unei explicații) Adică?
Mondja el …! (îndemn la a vorbi) Spuneți(-o)!
…, uram. (adresare) …, domnule.

 

Szövegértés – După ce ați studiat dialogul și vocabularul acestuia, faceți acest exercițiu, pentru a vedea dacă îl înțelegeți fără traducere.

 

Kiegészítő szókincs és kommunikációs mondatok

 

Criminalitate și justiție  
 
Substantive:  
   
betörő, -t, -k, -je spărgător
bíró, -t, -k, -ja judecător
börtön, -t, -ök, -e închisoare
büntetés, -t, -ek, -e pedeapsă
fegyver, -t, -ek, -e armă
pisztoly, -t, -ok, -a pistol
tolvaj, -t, -ok, -a hoț
ügyvéd, -et, -ek, -je avocat
   
Verbe:  
 
betör, -sz, -tem, -t, -j be! a da o spargere
elveszít, -esz, -ettem, -ett, -s el! a pierde
 
Bancă  
 
Substantive:  
 
bank, -ot, -ok, -ja bancă
árfolyam, -ot, -ok, -a curs valutar
bankautomata, -át, -ák, -ája bancomat
csekk, -et, -ek, -je cec
hitel, -t, -ek, -e credit
kölcsön, -t, -ök, -e împrumut
számla, -át, -ák, -ája (aici) cont (bancar)
valuta, -át, -ák, -ája valută
 
Verbe:  
 
átutal, -sz, -tam, -t, -j át! a transfera (bani)
betesz, -el, -tettem, -tett, tegyél be! 1. a introduce; 2. a depune (la o bancă)
bevált, -asz, -ottam, -ott, -s be! a schimba (valută)
felvesz, -el, -vettem, -vett, vegyél fel! a ridica, a scoate (bani de la o bancă)
 
Perioade de timp  
 
délelőtt, -öt, -ök, -je înainte de masă (de amiază)
délután, -t, -ok, -ja după-amiază
éjszaka, -át, -ák, -ája noapte
hétvége, -ét, -ék, -éje sfârșit de săptămână, week-end
hónap, -ot, -ok, -ja lună (în calendar)
 
Îndemn la a vorbi  
 
Îndemn la a începe a vorbi:  
 
Beszélj! / Szólj! Vorbește!
Hogy volt? Cum a fost?
Meséld el (nekem) …! Povesteștete(-mi) …!
Nos? Ei?
 
Îndemn la a continua a vorbi:  
 
És akkor? Și-atunci?
És aztán? Și pe urmă?
Folytasd! Continuă!
Más? Altceva?

 

Magyarázatok

 

1. Cuvinte derivate și compuse

Köszönet „mulțumire” este un substantiv derivat de la verbul köszön „a mulțumi (pentru ceva)” (mai are și sensul „a saluta”). Sufixul de derivare este -at/-et. De la verbe pe care le cunoașteți deja, se formează cu acest sufix: adat „dată” (în informatică), de la ad „a da”, și dicséret „laudă”, de la dicsér „a lăuda”.

Öngyújtó „brichetă” este compus din elementul prim ön- „auto-” (fără folosire independentă și fără legătură cu pronumele de politețe ön „dumneavoastră”) + rădăcina verbală gyújt „a aprinde” + sufixul de formare a participiului prezent,. Literal înseamnă deci „care se aprinde de la sine”.

Rendőrség „poliție” este compus din substantivele rend „ordine” și őrség „gardă”, acest din urmă component fiind derivat de la őr „paznic, gardian”.

Adjectivul személyes „personal” este derivat de la substantivul személy „persoană”.

Cuvinte compuse echivalente cu grupuri substantiv + atribut în română: árfolyam „curs valutar” (de la ár „preț” + folyam „fluviu”), hétvége „sfârșit de săptămână” (de la hét „săptămână” + vége „sfârșitul său”).

Középtermetű „de înălțime mijlocie” este un adjectiv format din substantivele közép „mijloc” și termet „înălțime”, cu sufixul formator de adjective -(j)ú/-(j)ű. În alte compoziții de acest gen, primul element poate fi un adjectiv sau un numeral. Exemple: négylábú „patruped” (négy „patru”, láb „picior”), jószívű „inimos, cu inimă bună” ( „bun”, szív „inimă”). Cu același sufix se formează grupuri de două cuvinte având funcția de nume predicativ sau de atribut, care nu formează cuvinte compuse: barna hajú volt „era brunet”, a kék szemű fiú „băiatul cu ochi albaștri”.

 

2. Exprimarea subiectului necunoscut

Verbul ellopták este, din punctul de vedere al formei, la persoana a III-a plural, dar aici exprimă un subiect necunoscut. Prin urmare, se traduce prin „s-a furat” sau „a fost furat”.

 

3. Desinență de complement

Cuvântul mindenestül „cu totul, cu tot ce era cu/în” are desinența -stul/-ostul/-astul/-stül/-estül/-östül, care exprimă includerea, asocierea. Alte exemple: Ellopták a pénztárcáját pénzestül „I s-a furat portofelul cu bani cu tot”, Péter elutazott családostul „Péter a plecat în călătorie cu familie cu tot”. Traduc literal această desinență cu [-inclusiv].

 

4. Prefixe verbale

Regăsiți în dialog prefixele el-, fel-, le- și meg-. Verbul felvesz are aici sensul concret „a ridica de jos”, dar în domeniul financiar se folosește pentru bani, „a ridica / a scoate bani”: Pénzt vesz fel a bankban „Ridică/Scoate bani de la bancă. Verbul leír are de asemenea două sensuri. Păstrând sensul de bază al verbului ír „a scrie”, înseamnă a „scrie complet” (Leírja a nevét „Își scrie numele”), dar în dialogul din lecția aceasta, prefixul schimbă sensul verbului în a „descrie”, ceea ce se poate face în scris, dar și oral.

Verbul visszaad „a da înapoi, a înapoia” cuprinde prefixul verbal vissza- cu sensul „înapoi”. Se poate folosi cu orice verb care exprimă mișcare (visszamegy „a merge înapoi”, visszajön „a veni înapoi”, visszatesz „a pune înapoi”), dar și cu alte verbe: visszakér valamit „a cere ceva înapoi”, visszaköszön „a răspunde la salut” etc.

Tot cu verbul ad „a da”, avem Odaadtam neki az öngyújtómat „I-am dat/înmânat bricheta”, unde adverbul oda „într-acolo” funcționează ca prefix. Ca vissza-, și acesta poate fi adăugat la orice verb ce implică o mișcare: odamegy „a merge acolo”, odatesz „a pune acolo” etc.

În verbul észrevesz valamit „a observa ceva, a remarca ceva” (literal „a lua ceva pe minte”) substantivul észre „minte” se comportă ca un prefix. Ca dovadă, se detașează de verb ca orice prefix: Akkor vettem észre… „Atunci am observat...”.

 

5. Postpoziții

În tizenegy óra felé történt „s-a întâmplat pe la ora 11”, observați postpoziția felé „către, spre”, aici exprimând un moment cu aproximație. Ca în română, funcția principală a lui felé este de a exprima destinația într-o deplasare: Az egyetem felé indultak „Au pornit către universitate”. Pronumele personale formate de la această postpoziție sunt felém „spre mine”, feléd „spre tine” etc.

În Utána futottam „Am fugit după el”, utána este un pronume personal format de la altă postpoziție, után „după”, folosit cu sens atât spațial, cât și temporal: A mozi a stadion után van „Cinematograful este după stadion”, Gyere tíz óra után! „Vino după ora 10”. La alte persoane: utánam „după mine”, utánad „după tine” etc.

 

6. Pronumele personal rajta

În nem volt rajta semmi különös „nu avea nimic deosebit” (literal „nu era nimic deosebit pe el”), se vede pronumele personal rajta „pe el/ea/acesta/aceasta”. Provine de la un cuvânt care nu mai este folosit, și corespunde desinenței -n/-on/-en/-ön „pe”, de la care nu s-a format pronume personal. La celelalte persoane, formele sale sunt: rajtam „pe mine”, rajtad „pe tine”, rajtunk „pe noi”, rajtatok „pe voi”, rajtuk „pe ei/ele”.

 

7. Exprimarea orei

În limbajul curent, construcțiile pentru a exprima ora sunt foarte diferite de cele din română. De obicei, cuvântul óra este omis, în afară de exprimarea orelor întregi:

 

  Echivalent Traducere literală
három óra ora 3 [3 oră]
negyed három 2 și un sfert [sfert 3]
fél három 2 și jumătate [jumătate 3]
háromnegyed három 4 fără un sfert [3 sferturi 3]
öt perccel múlt három 3 și 5 minute [5 minut-cu trecut 3]
öt perc múlva három 3 fără 5 minute [5 minut trecând 3]
öt perc múlva fél három 2 și 25 de minute [5 minut trecând jumătate 3]
dél ora 12 (ziua) amiază
éjfél ora 12 (noaptea) miezul nopții

 

Exprimarea oficială a orei este mai apropiată ca structură de cea din română:

 

  Echivalent Traducere literală
két óra tizenöt perc ora 2 și 15 minute [2 oră 15 minut]
két óra harminc perc ora 2 și 30 de minute [2 oră 30 minut]
két óra negyvenöt perc ora 2 și 45 de minute [2 oră 45 minut]
három óra öt perc ora 3 și 5 minute [3 oră 5 minut]
két óra ötvenöt perc ora 2 și 55 de minute [2 oră 55 minut]
két óra huszonöt perc ora 2 și 25 de minute [2 oră 5 minut]
tizenkét óra ora 12 [12 oră]
nulla óra ora 0 [0 oră]

 

Gyakorlatok

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Acum acoperiți dialogul în maghiară și partea maghiară a exercițiilor, și reconstituiți-le cu ajutorul traducerii. Traducerea cuvânt cu cuvânt din coloana a treia vă ajută să înțelegeți cum funcționează limba maghiară.

 

Játék – rejtett szavak (Pentru a-l accesa, aveți nevoie de un program de decomprimare. După ce ați făcut clic pe legătură, alegeți „Deschide”, apoi deschideți folderul care apare, și în final deschideți fișierul „index”.)

 

Nevessünk egy kicsit (Citiți bancurile de mai jos și străduiți-vă să le înțelegeți cu ajutorul unui dicționar. Dacă chiar nu reușiți, mergeți la traducerea lor.)

 

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróságra. Hirtelen nagy szél támad, és elviszi a rendőr sapkáját. A gyanúsított ravaszan azt mondja:
– Őrmester úr! Megengedi, hogy a sapkája után fussak?
– Persze, hogy megszökjél, te kis ravasz? – mondja a rendőr – Te csak maradj itt, majd én futok a sapkám után!

 

Vádlott:
– Bíró úr, én nem részeg voltam, csak ittas.
Bíró:
– Ebben az esetben nem egy hónapra ítélem el, csak harminc napra.

 

Sursa: www.ViccesViccek.huPagina principală: curs online de limba maghiară | Lecţii
Comentarii şi întrebări